Tiếng Gọi Công Dân

Last updated
Tiếng gọi thanh niên
Call of the Youths
Information
Anthem of the Flag of the Vanguard Youth of Vietnam.svg Vanguard Youth
LyricLyric 1: (1941)
Lưu Hữu Phước
Mai Văn Bộ
Lyric 2: (1943)
Lê Khắc Thiều
Đặng Ngọc Tốt
Lyric 3: (1945)
Hoàng Mai Lưu
Music Lưu Hữu Phước
Date1939
Others
Original versionLa Marche des Étudiants
Alternative nameTiếng gọi sinh viên
Call of the Students
Thể loạiPre-1945 Vietnamese music
Ngôn ngữ Vietnamese

Tiếng gọi Thanh niên ("Call of the Youths") and originally the March of the Students (Vietnamese : Sinh Viên Hành Khúc, French : La Marche des Étudiants) is a famous song of the musician Lưu Hữu Phước.

Contents

Its lyric was modified to make the anthem of State of Vietnam from 1948 to 1955 and Republic of Vietnam from 1955 to 1975, with the name Call to the Citizens (Vietnamese : Tiếng Gọi Công Dân). This move was strongly protested by the original author Lưu Hữu Phước. [1]

The original version is the official one used in the Socialist Republic of Vietnam. The modified version is used by anti-communist Vietnamese expatriates.

History

Original version

The anthem was originally named La Marche des Étudiants (March of the Students), composed by Lưu Hữu Phước and written by Mai Văn Bộ in late 1939, and first adopted by a student club. In 1941, it became the anthem of the Indochina Students General Association, Phước renamed the anthem as Tiếng Gọi Thanh Niên (Call to the Youths), the lyrics was rewritten in Vietnamese and divided into three verses. The first verse was written by Lưu Hữu Phước and Mai Văn Bộ in 1941, and secretly spread until 1945, the second verse (Tiếng Gọi Sinh Viên, Call to the Students) was written by Lê Khắc Thiều and Đặng Ngọc Tốt in late 1941, and published in 1943, the third verse was written by Hoàng Mai Lưu on April 4, 1945, and published before the August Revolution. In 1945 it became the anthem of the Vanguard Youth, the lyrics were small modified and became known as Tiếng Gọi Thanh Niên or Thanh Hiên Hành Khúc.

Thanh Niên Hành Khúc (19481956) and Tiếng Gọi Công Dân (19561975)

In 1948, the Provisional Central Government of Vietnam adopted the song as the national anthem. The song was later modified with the name changed to Tiếng Gọi Công Dân (Call to the Citizens) or Công Dân Hành Khúc (March of the Citizens), and became the official national anthem of South Vietnam. [2] Thanh niên Hành Khúc was first adopted as the national anthem by the Provisional Central Government of Vietnam (Pre-government of the State of Vietnam. 19481949) on 14 June 1948, and it was inherited as a national anthem by the State of Vietnam (1949–1955) and the Republic of Vietnam (1955–1975). The lyrics of Thanh Niên Hành Khúc were revised by former President Ngo Dinh Diem in 1956.

The original author Lưu Hữu Phước made a strong criticism against South Vietnam's regimes use of the song. In 1949 he made a protesting letter. Later the Voice of Vietnam made sproadically broadcast of Lưu Hữu Phước's criticisms. [3]

Tiếng Gọi Công Dân
English: "Call to the Citizens"
Thanh Niên Hành Khúc
Quoc ca mien nam viet nam.jpg
A sheet music notation of "Call to the Citizens", with the South Vietnamese flag in the background (recorded since 1973)

Former national anthem of
Flag of South Vietnam.svg State of Vietnam
Flag of South Vietnam.svg  South Vietnam
Also known as"Sinh Viên Hành Khúc" (English: "Song of the Students")
"National Anthem of the Republic of Vietnam"
Lyrics Mai Văn Bộ (original lyric), 1939
Music Lưu Hữu Phước, 1939
Adopted1948 (by the State of Vietnam)
1955 (by South Vietnam)
Relinquished1955 (by the State of Vietnam)
1975 (by South Vietnam)
Preceded by"La Marseillaise"
Succeeded by"Giải phóng miền Nam"
Audio sample
"Tiếng Gọi Công Dân" (instrumental)

After the war (1975present)

After 1975, the original version and name (Tiếng Gọi Thanh Niên) of the song was performed as the official version in the Socialist Republic of Vietnam.

The anti-communist expatriates continued to use the revised version and dubbed it as "Anthem of Free Vietnam".

Lyrics

La Marche des Étudiants – March of the Students (1939)

(French version)

Étudiants ! Du sol l'appel tenace
Pressant et fort, retentit dans l'espace.
Des côtes d'Annam aux ruines d'Angkor,
À travers les monts, du sud jusqu'au nord,
Une voix monte ravie:
Servir la chère Patrie !
Toujours sans reproche et sans peur
Pour rendre l'avenir meilleur.
La joie, la ferveur, la jeunesse
Sont pleines de fermes promesses.
Chorus.
Te servir, chère Indochine,
Avec cœur et discipline,
C'est notre but, c'est notre loi
Et rien n'ébranle notre foi !

Tiếng Gọi Thanh Niên – Call to the Youths

Verse I.
Này anh em ơi! Tiến lên đến ngày giải phóng.
Đồng lòng cùng nhau ta đi sá gì thân sống.
Cùng nhau ta tuốt gươm, cùng nhau ta đứng lên.
Thù kia chưa trả xong thì ta luôn cố bền.
Lầm than bao năm ta đau khổ biết mấy.
Vàng đá gấm vóc, loài muông thú cướp lấy.
Loài nó hút lấy máu đào chúng ta.
Làm ta gian nan, cửa nhà tan rã.
Bầu máu, nhắt tời đó, càng thêm nóng sôi.
Ta quyết thề phá tan quân dã man rồi.
Chorus
Vung gươm lên, ta quyết đi tời cùng!
Vung gươm lên, ta thề đem hết lòng.
Tiến lên đồng tiến, sá chi đời sống.
Chớ quên rằng ta là giống Lạc Hồng!
Verse II.
Này sinh viên ơi! Đứng lên đáp lời sông núi.
Đồng lòng cùng đi đi đi mở đường khai lối.
Kià non sông nước xưa, truyền muôn năm chớ quên.
Nào anh em Bắc Nam cùng nhau ta kết đoàn.
Hồn thanh xuân như gương trong sáng.
Đừng tiếc máu nóng, tài xin ráng.
Thời khó, thế khó, khó làm yếu ta.
Dù muôn chông gai, vững lòng chi sá.
Đường mới, kíp phóng mắt, nhìn xa bốn phương.
Tung cánh hồn thiếu niên, ai đó can trường.
Chorus
Sinh viên ơi, mau tiến lên dưới cờ.
Anh em ơi, quật cường nay đến giờ.
Tiến lên cùng tiến, gió tung nguồn sống.
Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa hồng.
Verse III.
Này thanh niên ơi! Tiến lên đến ngày giải phóng.
Đồng lòng cùng đi đi đi sá gì thân sống.
Nhìn non sông nát tan, thù nung tâm chí cao.
Nhìn muôn dân khóc than, hờn sôi trong máu đào.
Liều thân xông pha, ta tranh đấu.
Cờ nghĩa phấp phới, vàng pha máu.
Cùng tiến, quét hết những loài dã man.
Hầu đem quê hương thoát vòng u ám.
Thề quyết, lấy máu nóng mà rửa oán chung.
Muôn thuở vì núi sông nêu tiếng anh hùng.
Chorus
Anh em ơi, mau tiến lên dưới cờ.
Sinh viên ơi, quật cường nay đến giờ.
Tiến lên cùng tiến, gió tung nguồn sống.
Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa hồng.

Thanh Niên Hành Khúc – Song of the Youths (1948–1956)

Tiếng Gọi Công Dân – Call to the Citizens (1956–1975)

Related Research Articles

Tiến Quân Ca, known in English as the Army Marching Song, Song of Marching Army or Song of Advancing Soldiers, is the National Anthem of the Socialist Republic of Vietnam (SRV), both written and composed by Văn Cao in 1944. The "Army Marching Song" was adopted as the national anthem of North Vietnam in 1954, and was adopted as the national anthem of the new unified Socialist Republic of Vietnam in 1976, following the reunification of both North Vietnam and South Vietnam at the end of the Vietnam War. Though it has two verses, the first one is mainly sung.

Dương Triệu Vũ Musical artist

Dương Triệu Vũpronunciation (born January 1, 1984 in Cam Ranh, Vietnam) is the stage name of Tuấn Linh, a singer on the popular Vietnamese diaspora music show Paris By Night.

Lương Bích Hữu Musical artist

Lương Bích Hữu is a Chinese Vietnamese actress and pop singer. Before working with the Thế Giới Giải Trí, Huu was one of the Nguyễn Productions singers. After working in the company and as member of girl group H.A.T., she returned to Nguyễn Productions and released her first solo album called "Cô gái Trung Hoa", which means "Chinese girl". It was the first solo album of a H.A.T member. In 2008 she briefly joined girl group Ngũ Long Công Chúa. After releasing her third album, she left Nguyễn Productions and founded her own company, Khải Sao Entertainment.

Paris by Night 78 Episode of Paris by Night

Paris By Night 78: Đường Xưa is a Paris By Night program produced by Thúy Nga that was filmed at the Canadian Broadcasting Centre Studio #40 in Toronto, Canada on June 11, 2005. The MC's were Nguyễn Ngọc Ngạn and Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Seats are limited to a studio audience and is considered a private event.

Paris by Night 64 Episode of Paris by Night

Paris By Night 64: Đêm Văn Nghệ Thính Phòng is a Paris By Night program produced by Thúy Nga that was filmed at the Knott's Berry Farm, California in 2002. The MC's were Nguyễn Ngọc Ngạn and Nguyễn Cao Kỳ Duyên. To keep the show formal, this episode did not have a comedy skit, a "Hài Kịch."

Phạm Tuyên Vietnamese musician (born 1930)

Phạm Tuyên is a Vietnamese musician. He was head of the music service at Hanoi's Voice of Vietnam Radio during the Vietnam War. He is the author of many popular socialist songs, for example Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng and Đảng đã cho ta mùa xuân.

Đăng đàn cung

Đăng đàn cung was the royal anthem of Nguyễn Dynasty, Vietnam.

Paris by Night 96 Episode of Paris by Night

Paris By Night 96 - Nhạc Yêu Cầu 2 is a Paris By Night program produced by Thúy Nga that was filmed at the Knott's Berry Farm on April 18, 2009 and April 19, 2009 and release DVD from June 25, 2009. The show was MC'ed by Nguyễn Ngọc Ngạn and Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Vietnamese poetry originated in the form of folk poetry and proverbs. Vietnamese poetic structures include six-eight, double-seven six-eight, and various styles shared with Classical Chinese poetry forms, such as are found in Tang poetry; examples include verse forms with "seven syllables each line for eight lines," "seven syllables each line for four lines", and "five syllables each line for eight lines." More recently there have been new poetry and free poetry.

Paris by Night 98 Episode of Paris by Night

Paris by Night 98: Fly With Us to Las Vegas is a Paris by Night program produced by Thúy Nga that was filmed at the Theatre for the Performing Arts in Planet Hollywood Resort & Casino and had a DVD release on December 10, 2009. The show was hosted by Nguyễn Ngọc Ngạn and Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Paris by Night 100 Episode of Paris by Night

Paris By Night 100: Ghi Nhớ Một Chặng Đường is a Paris By Night program produced by Thúy Nga Productions that was filmed at the Planet Hollywood Theatre for the Performing Arts in Planet Hollywood Resort & Casino from July 3–4, 2010 and released DVD on October 7, 2010. The show was hosted by emcees Nguyễn Ngọc Ngạn and Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Paris by Night 99 Episode of Paris by Night

Paris By Night 99 – Tôi Là Người Việt Nam is a Paris By Night program produced by Thúy Nga Productions that was filmed at Knott's Berry Farm on 16 and 17 January 2010 and released DVD from 8 April 2010. The show was hosted by Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên and Trịnh Hội.

Paris By Night 102: is a Vietnamese Paris By Night program produced by Thúy Nga Productions. Filming began on July 12, 2010, and continued through February 13, 2011 at Charles M. Schulz Theatre in Recreation Knott's Berry Farm, Buena Park, Southern California. The theme continues from Paris By Night 92: Nhạc yêu cầu and Paris by Night 96: Nhạc yêu cầu 2 but limited requirements required of the audience in the songs of composer Lam Phuong. The majority of performances were live theater performances and were filmed live. The DVD was released on April 15, 2011. In the DVD, Thuy Nga changed the mix is made by musician Hoai Phuong instead of Tung Chau and other musicians like the majority of previous productions of Paris by Night.

Lưu Hữu Phước was a Vietnamese composer, a member of the National Assembly, and Chairman of the Committee of Culture and Education of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam.

Phan Huỳnh Điểu was a Vietnamese composer. He composed the military anthem vi:Đoàn Vệ quốc quân (1945), and was a recipient of the Hồ Chí Minh Prize in 2000.

Paris by Night 16 Episode of Paris by Night

Paris By Night 16 is a Paris By Night program produced by Thúy Nga that was filmed in Paris. The MC's were Khánh Ly, Hương Lan & Elvis Phương. This show was released on VHS in 1992.

Văn Phụng was a Vietnamese songwriter. His wife is the singer Châu Hà.

Nguyễn Văn Lợi was a Vietnamese linguist who served as the Deputy Director of the Institute of Linguistics at the Vietnam Academy of Social Sciences.

References

  1. "Ngay từ năm 1949, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã có đơn thư kịch liệt phản đối và sau này trong thời gian tập kết ngày Bắc đêm Nam, từ thủ đô Hà Nội, tiếng nói của nhạc sĩ trên làn sóng điện Đài Tiếng nói Việt Nam liên tục những lời nặng tiếng nhẹ bác bỏ kể cả giễu cợt này khác nhưng Tiếng gọi thanh niên của ông vẫn cứ bị người bên kia chiến tuyến sử dụng vào một mục đích khác!"
  2. Đình Hoà Nguyễn (1999). From the City Inside the Red River: A Cultural Memoir of Mid-Century Vietnam. Page 100. "Lưu Hữu-Phước, Mai Văn-Bộ, and Nguyễn Thành-Nguyên, the three medical students who shared living quarters on Wiele ... The first of these songs, composed in 1943, had a stirring rhythm and was quickly adopted as the official march of ..."
  3. "South Vietnam (1948-1975)". nationalanthems.info. Retrieved 9 January 2015.