Thượng Ân

Last updated
Thương Ân
Commune and village
CountryFlag of Vietnam.svg  Vietnam
Province Bắc Kạn Province
District Ngân Sơn District
Time zone UTC+07:00

Thương Ân is a commune () and village in Ngân Sơn District, Bắc Kạn Province, in Vietnam.

Contents

Geography

Location

The villages

Villages in Thượng Ân commune: Nà Bưa, Slành, Nà Y, Ruồm A, Ruồm B, Hang Rậu, Roòng Thù, Khuổi Sảo, Nà Cà, Tặc, Phia Pảng, Phiêng Khìt, Thẳm Ông, Nà Pài, Khuổi Rắt, Luộc, Nà Choán, Nà Hin.

Economy

Thượng Ân commune is on the list of ethnic minorities and mountainous areas in Bắc Kạn province. [1] 10 villages in the commune on the list of extremely difficult villages include:

 1. Roỏng Thù
 2. Hang Slậu
 3. Phia Pảng
 4. Nà Pài
 5. Thẳm Ông
 6. Khuổi Slặt
 7. Phiêng Khít
 8. Nà Cà
 9. Khuổi Slảo
 10. Roỏng Tặc

History

- Before 1964 the commune was called Thanh Tâm. In 1964, the name was changed to Thượng Ân and remained the same until now. [2]

- Bản Duồm A village, Thượng Ân commune is a place with revolutionary tradition of Bac Kan province. The first Party cell of the Bắc Kạn Province was established here in 1975. [3]

Related Research Articles

Tày people

The Tày people speak a language of the Central Tai language group, and live in northern Vietnam. They are sometimes also called Thô, T'o, Tai Tho, Ngan, Phen, Thu Lao, or Pa Di.

Lệ Thủy District District in North Central Coast, Vietnam

Lệ Thủy is a district of Quảng Bình Province in the North Central Coast of Vietnam. The district borders Quảng Ninh District on the north, Vĩnh Linh District on the south, Laos on the west. Lệ Thủy central is 40 km south of the provincial capital Đồng Hới. The district government seat is Kiến Giang Township. The district area is 1420.52 km2, population: 140,804 (1998). Lệ Thủy District is home to Võ Nguyên Giáp and the family of Ngô Đình Diệm. Economy bases on agriculture, mainly rice culture. Mỹ Trạch massacre by French army happened here on 29 November 1947.

<i>Paris by Night 88</i> An episode of Paris by Night

Paris By Night 88: Lam Phương - Đường Về Quê Hương is a Paris By Night program produced by Thúy Nga that was filmed at the Hobby Center for the Performing Arts in Houston, Texas on Saturday, May 5, 2007. It is a direct continuation of Paris By Night 22: 40 Năm Âm Nhạc Lam Phương and Paris By Night 28: Lam Phương 2 - Dòng Nhạc Nối Tiếp, that was released several years earlier. This program was codenamed, In Houston 2. Before the main subject title was announced, the program was then codenamed to In Houston 2: Lam Phương 3. The three was scrapped off the title and the subject was simply, Lam Phương.

Yên Thế is a rural district of Bắc Giang Province in the Northeast region of Vietnam. As of 2019 the district had a population of 110,920. The district covers an area of 301 km2. The district capital lies at Phồn Xương. The district is also the site of the Yên Thế Insurrection.

Na Rì is a rural district of Bắc Kạn Province in the Northeast region of Vietnam. As of 2003 the district had a population of 38,833. The district covers an area of 834 km². The district capital lies at Yến Lạc.

Ngân Sơn District District in Bắc Kạn, Vietnam

Ngân Sơn is a rural district of Bắc Kạn Province in the Northeast region of Vietnam. As of 2003, the district had a population of 29,509 people. The district covers an area of 644.4 km². The district capital lies at Vân Tùng commune.

Đồng Hỷ District District in Northeast, Vietnam

Đồng Hỷ is a rural district of Thái Nguyên Province in the Northeast region of Vietnam. As of 2003, the district had a population of 122,932. The district covers an area of 462 km2. The district capital lies at Hóa Thượng.

<i>Paris by Night 90</i> Episode of Paris by Night

Paris By Night 90: Chân Dung Người Phụ Nữ Việt Nam is a Paris By Night program produced by Thúy Nga that was filmed at the Terrace Theater at the Long Beach Convention and Entertainment Center on September 15, 2007 and September 16, 2007.

<i>Paris by Night 91</i> An episode of Paris by Night

Paris By Night 91: Huế, Sài Gòn, Hà Nội is a Paris By Night program produced by Thúy Nga that was filmed at the Terrace Theater at the Long Beach Convention and Entertainment Center on January 12, 2008 and January 13, 2008.

<i>Paris by Night 77</i> An episode of Paris by Night

Paris By Night 77: 30 Năm Viễn Xứ is a Paris By Night program produced by Thúy Nga that was filmed at the Terrace Theater in the Long Beach Convention and Entertainment Center on March 5, 2005. It was released to DVD on April 28, 2005 two months later, just in time 2 days before the 30th anniversary of the Fall of Saigon on April 30, 2005.

<i>Paris by Night 96</i> An episode of Paris by Night

Paris By Night 96 - Nhạc Yêu Cầu 2 is a Paris By Night program produced by Thúy Nga that was filmed at the Knott's Berry Farm on April 18, 2009 and April 19, 2009 and release DVD from June 25, 2009. The show was MC'ed by Nguyễn Ngọc Ngạn and Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Nguyễn Thị Thập ([[ thập có nghĩa tượng trưng cho thập bát la Hán trận do ngày tổng thống phutin cùng với ngày tập cận bình & tôi nguyễn tuấn khoa tên gọi VĂN PHÙ SƯ LỢI BỒ TÁC THẬP CÓ NGHĨA PHONG ẤN nhờ Âm binh quỹ thần giúp họ lấy công tạo phước đầu thay thành con người thứ 2 giúp ngày putin hoàn thành 48 đại nguyện giúp ngày tập cận bình tạo phước đồng thời giúp ngày shiyouApe giúp tổ tiên được mau mau tạo phước sớm đầu thay thành người ¥ THin linh linh địa linh linh cung thỉnh 2 vị thần hộ pháp 4 đại thiên vương chứng 18 vị la Hán thiên binh thần tướng cung thỉnh giông HỒN cô 3 linh hồn của người tây bị chết mất tích vất va vất dưỡng không nơi cư trú theo ngày VĂN PHÙ SƯ LỢI BỒ TÁC lập lại trật tự thế giới lấy tôn chỉ HOÀ BÌNH NHÂN DÂN ẤM NO HẠNH PHÚC NGUYỆN CHO THẾ GIỚI HOÀ BÌNH tôi sẽ cầu nguyện cho những hồn mau mau lập lại công phước đầu thai thành người tốt tuỳ theo duyên nghiệp mà phù hộ độ trì UMANIHUM UMANIHUM UMANIHUM UMANIHUM UMANIHUM UMANIHUM UMANIHUM tôi áp dụng theo kinh CỰA ƯỚC VÀ KINH TÂN ƯỚC ĐỂ LẠI SẼ CÓ MỘT NGƯỜI VIỆT NAM ÁP DỤNG THEO KINH CỰU TÂN ƯỚC NGƯỜI NÀY LÀ CHÚA 3 NGÔI CHÚA MẸ CHÚA CHA CHÚA CON CHỦ CẦM QUYỀN ĐỂ CON NGƯỜI KHÔNG PHẢI BỊ HỦY DIỆT BỞI NHỮNG PHÁT MINH TRONG ĐÓ CÓ NGHIỆP LỰC DIỆT SỰ THÙ HẬN ĐỂ ĐƯỢC SỰ YÊU THƯƠNG DIỆT SỰ THAM LAM MÀ PHÁT TÂM BỐ THÍ DIỆT SỰ HƠN THUA ĐỂ CÓ ĐƯỢC HOÀ BÌNH

Ná-Meo is a language of northern Vietnam, spoken by the Mieu people. Nguyen (2007) believes Na Meo may be a Hmongic language closest to Qiandong Miao.

Nguyễn Nhữ Soạn, courtesy name Thủ Trung (首中), pseudonym Hiền Đức (賢德), posthumous name Hiền-đức Mister (橫敏先生), was an Annamese official.

References

 1. "Decision No. 582 / QD-TTg approving the list of extremely difficult hamlets in ethnic minority and mountainous areas in the period 2016-2020 (Prime Minister)".
 2. "Decision 150-NV (in 1964) about changing name of some communes of Bac Kan Province (by The Minister of Interior)".
 3. "Thượng Ân- Nơi thành lập Chi bộ Chí Kiên".

Coordinates: 16°32′N107°27′E / 16.533°N 107.450°E / 16.533; 107.450