Trąby coat of arms

Last updated
Trąby
POL COA Traby.svg
Battle cry various
Alternative name(s)Brzezina, Trąby II, Trąby Odmienne, Tuba
Earliest mention1398 (seal), 1388 (record) [1]
Families
337 names
A

Amfor, Amforowicz, Anforowicz.

B

Baraniecki, Bendziński, Będziński, Bilman, Birżański, Błeszyński, Błędowski, Bolesławski, Brzezieński, Brzeziński.

Contents

C

Chaszajdarowicz, Chaszajewicz, Chleb, Chłopski, Chodzieński, Chwalczewski, Chwaleczewski, Chwaliszewski, Ciarnowski, Ciążyński, Ciborowski, Ciecicza, Cielica, Cieszeyko, Ciszkiewicz, Czarnowski, Czaszawski, Czaszyński, Czaśnicki.

D

Dadziwiłłowicz, Dadziwiłowicz, Dawidowicz, Dewicz, Dobek, Dobiński, Dobkiewicz, Dogel, Dogiel, Doliński, Dołuski, Dołuszycki, Dowgielt, Dowgiełt, Dowiakowski, Drombiński, Dumiński, Dusiacki, Dusiatski, Dusiątski, Dyaczkowski, Dzieczkowski, Dziewałtowski, Dzimitrowicz.

F

Falczewski.

G

Gabszewicz, Gaściewicz, Gaścilewicz, Gekowicz, Gintowicz, Gintowt, Gintowt-Dziewałtowski, Gnoiński, Gorski, Gorzkowski, Goszkowski, Gościewicz, Greczyna-Kierdej, Grobicki, Gruzdź, Gryczyn, Grydzewicz.

H

Hasiewicz, Hawryłło, Hleb, Horoch, Hościewicz, Hreczycha, Hreczyna-Kierdej, Hryczyn, Hryczyna, Hrydzewicz, Hrydziewicz.

I

Irzykowicz, Iskrzycki, Iwankiewicz, Iwaszkiewicz, Iwaszkowicz.

J

Jaksiński, Jałdybusz, Janakowski, Jardanowski, Jaskold, Jaskołd, Jaszkiewicz, Jaszkowicz, Jawoysz, Jonakowski, Jordan, Jordanowski, Juchnowicz, Jurhiewicz, Juriewicz, Jurjewicz, Jurowiec. [2]

K

Kalina, Kalino, Karaszewicz, Karaś, Kielkiewicz, Kiełkiewicz, Kierdej, Kierklewski, Kirklewski, Kiryk, Klepacki, Klichnowski, Klichowski, Klimczycki, Kolecki, Koleński, Kolęcki, Koliński, Kołakowski, Kołek, Komajewski, Konkowski, Kosmowski, Kosowski, Koszajewski, Kowienicki, Kowinicki, Kowiński, Kownacki, Kownicki, Kowzan, Krakowka, Krakowko, Kramkowski, Krassuski, Krąkowski, Kronkowski, Krzykawski, Kumajewski, Kumanowski, Kumorowski, Kuryłowski.

L

Leonowicz, Lewkowski, Lewonowicz, Lutowieński.

Ł

Łąkorski, Łętowieński, Łoski, Łuczycki.

M

Małecki, Mażejko, Meer, Mejer, Meyer, Michniewski, Michniowski, Michnowski, Mickiewicz, Miekicki, Mielakowski, Miełakowski, Miękicki, Miękiski, Mikołajewicz, Milczycki, Milecki, Milęcki, Miłakowski, Mleczko, Możejko.

N

Narbut, Narbutowicz, Narbutt, Naskreniecki, Niewier, Niewodziński.

O

Ocicki, Oczycki, Odyniec, Ordyniec, Osiemborowski, Osowicki, Ossowicki, Ostaniewicz, Ostaszkiewicz, Ostrejko, Ostyk, Ostykowicz, Ostykowski, [3] Oszczowski, Oszmieniec, Ościk, Ościkowicz, Ościkowski, Ośmiałowski, Ośniałowski, Ośniatkowski, Otffinowski, Otfinowski, Oticz, Otwinowski.

P

Pakoszewski, Pakoszowski, Pankiewicz, Pankowicz, Paszkiewicz, Petrusiewicz, Petruszewicz, Piecek, Pieckiewicz, Piećkiewicz, Piećko, Piekiewicz, Pieńkowski, Pietkiewicz, Pietrusewicz, Piętkiewicz, Piwka, Piwko, Piwnicki, Płowiański, Płowieński, Płowiński, Ponkiewicz, Pszonka.

R

Radziwiłł, Radziwiłłowicz, Radziwiłowicz, Rakiewicz, Rodowicz, Roguski, Rokosz, Romaszkiewicz, Rozwadowski, Rozwodowski, Rusanowski, Rusianowski, Rusinowski, Russagowski, Russanowski, Rykaczewski, Rzeczkowski.

S

Sadkowski, Sak-Pietkiewicz, Sawaniewicz, Serewicz, Sierewicz, Sierski, Siesicki, Sirewicz, Siwicki, Skrycki, Skulski, Sobocki, Sokoł, Sośnicki, Stanczykiewicz, Stanilewicz, Stanilewski, Stanisławowicz, Stańczyk, Stańczykiewicz, Stecher, Stojewski, Stojowski, Strzałka, Syrewicz, Syruć, Szalowski, Szczastny.

Ś

Światorzęcki, Świątorzecki, Świerczowski, Świerszowski, Świętochowski, Świętorzecki, Świętoszecki, Świrszczewski, Świrszczowski.

T

Tchorak, Tokaczewski, Tokar, Tokara, Tokarski, Tokarzewski, Trabsza, Trąba, Tromba, Trumbowicz, Truszowski.

W

Wachill, Wagłów, Walawski, Wartecki, Warzycki, Wieniarski, Wierszul, Wierszuł, Wierszułk, Wierzejski, Wiesicki, Wiktorynowicz, Wilam, Winarski, Wincza, Winiarski, Winicz, [4] Wińcza, Włoczewski, Wnorowski, Wojna, Wojna-Jasieniecki, Wojniesz, Wojniusz, Wojno, Wojnowicz, Wolda, Wołk, Woyna, Woyno, Wrzescz, Wrzeszcz, Wyczołkowski, Wylam.

Z

Zbrawski, Zwiachelski, Zwiacholski.

Ż

Żagiel, Żagielewicz, Żebrawski, Żórawski, Żuk.

Cities Dukla, Jordanów, Krnov, Limanowa, Węgrów, Zakliczyn
Gminas Gmina Lubień, Gmina Nieborów, Gmina Przygodzice, Gmina Siepraw, Gmina Sławatycze, Gmina Tokarnia

Trąby (Polish pronunciation:  [ˈtrɔmbɨ] , "Horns") is a Polish coat of arms. It was used by many szlachta (noble) families under the Kingdom of Poland and the Polish–Lithuanian Commonwealth.

History

The origin of the horn motif lies in the extent of lands conceded being determined by the distance a horn could be heard in all directions.

Blazon

Argent three bugle horns in triangle the mouthpieces conjoined in fess point Sable garnished, virolled and corded Or.

Notable bearers

Notable bearers of this coat of arms have included:

Variations

Cities and villages

Other

See also

Bibliography

Related Research Articles

Korczak coat of arms

Korczak is a Polish coat of arms. It was used by several noble families of Clan Korczak in the times of the Kingdom of Poland and the Polish–Lithuanian Commonwealth.

Jelita coat of arms

Jelita is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families.

Lis coat of arms

Lis is a Polish coat of arms. It was used by many noble families of Clan Lis.

Ciołek coat of arms

Ciołek is a Polish coat of arms, one of the oldest in medieval Poland. It was used by many szlachta (noble) families under the late Piast dynasty, under the Polish–Lithuanian Commonwealth, during the Partitions of Poland, and in the 20th century. The variant names "Siolek" and "Cialek" arose from miscommunication among early-20th-century Polish immigrants to the United States.

Bogoria coat of arms Polish coat of arms.

Bogoria is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families in medieval Poland and later under the Polish–Lithuanian Commonwealth, branches of the original medieval Bogoriowie family as well as families connected with the Clan by adoption.

Poraj coat of arms

Poraj is a Polish Coat of Arms. Used by several knighthood families of medieval Poland and noble families of the Polish–Lithuanian Commonwealth - those descended in the male-line from the Poraj family and those allowed into the heraldic clan by adoption.

Srzeniawa coat of arms

Srzeniawa is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families in the times of the Kingdom of Poland and the Polish–Lithuanian Commonwealth.

Półkozic coat of arms

Półkozic - is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families in the times of the Polish–Lithuanian Commonwealth.

Łabędź coat of arms

Łabędź is a Polish coat of arms. It was used by many noble families known as szlachta in Polish in medieval Poland and later under the Polish–Lithuanian Commonwealth, branches of the original medieval Duninowie Grand Duke family (Łabędzie) family as well as families connected with the Clan by adoption.

Korybut coat of arms

Korybut is a Polish coat of arms. It was used by the Princely House of Wiśniowiecki-Zbaraski and several branches of the House of Nieświcki in the times of the Polish–Lithuanian Commonwealth.

Giejsz coat of arms

Giejsz is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families.

Amadej coat of arms

Amadej is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families in the times of the Kingdom of Poland and the Polish–Lithuanian Commonwealth.

Dąb coat of arms

Dąb is a Polish coat of arms of Czech origin. It was used by several szlachta (noble) families.

Wieniawa coat of arms

Wieniawa is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families in the times of medieval Poland and the Polish–Lithuanian Commonwealth.

Drużyna coat of arms

Drużyna is a Polish coat of arms. It was used by several szlachta families in the times of the Kingdom of Poland and the Polish–Lithuanian Commonwealth.

Junosza coat of arms

Junosza is a Polish coat of arms.

Alemani coat of arms

Alemani is a Polish nobility coat of arms originated from Italy.

Beztrwogi coat of arms

Beztrwogi is a Polish coat of arms. It was used by the Lipiński family in Congress Poland.

Prawdzic coat of arms

Prawdzic (Prawdzik) - was historically a Polish Coat of Arms. It was used by the nobility clans and later szlachta families in the times of the Kingdom of Poland (1385–1569) and Polish–Lithuanian Commonwealth.

Kalinowa coat of arms

Kalinowa - is a Polish coat of arms that was used by many noble families in medieval Poland and later under the Polish–Lithuanian Commonwealth.

References

  1. Andrzej Kulikowski: Wielki herbarz rodów polskich. Warszawa: Świat Książki, 2005, s. 306. ISBN   83-7391-523-0.
  2. Antoni Prochaska: Materyały archiwalne wyjęte głównie z metryki litewskiej od 1348 do 1607 roku. J. Sewer Hr. Dunin Borkowski, 1890.
  3. Antoni Prochaska: Materyały archiwalne wyjęte głównie z metryki litewskiej od 1348 do 1607 roku. J. Sewer Hr. Dunin Borkowski, 1890.
  4. Antoni Prochaska: Materyały archiwalne wyjęte głównie z metryki litewskiej od 1348 do 1607 roku. J. Sewer Hr. Dunin Borkowski, 1890.