Amusaa Mwanamwambwa

Last updated
  1. 1 2 3 4 5 6 7 Ng'ona Mwela Chibesakunda (2001) The Parliament of Zambia, p40
  2. Speaker of the National Assembly, Amusaa Mwanamwambwa has retired Lusaka Times, 25 June 2011
Amusaa Mwanamwambwa
Speaker of the National Assembly
In office
1998–2011