Chen Shih-chung

Last updated

  1. Su, Fang-ho; Chiang, Chih-hsiung; Lee, Hsin-fang (4 February 2017). "Cabinet reshuffle sees four new names". Taipei Times. Retrieved 4 February 2017.
  2. "CHEN Shih-chung, Minister of Health and Welfare". Ministry of Health and Welfare. 8 February 2017. Retrieved 13 February 2017.
  3. "About the Minister". Ministry of Health and Welfare. 18 December 2020. Retrieved 12 March 2021.
  4. Lee, I-chia (9 February 2017). "Health minister vows to stay the course". Taipei Times. Retrieved 13 February 2017.
  5. "Taiwan's minister of health to attend bilater".
  6. "Taiwan's 'Iron Minister' deli".
Chen Shih-chung
陳時中
Wei Sheng Fu Li Bu Bu Chang Chen Shi Zhong .jpg
Minister of Health and Welfare of Taiwan
Assumed office
8 February 2017