List of Hungarian encyclopedias

Last updated

Ornate volumes of the Pallas lexicon (1893-1900) A Pallas nagy lexikona tizennyolc kotete.jpg
Ornate volumes of the Pallas lexicon (1893–1900)

The list below tries to collect the major Hungarian encyclopedias, either independently or in reverse, in chronological order. (Several alphabetical collections have been published as encyclopedias, and are included in this article.) Although most encyclopedias appear in alphabetical order, some biographical collections use chronological order, and ecclesiastical hagiographic biographies (Saints' Life) most often publish biographies in the order of each day of the calendar year.

Contents

Latin lexicons in Hungary / Magyarországi régi latin lexikonok

Hungarian general lexicons, hand lexicons / Magyar általános nagylexikonok, kézi lexikonok

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
[editor not listed] Közhasznú Esmeretek Tára (12 kötet) [1] Pest, Wigand Ottó kiadása1831–1834 REAL-EOD
[editor not listed] Ifjúsági ismeretek (4 kötet)Bécs1840
Vállas Antal Nemzeti encyclopaedia (7 kötet) [2] Pest, Hartleben K. A. kiadása1845–1848
[editor not listed] Ujabb kori ismeretek tára (6 kötet) [3] Pest, Heckenast Gusztáv kiadása1850–1855
[editor not listed] Ismerettár (10 kötet) [4] Pest, Heckenast Gusztáv kiadása1858–1864 Google Books
szerk. Török János, Pollák János, Laubhaimer Ferenc Egyetemes magyar encyclopaedia (12 kötet)Pest, Szent István Társulat1859–1876 MDZ
szerk. Somogyi Ede Hungarian lexicon (16 kötet) [5] Budapest, több kiadó1879–1885
szerk. Acsády Ignác Az Athenaeum kézi lexikona (2 kötet) [6] Budapest, Athenaeum Rt.1892–1893
szerk. Gerő Lajos A Pallas nagy lexikona (16 kötet + 2 pótkötet) [7] Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt.1893–1900 MEK
szerk. Révai Mór János, majd Varjú Elemér Révai Nagy Lexikona (21 kötet) [8] Budapest, Révai Testvérek1911–1935 MEK
[editor not listed] A Franklin kézi lexikona (3 kötet) [9] Budapest, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.1912
szerk. Gerő Ödön World lexicon of Tolnai (8 kötet) [10] Budapest, Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt.1912–1919
[editor not listed] New world lexicon of Tolnai (18 kötet + 2 pótkötet) [11] Budapest, Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt.1926–1933
szerk. Kornis Gyula, Heller Farkas, Galamb Sándor, Hekler Antal, Papp Viktor, Lukinich Imre, Teleki Pál, Gombocz Endre, Tóth Géza, Ritoók Zsigmond, Pilch Jenő, Zelovich Kornél, Kovács Alajos A Napkelet lexikona (2 kötet egybekötve) [12] Budapest, Magyar Irodalmi Társaság1927
szerk. Ágoston Géza, Balassa József, Bárdos Artur, Breit József Gutenberg nagy lexikon (10 kötet) [13] Budapest, Stephaneum Nyomda Rt.1931–1932
[szerkesztő nincs feltüntetve] The lexicon of Uj Idők (24 kötet) [14] Budapest, Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt.1935–1942
[editor not listed] Új lexikon (6 kötet) [15] Budapest, Dante Könyvkiadó – Pantheon Irodalmi Intézet1936 ADT
[editor not listed] A Pesti Hírlap lexikona [16] Budapest, Pesti Hírlap kiadása1937
szerk. Berei Andor Új magyar lexikon (8 kötet) [17] Budapest, Akadémiai Kiadó1960–1981
szerk. Ákos Károly Kislexikon [18] Budapest, Akadémiai Kiadó1968
szerk. Déva Mária, Papp Éva, Márton Gyöngyvér, Bodóné Nebella Judit Magyar Larousse: Enciklopédikus szótár (3 kötet) [19] Budapest, Akadémiai Kiadó1991–1994
szerk. David Drystal Cambridge enciklopédia (In 1 and 2 volume versions) [20] Budapest, Maecenas Kiadó1992
szerk. Bagossy László Encyclopedia Hungarica (4 kötet)Calgary, Hungarian Ethnic Lexicon Foundation1992–1998
szerk. Barabás Éva, Siklódi Csilla, Gyuris Éva, Faller László Magyar nagylexikon (19 kötet) [21] Budapest, Akadémiai Kiadó1993–2004
szerk. Markó László Officina egyetemes lexikon [22] Budapest, Officina Nova1994
szerk. Halász Zoltán, Árokszállási Éva, H. Székely János, Hegedűs Gábor Britannica Hungarica Világenciklopédia [23] (18 kötet)Budapest, Magyar Világ Kiadó Kft.1994–2001
főszerk.: Kollega Tarsoly István Révai új lexikona (19 kötet) [24] Szekszárd, Babits Kiadó1996–2008
szerk. Gellér Tibor, Gyenge László, Kovács Mária Novum általános képes enciklopédia (2 kötet) [25] Budapest, Novum Kiadó2003
szerk. Bárány Lászlóné, Rostás Sándor, Szlávik Tamás, Szegedi Eszter Általános kislexikon (2 kötet) [26] Budapest, Magyar Nagylexikon Kiadó2005
szerk. Szlávik Tamás, Bárány Lászlóné, Rostás Sándor, Kruppa Dóra, Mód Zsuzsanna, Ratkai Ferenc, Réfiné Borczván Violetta, Simon István Mindenki lexikona (A–Z) [27] Budapest, Magyar Nagylexikon Kiadó2007

Hungarian general small lexicons / Magyar általános kislexikonok

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Wekerle László Kis lexikon (2 kötet) [28] Budapes, Pallas Rt.1886
szerk. Ferenczi Zoltán Mindentudó kis lexikon [29] Budapest, Az „Universitas” kiadása1913
több szerző Világlexikon – A tudás egyeteme Budapest, Enciklopédia Rt.1925
több szerző Kis lexikon – 1000 szó magyarázata Budapest, Vasárnapi Könyvé. n. [1927?]
több szerző Mai enciklopédia Liber kiadásé. n. [1930-as évek?]
szerk. Csánk Endre Illik tudni – Modern kislexikon Budapest, Rózsavölgyi és Társaé. n. [1930-as évek?] MEK
több szerző Genius kis lexikona Budapest, Genius Rt.1930
több szerző Révai kis lexikona (2 kötet)Budapest, Révai Testvérek1936
szerk. Boldizsár Iván Nagy idők kis lexikona Budapest, Franklin-Társulaté. n. [1942]
szerk. Kőhalmi Béla A Rádió Ujság családi kis lexikona (3 kötet)Budapest, Rádió Ujság Lapvállalat Kft1944
szerk. Ákos Károly Kislexikon A–Z Budapest1968
több szerző Mindenki lexikona (2 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1974
több szerző Alapismereti lexikon Budapest, Tankönyvkiadó1988
több szerző Alapismereti kislexikon Budapest, Novotrade Rt.1988
több szerző Akadémiai kislexikon (2 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1989–1990
Csiffáry Tamás Általános kislexikon A-Z-ig Budapest, Könyvmíves Könyvkiadó2004
Csiffáry Tamás Mindentudó lexikon Budapest, Fix-term Kft.2004

Hungarian general biographical lexicons / Magyar általános életrajzi lexikonok [30]

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Budai Ézsaiás Régi tudós világ históriája Debrecen1802 REAL-R
Kölesy Vince Károly, Melczer Jakab Nemzeti Plutarkus (4 kötet)Pest1815–1816 Google Books I., III.
Básthy József Magyarok emléke, a velek rokon s azon egy kormány alatti nemzetekével Buda1836 [31]
Kerékgyártó Árpád Magyarok életrajzai (7 füzet)Pest1856–1859 [32] Google Books
Toldy Ferenc Magyar államférfiak és irók (2 kötet)Pest1866
Zsilinszky Mihály Magyar hölgyek. Történeti élet- és jellemrajzok Pest1871
Márki Sándor Magyar Pantheon Pozsony1884
Zólyomi Lajos, Toldy Ferenc Magyar Helikon Pozsony1884–1886
Szathmáry Károly Magyar Pantheon Budapest1893
Hankó Vilmos Régi magyar tudósok és feltalálók Budapest1905
Vitéz Kerkápoly M. Emil A magyar legujabb kor lexikona. A magyar feltámadás könyve 1919-1930 Budapest, Magyar Legujabb Kor Lexikona Kiadása1930
Szentmiklóssy Géza A Magyar Feltámadás Lexikona 1919-1930. A magyar legujabb kor történeteBudapest, A Magyar Feltámadás Lexikona Kiadása1930
több szerző A magyar társadalom lexikonja Magyar Társadalom Lexikonja Kiadóvállalat1930 MTDA
Bozzay Margit Magyar asszonyok lexikona Budapest1931 MEK
szerk. Gellért Imre – Madarász Elemér Három évtized története életrajzokban. Magyarország monografiája 1900–1932 Budapest, Magyarország Monográfiája Kiadóvállalat1932
Magyar nemzeti lexikon Budapest1933
több szerző Ezer kortárs. Az 1936-os év lexikona Budapest, Magyar Hírlap Rt.1936
több szerző Ki-kicsoda? Kortársak lexikona Budapest, Béta Irodalmi Rt.1937
Vajda Pál A magyar természettudomány haladó hagyománya. Életrajzi lexikon bibliográfiával, szak- és évfordulómutatóval kéziratban
Vajda Pál Nagy magyar feltalálók Budapest1958
Tasnádi Kubacska András Nagy magyar természettudósok Budapest1958
főszerk.: Kenyeres Ágnes Magyar életrajzi lexikon (4 kötet)Budapest1967–1994 MEK
szerk. Fonó Györgyné – Kis Tamás Ki kicsoda? Életrajzi lexikon magyar és külföldi személyiségekről, kortársainkról Budapest, Kossuth Könyvkiadó1969
szerk. Vészits Ferencné A Nobel-díjasok kislexikona Budapest, Gondolat Könyvkiadó1985
Domokos Péter Finnugor életrajzi lexikon Budapest, Tankönyvkiadó1990
főszerk.: Nagy Ferenc Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig Budapest1997
szerk.: Szabolcs Ottó – Závodszky Géza Who's who, ki kicsoda a világtörténelemben? Budapest, Anno Kiadó1999
szerk.: Szabolcs Ottó – Závodszky Géza Who's who – Ezeréves Magyarország – Ki kicsoda a történelemben? Budapest, Anno Kiadó1999
Veresegyháziné Kovács Jolán Híres Asszonyok Kislexikona Budapest, Anno Kiadóé. n. [1990-es évek]
több szerző Ki kicsoda 2000 (2 kötet)Budapest, Greger-Biográf Kiadó2000
főszerk: Markó László Új magyar életrajzi lexikon (6 kötet)Budapest2001–2007
Who is who Magyarországon  ?, Who Is Who Verlag2003
főszerk: Glatz Ferenc A Magyar Tudományos Akadémia tagjai 1825–2002 (3 kötet)Budapest, MTA Társadalomkutató Központ2003
Kalapis Zoltán Életrajzi kalauz – Ezer magyar biográfia a délszláv országokból (3 kötet)Újvidék, Forum Könyvkiadó2003

Lists of major Hungarian professional lexicons / Nagyobb magyar szaklexikonok listái

The following lists try to collect the most important lexicons and lexicon-like encyclopedias in the Hungarian language, either independently or in reverse order, according to fields and within chronological order.

Biology / Biológia

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Wolsky Sándor Biológiai lexikon Budapest, Franklin-Társulaté. n. [1943]
Hans Frey Az akvarista kislexikona Budapest, Gondolat Könyvkiadó1970
szerk. Muraközy Tamás – Zánkai Géza – Szende Kálmán A modern biológia címszavakban Budapest, Natura1974
főszerk. Straub F. Brunó Biológiai lexikon (4 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1975–1982
Mohay Jolán Genetika kislexikon Budapest, Natura Könyvkiadó Vállalat1986
több szerző Környezetvédelmi lexikon (2 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1993
Rod Preston-Mafham – Ken Preston-Mafham Kaktuszok képes lexikona Budapest, Corvina Kiadó Kft.1993
Sárkány Pál – Szinák János Nagy kutyalexikon Budapest, Dunakanyar 2000 Könyvkiadó Kft.1995
 ? Képes cicalexikon Budapest, Anno Kiadó1999
több szerző Híres állatok lexikona Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó2003
Hans Kothe Gombalexikon Pécs, Alexandra Kiadó2006
Kiss Marcell Nagy fenyő és örökzöld lexikon Kisújszállás, Pannon-Literatúra Kft.2006
több szerző Akadémiai lexikonok – Környezetvédelem (2 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó2007
Szabó László Biológiai fogalmak Debrecen, Fonó 33 Bt.é. n. [2000-es évek?]
Ficzere Karolina Ifjúsági lexikon – Biológiai kislexikon Budapest, Pro-Team Kiadó2010

Astronomy, astronautics / Csillagászat, űrhajózás

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Lassovszky Károly – Réthly Antal Csillagászati és meteorológiai lexikon Budapest, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.é. n. [1943]
főszerk. Almár Iván Űrhajózási lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó – Zrínyi Katonai Kiadó1981, 1984
Bartha Lajos – Marik Miklós – Balázs Béla Csillagászattörténet. Életrajzi lexikon A–Z Budapest, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezete1982
Ifj. Gazda IstvánMarik Miklós Csillagászattörténeti ABC Budapest, Tankönyvkiadó1982, 1986
szerk. Kisbán Gyula Csillagászati kislexikon Budapest, Fiesta Kft. – Saxum Kft.1998
Bartha Lajos – Könnyű József – Pischné Könnyű Edina Magyarországi Csillagászok Életrajzi Lexikonja Magyar Amatőrcsillagászok Baráti Köre2000 Csillagaszat.hu

Electronics, telecommunications / Elektronika, híradástechnika

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Szabó György – Magyari Béla Rádiótechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1959
Magyari Béla Elektronikai minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1971
főszerk. Tuschák Róbert Elektrotechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1973
szerk. Magyari Béla Rádió minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1973
Nozdroviczky László Tv minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1974
szerk. Csabai Dániel Hangtechnikai minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1975
főszerk. Izsák Miklós Híradástechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1976
dr. Ádám Sándor Népszerű elektronikai minilexikon Budapest, LSI Alkalmazástechnikai Szolgálat1985
Karl-Heinz Rumpf Elektronikai alkatrészek kislexikonja Budapest, Műszaki Könyvkiadó1992
több szerző Elektrotechnikai kislexikon (2 kötet)Bukarest, Kriterion Könyvkiadó1994

Photography / Fényképészet

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Fehér Rezső Amatőr fényképezők tankönyve és lexikona Budapest, Fehér és Tsaé. n. [1930-as évek]
szerk. Kleeberg Zoltán – Vigh Viktor Gyakorlati fotolexikon Budapest, Budapest Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Int.é. n. [1930-as évek]
több szerző Fotolexikon Budapest, Akadémiai Kiadó1963
főszerk. Morvay György Új fotolexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1984

Cinematography / Filmművészet

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Castiglione Henrik – Székely Sándor Filmlexikon Budapest, magánkiadás1941
szerk. Ábel Péter Film kislexikon Budapest, Akadémiai Kiadó1964
szerk. Lajta Edit – Putnoky Istvánné – Ábel Péter Új filmlexikon (2 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1973
szerk. Karcsai Kulcsár István Ki kicsoda a mai magyar filmművészetben? Budapest, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum1983
szerk. Csala Károly – Veress József: Filmlexikon 1945-től napjainkig (2 kötet)Budapest, Totem Könyvkiadó1994
szerk. Veress József Magyar Filmlexikon (2 kötet)Budapest, Magyar Nemzeti Filmarchívum2005
Mudrák József – Deák Tamás Magyar hangosfilm lexikon 1931–1944 Máriabesnyő–Gödöllő, Attraktor Kft.2006

Philosophy, aesthetics / Filozófia, esztétika

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Sándor Pál Filozófiai lexikon (6 kötet)Budapest, Faust Kiadásé. n. [1930-as évek]
több szerző Filozófiai lexikon Budapest, Szikra Könyvkiadó1955
szerk. Zoltai DénesSzerdahelyi István Esztétikai kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó1972, bőv. 1979
Csibra István – Szerdahelyi István Esztétikai ABC Budapest, Kossuth Kiadó1977, 1978
szerk. I. Sz. Kon Etikai kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó1984
több szerző Filozófiai lexikon Budapest, Szent István Társulat2005
szerk. Nádori Attila Filozófia – Britannica Hungarica kisenciklopédia [33] Budapest, Kossuth Kiadó2016
Gerencsér Ferenc A filozófia háromezer éve Budapest, Tárogató Bt.é. n.

Physics / Fizika

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Bálint LajosDávid GyulaHeinrich László Fizikai kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó1976
szerk. Szilágyi Miklós Fizikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1977
Ifj. Gazda IstvánSain Márton Fizikatörténeti ABC Budapest, Tankönyvkiadó1980

Geography / Földrajz

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Cholnoky Jenő Felfedezők lexikona Budapest, Franklin-Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomdaé. n. [1930 körül]
szerk. Koch Ferenc – Petres László Földrajzi zseblexikon Budapest, Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Könyvkiadó1955
Csinády Gerő Érdemes magyar geográfusok a nagy földrajzi felfedezések (XV–XVII. sz.) korában Budapest1958
főszerk. Kende István Fejlődő országok lexikona Budapest, Akadémiai Kiadó1973
szerk. Dávid Gyula Földrajzi kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó1976
szerk. Mészáros Miklós Geológiai kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó1983
Balázs Dénes Magyar utazók lexikona Budapest, Panoráma1993
Tari Endre Földrajzi felfedezők Budapest, Junior Kiadó1993
Veresegyházi Béla Földrajzi felfedezések lexikona Budapest, Saxum Kiadó2001
Bánosi GyörgyTörőcsik Attila Népek lexikona Budapest, Saxum Kiadó2002
több szerző Világjárók Lexikona Budapest, Reader's Digest Kiadó Kft.2005
több szerző Országok lexikona A–Z Budapest, Magyar Nagylexikon Kiadó2007
Tóth József – Trócsányi András Ki kicsoda a magyar geográfiában? Pécs, PTE2009
Herczeg Béla Ifjúsági lexikon – Földrajzi kislexikon Budapest, Pro-Team Kiadó2010
Jerzy Kwiatek Európa A-tól Z-ig Budapest, Reader's Digest Kiadó Kft.2012

Genealogy / Genealógia

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Nagy Iván Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal (12+1 kötet)Pest, Ráth Mór kiadása1857–1868 MEK
Wertner Mór A középkori délszláv uralkodók genealogiai története Temesvár, Csanád-Egyházmegyei Könyvsajtó1891 REAL-EOD
Wertner Mór Az Árpádok családi története Nagybecskerek, Pleitz Ferencz Pál Könyvnyomdája1892 REAL-EOD
Kempelen Béla Magyar nemes családok (11 kötet)Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata1911–1932 Arcanum
Kempelen Béla Magyar főrangú családok Budapest, Szerzői kiadás1931 REAL-EOD
Kempelen Béla Magyar zsidó és zsidóeredetű családok (3 kötet)Budapest, Szerzői kiadás1937–1939
Gudenus János József A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája (5 kötet)Budapest, Natura–Tellér Kft.–Heraldika1990–1999

Military science, police knowledge / Hadtudomány, rendőrségi ismertek

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Mihályfalvy J. Csendőr-lexikon Budapest, Légrády-Testvérek1899
Rédey Miklós – Laky Imre Rendőrségi lexicon Budapest, Stephaneum1903 MEK
Ruzsin Ferenc Légvédelmi lexikon Eger, Egri Nyomda Rt.1937
szerk. Zachár Sándor Katonai zseb-lexikon Budapest, Attila-nyomda Rt.1939
több szerző Haditechnikai kislexikon Budapest, Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó1971, 1976
Babos Antal – Bojtás Antal – Csipes János Katonai lexikon Budapest, Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó1985
több szerző Hadtudományi lexikon (2 kötet)Budapest, Magyar Hadtudományi Társaság1995
több szerző Magyarország a második világháborúban – Lexikon A–Zs Budapest, Petit Real Könyvkiadó1996 Arcanum
több szerző Magyarország az első világháborúban – Lexikon A–Zs Budapest, Petit Real Könyvkiadó2000
Weiszhár Attila – Weiszhár Balázs Háborúk lexikona Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó2007

Local history / Helytörténet

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Peretsényi Nagy László Arad vármegyének írói és tudóssai 1818-edik esztendeig kéziratban (19. sz.)
Kazinczy Ferenc Arad vármegyei írók 1586–1822 kéziratban (19. sz.)
Soltész János A sárospataki főiskola tanárainak életrajza Sárospatak1864
Zelliger Alajos Esztergom vármegyei írók, vagyis Esztergom városában és vármegyében született, vagy működött írók koszorújaBudapest1888
Récsey Viktor Vasmegyei írók Sopron1888 [32]
Borovszky Samu Debreczeni írók és tanárok  ?1898
Ádám Gerzson Nagykőrösi Athenás Nagykőrös1904
Kovács Zsigmond Kassai írók a mohácsi vésztől máig Kassa1907
Guthi Imre Fővárosi almanach lexikon és útmutató 1910–1912 Budapest1912
szerk. Osvát Kálmán Erdélyi lexikon Nagyvárad, Szabadsajtó Könyv- és Lapkiadó Rt.1928
Hortobágyi Ágoston Somogyi Helikon Kaposvár1928
Damó Jenő Ki Kicsoda? Az erdélyi és bánsági közélet lexikonja A „Lexika” kiadóvállalat kiadása, Temesvár–Arad1931
(szerk.) Lederer Ottó A 100 éves Újpest története. Újpest–rákospalotai lexikon Budapest, Negyedi Szabó Béláné Kiadása1936
Hell Lajos Budapest képes lexicona Budapest, Akadémiai Kiadó1939 MEK
Sági Ernő Balatoni kis lexikon. A balatoni könyv és balatoni címtár melléklete.Budapest1940
Pataki József Megyénk (Tolna m.) történelmi kiválóságainak rövid jegyzéke Szekszárd1958
Frisnyák Sándor Borsodi földrajzírók a XVI–XIX. században Miskolc1959
Kovacsics József Veszprém megye helytörténeti lexikona (2 kötet)Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Társaság1964–1988
több szerző Józsefvárosi lexikon Budapest, MSZMP VIII. Kerületi Bizottsága – Fővárosi Tanács VIII. Kerületi Tanácsa1970
több szerző Budapest lexikon (2. kiad 2 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1973, bőv. 1993
szerk. Bíró József Hódmezővásárhely jelesei Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhely Városi Tanácsa1974
szerk. Antalffy György A munkásmozgalom Csongrád megyei harcosainak életrajzi lexikona Szeged1987
Forró Katalin Váci pantheon Vác, Váci Grafikai Műhely1992
Kecskeméti életrajzi lexikon Kecskemét1992
szerk. Gyimesi Endre Zalai életrajzi kislexikon Zalaegerszeg, Zala Megyei Önkormányzati Közgyűlés1994
Veszprém megyei életrajzi lexikon Veszprém, Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése1998
Tököly Gábor Ki kicsoda Rozsnyón Somorja, Méry Ratio1999
Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon (2 kötet)Veszprém, Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése2001
szerk. Solymár Judit – Kovács Lajos Dorogi lexikon A–Zs Dorog, Dorog Város Önkormányzata2000, bőv. 2008
szerk. Fehér József Sátoraljaújhely lexikona Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc Társaság2001
szerk. Keresztyén Balázs Kárpátaljai művelődéstörténeti kislexikon Budapest-Beregszász, Hatodik Síp Alapítvány-Mandátum Kiadó2001
szerk. B. Jánosi Gyöngyi A jászsági képzőművészek arcképcsarnoka Jászberény, Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány2002
több szerző Újpest lexikon Újpest, Újpest Önkormányzata2002
Bura László A második évszázad (1904-2004). A szatmári római katolikus egyházmegye kislexikona Csíkszereda2003
szerk. Hadrovics László Moson Megyei életrajzi lexikon [34] Mosonmagyaróvár, Huszár Gál Varosi Könyvtár2006 hgkmovar.hu
Dobrossy István–Eszenyi Miklós–Zahuczky László Miskolci életrajzi lexikon Miskolc, BAZ Megyei Levéltárért Alapítvány–Miskolc Megyei Jogú Város2008
Lábadi Károly Drávaszög lexikon Budapest, Timp Kiadó2008
Bényei József Debreceni irodalmi lexikon Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó2009
Filipszky István – Grósz András Budaörs lexikon Budaörs, Budaörs Város Önkormányzata2009
szerk. Fodor Béla Zuglói Lexikon Budapest, Herminamező Polgári Köre2009
Varga Béla Veszprém város lexikona Veszprém, magánkiadás2009
szerk. Romváry Ferenc Pécs Lexikon (2 kötet)Pécs, Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft.2010
Kadlecovits Géza Újpesti utcanévlexikon Budapest, Újpesti Városvédő Egyesület2012
Ligetfalvi György, Majkó Zsuzsanna Városliget lexikon Budapest, Városháza kiadás2017

Literature / Irodalom

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Bod Péter Magyar Athenas Nagyszeben1766 REAL-EOD
Ferenczy Jakab, Danielik János Magyar írók. Életrajzgyűjtemény (2 kötet)Pest1856–1858 REAL-EOD
nem ismert Magyar írók arczképei és életrajzai (1 kötetnél félbemaradt)Pest1858 Google Books
Moenich Károly, Vutkovich Sándor Magyar irók névtára Pozsony1876 Google Books
Szinnyei József Magyar írók élete és munkái (14 kötet)Budapest1891–1914 MEK
Mokos Gyula Iróink életéhez Budapest1907
Tóth Béla Szálló igék lexikona Budapest, Franklin-Társulat1906
Schlandt Heinrich Magyar-német Közmondások Lexikona Brassó, E. Kerschner kiadása1913
Gulyás Pál Magyar életrajzi lexikon [35] Budapest, Lantos Rt.1925–1929
szerk. Ványi Ferenc Magyar irodalmi lexikon Budapest, "Studium" kiadása1926
szerk. Benedek Marcell Irodalmi lexikon Budapest, Győző Andor Kiadása1927
(szerk.) Dézsi Lajos Világirodalmi lexikon (3 kötet)Budapest, Studium (hasonmásban 2001–2002, Kassák)1931–1933
Gulyás Pál Magyar írók élete és munkái – új sorozat Budapest1939–1944 [36]
szerk. Révay József Hungária irodalmi lexikon Budapest, Hungária Kiadó1947
Gulyás Pál Magyar írói álnév lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó1956
főszerk.: Benedek Marcell Magyar irodalmi lexikon (3 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1963–1965
főszerk.: Király IstvánSzerdahelyi István Világirodalmi lexikon (19 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1970–1996
főszerk.: Balogh Edgár, Dávid Gyula Romániai magyar irodalmi lexikon (6 kötet)Bukarest, Kriterion; Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület1981–2010 Lexikon.kriterion.ro
szerk. Fazekas István Kortárs magyar írók kislexikona 1959–1988 Budapest, Magvető Kiadó1989
Székelyné Sipos Klára – Botosné Koscsó Ilona Ki kicsoda a mai magyar gyermekirodalomban Debrecen, Csokonai Kiadóvállalat1991
Borbándi Gyula Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia Budapest, Hitel Lap-, Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.1992 MEK
Sz. Debreczeni Kornélia Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Gulyás Pál lexikonának kiegészítése Budapest1992
Borbély Sándor Kik írtak a gyerekeknek. A gyermek- és ifjúsági irodalom kislexikona A-tól Z-ig Budapest, Junior Kiadó1996
szerk. Kelecsényi László Középiskolai irodalmi lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó1997
Tótfalusi István Irodalmi alakok lexikona Budapest, Anno Kiadó1998
Tótfalusi István Ki kicsoda Shakespeare műveiben Budapest, Anno Kiadóé. n. [1990-es évek]
több szerző Kortárs magyar írók 1945–1997 (2 kötet)Budapest, Enciklopédia Kiadó1998–2008 MEK
Nagy Csaba Magyar emigráns irodalmi lexikon Budapest, Argumentum – Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ2000
főszerk.: Péter László Új magyar irodalmi lexikon (3 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó2000
Hegedűs Sándor Cigány irodalmi kislexikon Piliscsaba, Konsept-H Kiadó2000
szerk. K. Jakab AntalViant Katalin Irodalmi Nobel-díjasok lexikona Budapest, Saxum Kiadó2002?
szerk.: Fónod Zoltán A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona. 1918–2004 Pozsony, Madách-Posonium2004 MEK
Urbán Péter Ki írta – Irodalmi művek névlexikona Budapest, Anno Kiadó2004
szerk. Nádori AttilaReményi József Tamás Magyar irodalom – Britannica Hungarica kisenciklopédia [33] Budapest, Kossuth Kiadó2014
Hattinger-Klebasko Gábor A magyarországi nemzetiségi költők és írók lexikonja Komlóska-Biatorbágy, k. n.2016
Gerold László Vajdasági magyar irodalmi lexikon (1918–2014) Újvidék, Forum Könyvkiadó2017
Barta Klára – Farkas Andrea – Kis Zsuzsanna Irodalmi fogalomtár A–Z Budapest, Könyvkuckó Kiadóé. n.
szerk. Gerencsér Ferenc Ki írta? – Művek és szerzői a magyar és világirodalomból Budapest, Tárogató Bt.é. n.
szerk. Csiffáry Tamás Világirodalmi lexikon Budapest, Könyvmíves Könyvkiadó Kft.é. n.
Csiffáry Tamás Magyar irodalmi lexikon Budapest, Könyvmíves Könyvkiadóé. n.

Jurisprudence / Jogtudomány

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Madarassy Pál A bélyeg- és illetékek iránti törvények és szabályok lexikona (3 kötet)Budapest, Athenaeum kiadása1893
szerk. Hegedüs János Anyakönyvi lexikon Nagy-Becskerek, Pleitz Ferenc Pál kiadása1897
szerk. Márkus Dezső Magyar jogi lexikon (6 kötet) [37] Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt.1898–1906
szerk. Barazsu Endre Telekkönyvi lexikon (3 kötet)Nagybánya, Nánásy István kiadása1909–1910
szerk. Gryneusz György – Huszár Pál Egyenesadók lexikona (3 kötet)Budapest–Szentgotthárd, Grill–Wellisch kiadás1912
szerk. Szepesi Mihály A törvénykezési illetékekről szóló törvény kézi lexikona Budapest, Politzer Zsigmond kiadása1918
több szerző Közigazgatási kis lexikon Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság1929
több szerző Állam- és jogtudományi enciklopédia [33] (2 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1980
szerk. Lamm Vanda – Preschka Vilmos Jogi lexikon Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.1999

Chemistry, chemical industry / Kémia, vegyipar

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Koós Gábor Az áruisme kis lexikona Pozsony – Budapest, Staffel Károly kiadása1899
Rácz Lajos Gyakorlati áruismeret és vegyészeti árúk kézi lexikonja Budapest, szerző kiadása1927
Lentz Nándor Fotovegyszer lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1957, 1960, 1962
dr. Hermann Römpp Vegyészeti lexikon (3 kötet)Budapest, Műszaki Könyvkiadó1961
szerk. Kiss Béla Műanyag- és gumiipari kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1971
szerk. Jerzy Chodkowski Kis kémiai szótár Budapest, Gondolat Kiadó1972
Erhard Ühlein Römpp kémiai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1973
Futó László Vegyiszál minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1974
több szerző Analitikai kémiai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1978
szerk. Felszeghy Ödön Kémiai kislexikon (2 kötet)Bukarest, Kriterion Könyvkiadó1980
Balázs Lóránt – Hronszky Imre – Sain Márton Kémiatörténeti ABC Budapest, Tankönyvkiadó1981
több szerző Römpp Vegyészeti Lexikon (4 kötet)Budapest, Műszaki Könyvkiadó1981–1984

Fine arts, architecture / Képzőművészet, építészet

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk.: Szendrei János – Szentiványi Gyula Magyar Képzőművészek lexikona (az 1. kötetnél félbemaradt) [38] Budapest, Endrényi I. kiadása1915 Arcanum
Kun Imre Művészeti szótár Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata1920
több szerző Művészeti lexikon (2 kötet)Budapest, Győző Andor Kiadása1926; bőv. 1935
(szerk.) Almási Balogh Lóránt–Ányos Laci–Dr. Bacsó Jenő Magyar művészeti lexikon Budapest, Nemesvári Ernő kiadás1936
Bojár Iván Építéstörténeti villámlexikon Budapest, Különlenyomat az Építőipari és Műszaki kézikönyv 1948. évi VII. kötetéből1948
több szerző Művészettörténeti ABC Budapest, Terra Kiadó1961
több szerző Művészeti lexikon (4 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1965–1968
(szerk.) Lajta Edit Művészeti kislexikon Budapest, Akadémiai Kiadó1973
Fernand Hazan A modern festészet lexikona Budapest, Gondolat Könyvkiadó1974
Baskainé Dienes Klára Művészeti témák kislexikona Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat1977
szerk. Kubinszky Mihály Modern építészeti lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1978
Jutta Seibert – Körber Ágnes A keresztény művészet lexikona Budapest, Corvina Könyvkiadó1986
Seregélyi György Magyar festők és grafikusok adattára. Életrajzi lexikon az 1800-1988 között alkotó festő- és grafikusművészekrőlSzeged1988
(szerk.) Turai Hedvig – Falus János Művészlexikon (4 kötet)Budapest, Corvina Kiadó1994
Judith Miller–Martin Miller Antikvitások Miller-féle zseblexikona Budapest, Láng Kiadó1995
Dr. Nagy Zoltán Művészeti kislexikon Kisújszállás, Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft.1997
Dr. Szabó Ákos – Kállai Tibor Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona (2 kötet)Nyíregyháza, Magánkiadás1997
Kisbán Gyula Művészeti kislexikon Fiesta-Saxum1998
Katona Imre Porcelánlexikon Budapest, Gesta Könyvkiadó1999
szerk. Keszthelyi Katalin, Laczkó Ibolya A magyar kerámiaművészet I. kötet Budapest, Magyar Kerámikusok Társasága1999
több szerző Kortárs magyar művészeti lexikon (3 kötet)Budapest, Enciklopédia Kiadó1999–2001
szerk. Végh János Középiskolai művészeti lexikon Budapest, Corvina Kiadó2000
főszerk. Körber Ágnes Magyar Művészeti Kislexikon Budapest, Enciklopédia Kiadó2002
Kiss Éva Bútorművészeti lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó2005
Művészeti kislexikon Budapest, Corvina Kiadó2006
Balázs-Arth Valéria Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon Budapest, Timp Kiadó Kft.2007
(szerk.) Fajcsák Gyöngyi Keleti művészeti lexikon Budapest, Corvina Kiadó2007
Gyöngy Kálmán Magyar karikaturisták adat- és szignótára Budapest, Ábra Kkt.2008
Fábián Sándor A világ szobrászainak lexikona Mkerámia Kft., Budapest2008
több szerző Festészet A-tól Z-ig Pécs, Alexandra Kiadó2008
Gerencsér Ferenc Művészettörténeti lexikon diákoknak Pécs, Puedlo Kiadóé. n. [2000-es évek]
 ? Ki kicsoda a művészetben? Budapest, Laude Kiadóé. n. [2000-es évek]
szerk. Salamon Nándor Kisalföldi művészeti lexikon Vasszilvágy, Magyar Nyugat Könyvkiadó2012
Takács Gábor Műgyűjtők Magyarországon a 18. század végétől a 21. század elejéig Budapest, Kieselbach Galéria2012
szerk. Nádori Attila Művészeti stílusok – Britannica Hungarica kisenciklopédia [33] Budapest, Kossuth Kiadó2014b
Ruzsa György Az ikonfestészet lexikona Budapest, Corvina Kiadó2014

Communication and Media Science / Kommunikáció- és médiatudomány

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Bodrits István – Viczián János Ki kicsoda a hírközlésben? Szekszárd, Babits Kiadó1993

Light industry / Könnyűipar

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Biró Miklós – Kertész Árpád – Novák László Nyomdászati lexikon Budapest, Biró Miklós kiadása1936 MEK
Nagy Mihály – Bak Lóránt Textil ABC. Textil fogalmak – népszerűen H. n., Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület1969
szerk. Vermes Lászlóné – Schmél Ferenc – Vermes László Bőr- és cipőipari minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1975
Bakódi Kálmán – Murlasits Gyula Műbőrők minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1983
Páris Lászlóné Ragasztáschnikai minilexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1983
több szerző Papíripari szaklexikon H. n., Papír-press Egyesülés2003

Book publishing / Könyvkiadás

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Szolnoki Ernő Bibliográfiai lexikon Vörösváry Kiadóvállalat, Budapest1943
Kiss József – Jakab Sára Ki kicsoda a magyar könyvszakmában Budapest, Kiss József Könyvkiadó Kft.2005
Kicsi Sándor András Magyar könyvlexikon Budapest, Kiss József Könyvkiadó Kft.2006

Economics / Közgazdaságtudomány

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Halász SándorMandelló Gyula Közgazdasági lexikon (3 kötet)Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt.1898–1901
Czakó Emil és Gara Zoltán Kis kereskedelmi lexikon Budapest, Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi Könyvkereskedése,1906
szerk. Gerő László, Dr. Bud János, Dr. Czettler Jenő, Szterényi József báró, Dr. Korányi Frigyes báró, Dr. Fodor Ferenc, és Dr. Teleki Pál Közgazdasági enciklopédia [33] (4 kötet)Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt.1929
szerk. Schack Béla Révai Kereskedelmi, Pénzügyi és Ipari Lexikona (4 kötet)Budapest, Révai Testvérek1929–1931
Heller Farkas Közgazdasági lexikon Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata1937
Kiszely János Kis közgazdasági enciklopédia [33] Budapest, Magánkiadásé. n. [1930-as évek]
Major Róbert A világgazdaság kis enciklopédiája [33] Budapest, Renaissance Kiadás1941
Mészárovits Tibor A könyvvitel és az organizáció kis lexikona Budapest, Renaissance Kiadás1943
szerk. G. A. Kozlov – Sz. P. Pervusina – V. A. Abramov – A. M. Alekszejev Közgazdasági kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó1960
Wilcsek Jenő – Fogaras István – Tiszai István Vállalatgazdasági lexikon (2 kötet)Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó1966
szerk. Földes István Gazdaságpolitikai kisszótár Budapest, Kossuth Könyvkiadó1966
Muraközy Tamás – Varga Lajos – Nagy Lajos Közgazdasági ABC mezőgazdáknak Budapest, Mezőgazdasági Könyvkiadó1967
szerk. Kozma Ferenc – Mátyás Antal – Morva Tamás – Gyenis János – Pongrácz László Közgazdasági kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó1968
szerk. Muraközy Tamás – Zátkai Ferenc Közgazdasági ABC Budapest, Mezőgazdasági Könyvkiadó – Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó1973
Botka Zoltán – Fekete Sándor – Flór Ferencz – Horváth Sándor – Popper László – Rózsa József Gazdasági fogalmak magyarázata munkahelyi vezetők részére Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó1973
szerk. Virizlay Gyula – Donáth Béla – Kabos Ernő – Kohári József Szakszervezeti Kislexikon Budapest, Táncsics Könyvkiadó1975
szerk. Berettyán László – Buda István – Nagy László – Rókusfalvy Pál Munkaügyi kislexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó1976
szerk. Berényi József – Gyenis János Gazdaságpolitikai kisszótár Budapest, Kossuth Könyvkiadó1976
Varsádi Zsuzsa – Sipos Aladár – Sebestyén Gyuláné A politikai gazdaságtan kisszótára Budapest, Kossuth Könyvkiadó1981
Wiesel Iván – Varsádi Zsuzsa – Sebestyén Gyuláné Gazdaságpolitikai kisszótár Budapest, Kossuth Könyvkiadó1983
szerk. Wiesel Iván – Varsádi Zsuzsa Világgazdasági kisszótár Budapest, Kossuth Könyvkiadó1984
szerk. Bácskai Tamás Pénzügyi és Kereskedelmi Enciklopédia [33] Budapest, Novotrade Rt.1988
több szerző Ki kicsoda a magyar szövetkezeti mozgalomban. Életrajzi lexikon a magyar szövetkezeti mozgalom résztvevő személyiségekrőlBudapest, Kossuth Kiadó1989
szerk. Brüll Mária Gazdasági-pénzügyi kislexikon Budapest, Szakmai Továbbképző és Átképző Vállalaté. n. [1990-es évek?]
több szerző Magyar adólexikon A–Z Budapest, Novorg1995
szerk. Huszár Péter Gazdasági és pénzügyi kislexikon 1996–1997 Budapest, VéHáeS Kft.1997?
Lenkei Gábor 1000 szó a pénzről Budapest, Kávé Kiadó1999

Transport knowledge / Közlekedés ismeretek

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Morva Rezső Automobilvezetők lexikona Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet R. T.1918
szerk. Dr. Csécsy József – Vécsey Leó Autólexikon Budapest, Frommer József kiadása1928
főszerk. Urbán Lajos Vasúti lexikon (3 kötet)Budapest, Múszaki Könyvkiadó1984–1991
Buna Béla – Emőd István – Deák János Autós minilexikon és tíznyelvű szakszótár Budapest, Műszaki Könyvkiadó1985
Székely Tamás Vitorlás kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1990
szerk. Szabó József Repülési lexikon (2 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1991

Mathematics / Matematika

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Farkas Miklós – Csébfalvy Károly – Kósa András Matematikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1972, 1978
Sain Márton Matematikatörténeti ABC Budapest, Tankönyvkiadó; (2. kiad: Typotex)1974, 1993
több szerző Matematikai kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó1983
szerk. Oláh Judit Matematikai zseblexikon Budapest, Akadémiai Kiadó–Typotex1992
Dezső Ágnes – Édes Zoltán – Sárkány Péter Középiskolai matematikai lexikon Budapest, Corvina Kiadó1997

Meteorology / Meteorológia

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Simon Antal Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja Budapest, Országos Meteorológiai Szolgálat2004

Agricultural science / Mezőgazdaságtan

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Bezerédi Adorján és Szilassy Zoltán Mezőgazdasági lexikon (2 kötet)Budapest, Légrády Testvérek1905–1906
több szerző Mezőgazdasági lexikon (2 kötet)Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata1920
több szerző Mezőgazdasági lexikon (2 kötet)Budapest, Mezőgazdasági Kiadó1958
több szerző Kertészeti lexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó1963 Tuja.hu
több szerző Erdészeti – vadászati – faipari lexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó1964
Szűcs Lajos A növénykedvelő kislexikona Budapest, Gondolat Kiadó1977
több szerző Mezőgazdasági lexikon (2 kötet)Budapest, Mezőgazdasági Kiadó1982
szerk. Burján Ambrus – Fébó László Agrárökonómiai kislexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó1985
szerk.: Für Lajos – Pintér János Magyar agrártörténeti életrajzok (3 kötet)Budapest, Magyar Mezőgazdasági Múzeum1987–1989
szerk. Gallyas Csaba – Sárossy Istvánné Mezőgazdasági kislexikon Budapest, Mezőgazdasági Kiadó1989
szerk. Balogh Margit Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? (2 kötet)Szekszárd, Babits Kiadó1997
Nico Vermeulen Szobanövények enciklopédiája Budapest, Gabo Könyvkiadó2002

Museology / Muzeológia

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Élesztős LászlóViga GyulaBodó Sándor Magyar múzeumi arcképcsarnok Budapest, Pulszky Társaság–Tarsoly Kiadó2002

Works of art, literary works / Műalkotások, irodalmi művek

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Tótfalusi István Irodalmi alakok lexikona Budapest, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó (2. kiad.: Anno Kiadó)1992, 1998
Tótfalusi István Ki kicsoda Shakespeare világában Budapest, Móra Könyvkiadó1994
Széplaki György Ki? Mi? Hol? Magyar elbeszélő és drámai művek lexikona a középiskolások számára Budapest, Corvina2000
Robert Foster Tolkien enciklopédia A-tól Z-ig Szeged, Szukits2002
Hadnagy Róbert – Molnár Gabriella Agatha Christie krimikalauz, avagy Gyilkosságok ABC-ben Budapest, Európa Kiadó2004, 2011
több szerző Művek lexikona (3 kötet)Budapest, Magyar Nagylexikon kiadása2008

Cultural history / Művelődéstörténet

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Kállay István – Zsámbéki László Magyar művelődéstörténeti kislexikon Budapest, Könyvértékesítő Vállalat1986
szerk. Adamik Lajos – Zirkuli Péter Jelképtár Budapest, Helikon Kiadó1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2004, 2010
Kicsi Sándor AndrásMagyar László András Hetes lexikon Budapest, Enciklopédia Kiadó2002
főszerk.: Kőszeghy Péter Magyar művelődéstörténeti lexikon (13 kötet + 1 mutatók)Budapest, Balassi Kiadó2003–2014 MTA
Bethsabée Blumel – Michel Guillemot Szimbólumok lexikon Saxum2009

Ethnography / Néprajz

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
több szerző Magyar néprajzi lexikon (5 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1982 MEK

Linguistics / Nyelvészet

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Bárdosi Vilmos – Karakai Imre A francia nyelv lexikona Budapest, Corvina Könyvkiadó1996
Kovács János – Lázár A. Péter – Marion Merrick A-Z angol nyelvtan. Lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó2002

Medicine / Orvostudomány

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Ziffer Károly Népszerű orvosi tanácsadó vagy házi lexikon az egészséges és beteg emberről (2 kötet)Budapest, Mehner Vilmos kiadása1881
Kazay Endre Gyógyszerészi lexikon (4 kötet)Nagybánya, Molnár Mihály kiadása1900
Vincze Jenő Betegségek és gyógyításuk. Egészségügyi kislexikon Budapest, Élet és Egészség Kiadásé. n. [1940s?]
szerk. Kovács György Orvos a családban (5 kötet) [39] Budapest, Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Részvénytársaságé. n. [1940s?]
nincs feltüntetve Az egészség lexikona h. n., k. n.é. n. [1940s?]
Réti Endre Nagy magyar orvosok Budapest1959
szerk. Jellinek Harry Egészségügyi ABC Budapest, Medicina Könyvkiadó1967, 1970, 1974, 1985
főszerk. Hollán Zsuzsa Orvosi lexikon (4 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1967–1973
több szerző Új egészségügyi ABC Budapest, Medicina Kiadó1990
Fekete János Alkohológiai kislexikon H. n., Országos Alkohológiai Intézet – Nemzeti Egészségvédelmi Intézet – Alkoholizmus Elleni Bizottságé. n. [1990s]
Ernst Meyer-Carnberg Természetgyógyászati kislexikon Budapest, Tulipán Kiadóé. n. [1990s]
Roberta Altman – Michael J. Sarg A rákbetegségek lexikona Budapest, Corvina Kiadó1996
(szerk.) Urr Géza Természetgyógyászati kislexikon Nyíregyháza, Black & White Kiadó2001
Gergely András Jeles magyar zsidó orvosok lexikona Budapest, Makkabi Kiadó Kft.2001
Kapronczay Károly Magyar orvoséletrajzi lexikon Budapest, Mundus Kiadó2004
Dr. Stephen Amiel Orvosi lexikon a családnak (2 kötet)Budapest, Excalibur Könyvkiadó2004
Werner Bartens Orvosi tévhitek lexikona Budapest, Partvonal Könyvkiadó2006
Werner Bartens Orvosi tévhitek lexikona Budapest, Partvonal Könyvkiadó2006
ifj. dr. Horváth László Kutyabetegségek lexikona Budapest, Arión Kiadó2009
Új Egészségügyi Lexikon Pécs, Alexandra Kiadóé. n. [2000s]

Pedagogy / Pedagógia

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Verédy Károly Paedagogiai encyclopaedia [33] Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt.1886
szerk. Novák GyulaSzabó Károly Az írás-olvasási módszerek lexikona (az 1. kötetnél félbemaradt) [40] Veszprém, Pósa E. kiadása1911
szerk. Kőrösi Henrik Az elemi népoktatás enciklopédiája [33] (3 kötet)Budapest, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.1911–1915
Baumgartner Alajos A budapesti I. kerületi M. Kir. Állami Verbőczy István Reálgimnázium (Főgimn.) összes tanárainak és irodalmi vagy művészeti tevékenységet kifejtő végzett növendékeinek lexikona Budapest, A Budai Könyvnyomda Kiadása1927
szerk.: Bene Lajos Magyar tanítók lexikona Budapest, Magánkiadásé. n. [1930-as évek?]
szerk.: Fináczy ErnőKornis GyulaKemény Ferenc Magyar pedagógiai lexikon (2 kötet)Budapest, Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt.1934
főszerk. Nagy Sándor Pedagógiai lexikon (4 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1976–1979
szerk. D. Mónus Erzsébet – Pék András – Erdős Endre Ifjúsági kislexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó1983
szerk. Hargitai György Felnőttoktatási kislexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó1987
főszerk.: Báthory ZoltánFalus Iván Pedagógiai lexikon (3+1 kötet)Budapest, Keraban Könyvkiadó1997
Báthory ZoltánFalus Iván Pedagógiai ki kicsoda 1997 Budapest, Keraban Könyvkiadó1997
szerk. Mezei Zsolt – Tungli Gyula – Mészárosné Stenger Katalin Pápai pedagógus lexikon Pápa, Pápai Művelődéstörténeti Társaság1997
szerk. Mesterházi Zsuzsa Gyógypedagógiai lexikon Budapest, ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar2001
több szerző Felnőttoktatási és -képzési lexikon A–Z Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság–OKI Kiadó–Szaktudás Kiadó Ház2002

Political science / Politológia

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Politikai és parlamenti lexikon (a Politikai Magyarország című sorozat IV. kötetében)Budapest, Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat1914
T. Boros László Magyar Politikai Lexikon Budapest, Magyar Politikai Lexikon (1914–1929) Kiadóvállalaté. n. [1929]
szerk. Erdős Ferenc, Burget Lajos Politikai kislexikon Budapest, Ifjúsági Lapkiadó Vállalat1966
A Politikai Vitakör Kislexikona Budapest, MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya1974
szerk. Kardos JózsefSimándi Irén Európai politikai rendszerek Budapest, Osiris Kiadó Kft.1990
több szerző Polgári jogi fogalomtár Budapest, HVG-Orac Kft.2004
szerk. Horváth Jenő Világpolitikai lexikon (1945–2005) Budapest, Osiris Kiadó Kft.2005
Pomogyi László Magyar alkotmány- és jogtörténeti kéziszótár Budapest, M-érték Kiadó2008
Szentmihályi Szabó Péter Polgári politikai lexikon Budapest, Kairosz Kiadó2008
Vida István Magyarországi politikai pártok lexikona 1846–2010 Budapest, Gondolat Kiadói Kör2011

Psychology, sexology / Pszichológia, szexológia

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Majzik Lászlóné Szülők kislexikona Budapest, Kossuth Könyvkiadó1966
P. G. Hesse – K. Dietz Szexológia Budapest, Gondolat Könyvkiadó1975
több szerző Pszichológiai lexikon Budapest, Helikon Kiadó1987
szerk. Popper Péter Lexikon a szerelemről H. n., Kossuth Könyvkiadó–Magyar Nők Országos Tanácsa1987
több szerző Pszichológiai lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó1997
Carl Gustav Jung alapfogalmainak lexikona (3 kötet)Budapest, Kossuth Kiadó1997–1998
Jacques Martel Lelki eredetű betegségek lexikona Budapest, Partvonal Kiadó2007, 2009, 2010
Pléh CsabaBoross Ottilia Pszichológiai lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó2013

Sports / Sport

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Zsingor Mihály Torna lexikon Budapest, A Magyarországi Tornaegyletek Szövetsége1896
szerk. Csánk Endre Kis sportlexikon [41] Budapest, Rózsavölgyi és Társaé. n. [1930s?] MEK
szerk. Kőszegi Imre Vizipólólexikon (2 kötet)Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat1935
Földessy János Olimpiai kis lexikon Budapest, Sport Lap- és Könyvkiadó1960
főszerk. Nádori László Sportlexikon (2 kötet)Budapest, Sport1985–1986
Plavecz Tamás – Plavecz Nándor Japán és kínai harcművészetek kislexikona Budapest, HungariaSport Reklám és Marketing Vállalat1988
Vándor Kálmán Futball lexikon Budapest, HungariaSport Reklám és Marketing Vállalat1990
Otto Borik Sakklexikon Budapest, Corvina Kiadó1994
Kozák Péter Ki kicsoda a magyar sportéletben? (3 kötet)Szeged, Babits Kiadó1995
Árvay Sándor Magyar teniszlexikon H. n., RedaktorSport2009
szerk Molnár Zoltán – Lovas Dániel Magyar sakklexikon Kecskemét, Panton Bt.2009
Hetyei László Alberttől Zsengellérig. A magyar labdarúgó-bajnokságok gólkirályai Budapest, Aposztróf Kiadó2010
Áros Károly Erdélyi magyar sportolók az olimpiákon Szentendre, Szabó Károly Kiadása2012
Rózsaligeti László Magyar olimpiai aranyérmesek lexikona Budapest, Corvina Kiadó2012
Rózsaligeti László Magyar olimpiai lexikon ; 5. bőv., jav. kiad.Budapest, Corvina Kiadó2016

Statistics / Statisztikatudomány

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
főszerk. Rózsa Dávid Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből Budapest, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár2014

Stylistic / Stilisztika

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Szathmári István Stilisztikai lexikon. Stilisztikai fogalmak magyarázata szépirodalmi példákkal szemléltetve Budapest, Tinta Könyvkiadó2004
Szathmári István Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve Budapest, Tinta Könyvkiadó2008
Szathmári István Stíluseszközök és alakzatok kislexikona Budapest, Tinta Könyvkiadó2010

Computer technology / Számítástechnika

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. P. Müller – G. Löbel – H. Schmid Számítástechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1973
Jodál Endre Számítástechnikai kislexikon Bukarest, Kriterion Könyvkiadó1990
Hegedűs András Számítástechnikai kislexikon Budapest, OTP Banké. n. [1990s]
Ádám Sándor Népszerű számítástechnikai kislexikon Budapest, Magánkiadásé. n. [1990s]
Horváth LászlóPirkó József Windows – Számítástechnikai kislexikon Budapest, Kossuth Kiadó1997
Fekete Gábor Számítástechnikai kislexikon Budapest, Aquila Könyvkiadó2007
Bódi Zoltán Infoszótár. Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata Budapest, Tinta Könyvkiadó2011

Acting / Színművészet

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Incze Henrik Magyar színészeti lexikon (A II. from the volume "Magyar zenészeti lexikon".) [42] Budapest, Incze Henrik kiadása1908–1910
Némedy Gyula A színháztudomány kis lexikona Szeged, Leopold nyomda kiadása1911
szerk. Schöpflin Aladár Magyar színművészeti lexikon (4 kötet)Budapest, Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézete1929–1931 MEK
több szerző Színészeti lexikon (2 kötet)Budapest, Győző Andor Kiadása1930
Harsányi ZsoltKürthy György Színházi kis lexikon Budapest, Légrády Testvérek R.-T.é. n. [1930-as évek?]
főszerk. Hont FerencStaud Ferenc Színházi kislexikon Budapest, Gondolat Kiadó1969
szerk. B. Fábri Magda Kortárs magyar színészlexikon Budapest, Magazin Kiadó1991
több szerző Magyar színházművészeti lexikon Budapest, Akadémiai Kiadó1994 MEK
Enyedi Sándor Rivalda nélkül Budapest, Teleki László Alapítvány1999
Enyedi Sándor Színészek, színházak, városok. A határon túli magyar színházművészet kislexikona Budapest–Kolozsvár, Balassi Kiadó – Polis Kiadó2005
Kötő József Közhasznú esmeretek tára. Színjátszó személyek Erdélyben (1919–1940) Kolozsvár, Polis Kiadó2009
Gyergyel Antal Ki Kicsoda – Színészek Budapest, Anno Kiadóé. n.

Sociology / Szociológia

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Madzsar József Társadalmi lexikon Budapest, Népszava1928
André Akoun – Pierre Ansart – Bertrand Badie Szociológiai lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó1999

Oration doctrine / Szónoklattan

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Adamik Tamás Retorikai lexikon Pozsony, Kalligram Könyv- és Lapkiadó Kft.2010

Dance art / Táncművészet

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Salgó Gyula – Lugosi Döme Opera és balett zseblexikon Szeged, Bartos-Nyomda1933
Horst Koegler Balettlexikon Budapest, Editio Musica Budapest Zeneműkiadó1977
„válogatta”: Pálfy Gyula Néptánc kislexikon Budapest, Planétás Kiadó1997
szerk. Dienes Gedeon Magyar táncművészeti lexikon Budapest, Planétás Kiadó – Magyar Tánctudományi Társaság2008
szerk. Martha Bremser Ötven kortárs koreográfus H. n., L’Harmattan2009

Natural sciences, engineering, technical sciences in general / Természettudományok, mérnöki, műszaki tudományok általában

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
szerk. Wühr Jákó Vasuti lexikon (6 kötet)Budapest, Rautmann F. kiadása1879
szerk. Rév L. Kézi lexikon vasúti mérnökök számára Szeged, ?1911
szerk. Morvai Rezső Automobilvezetők lexikona Budapest, Révai Rt.1912
szerk. Lósy-Schmidt EdeBarát Béla Technikai lexikon Budapest, Győző Andor kiadása1928
több szerző Természettudományi lexikon Budapest, Királyi Magyar Természettudományi Társulat1934
szerk. Tarján Ferenc – Braun Pál Új találmányok és felfedezések lexikona Budapest, Fővárosi Könyvkiadó1947
szerk. Jánossy LajosErdey-Grúz TiborErnst Jenő Atommaglexikon Budapest, Akadémiai Kiadó1963
szerk. Füvesi Gyula Televízió kislexikon Budapest, MHS Rákóczi Lapkiadó1964
főszerk. Erdey-Grúz Tibor Természettudományi lexikon (7 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1964–1976
főszerk. Polinszky Károly Műszaki lexikon (4 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1970–1978
szerk. Hir Alajos, Oravecz Béla Építőipari kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1971
Bíró Gábor – Borbély Samuné – Dux Erik Természettudományi kislexikon (3. kiad. 2 kötet)Budapest, Akadémiai Kiadó1971, 1976, bőv. 1989
szerk. Urbán Lajos Vasúti Lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1984
szerk. Szluka EmilSchneider László Természettudományos és műszaki ki kicsoda? (2 kötet)Budapest, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Kiadása1986–1988
szerk. Solt Sándor Ki mit gyárt, kutat, tervez, szerel, szolgáltat, termelőfogyasztás (2 kötet)Budapest, Műszaki Könyvkiadó1988
szerk. Nagy Ferenc Magyarok a természettudomány és a technika történetében Budapest, Orsz. Műszaki Információs Központ és Könyvtár1992
Pusztainé Jámbor Margit Feltalálók Budapest, Unió Kiadó Diákkönyvműhely1994
főszerk. Hetényi Pálné Műszaki és természettudományi ki kicsoda, A–Z Budapest, Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár kiadása1995

History / Történelem

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Endrei Zalán  [ hu ] A világ történelme (6 kötet)Budapest1906 - 1908
Mindszenthy Sámuel Ladvocat apáturnak … historiai dictionariuma (6 kötet)Komárom1795–1797
Budai Ferenc Magyarország polgári historiájára való lexikon (3 kötet)Nagyvárad1804–1805 [43] REAL-EOD
Mindszenthy Antal Uj historiai dictionarium (2 kötet)Pozsony1808–1809
Mokry Benjámin Közönséges historiai-biographiai lexikon (4 kötet)Pest1819–1820 Google Books I., II., III., IV.
Tipold Özséb Világtörténelmi helyek zsebszótára Pécs, ?1871
Németh Antal Történelmi zsebszótár Győr, ?1883
szerk.: Pecz Vilmos Ókori lexikon (2 kötet)Budapest, Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.1902–1904 MEK
Takáts Sándor Régi magyar kapitányok és generálisok (2 kötet)Budapest1922–1928 REAL-EOD
Torbágyi Novák József Lajos Uralkodók és főemberek – Történelmi segédkönyv Budapest1928
Bálint Károly Történelmi helynevek és műkifejezések szótára Szentgotthárd, Wellisch Béla kiadása1920-as évek
több szerző Világtörténelmi lexikon (2 kötet)Budapest, Forrás Könyvkiadóé. n. [1943]
több szerző Történelmi kislexikon (3 kötet)h. n., k. n.1969–1971
szerk.: Vass HenrikBassa EndreKabos Ernő Munkásmozgalom-történeti lexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó1972
Bona Gábor Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848–49 Budapest, Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó1983
több szerző Habsburg lexikon Budapest, Új Géniusz Könyvkiadó Kft.1990
szerk.: Szepes Erika Antik lexikon Budapest, Corvina Kiadó Kft.1993
Veresegyházi Béla Történelmi-topográfiai kislexikon Budapest, Aqua Kiadó1994
Kristó Gyula Korai magyar történeti lexikon (9–14. század) Budapest, Akadémiai Kiadó1994
szerk. Poór János Egyetemes történeti kislexikon Budapest, Maecenas Könyvek1996
Sebestyén Mária Történelmi személyek lexikona Budapest, Tóth Könyvkereskedés Kiadó Kft.1997
Dupka György Kárpátaljai Magyar Gulag-lexikon Ungvár–Budapest, Intermix Kiadó1999
Dömötör Attila Történelmi lexikon Budapest, Saxum Kiadó1999
szerk. Pintér Zoltán Történelmi lexikon Budapest, Szalay Könyvkiadó2000
Világtörténelmi enciklopédia. Személyek, dátumok, események Budapest, Reader's Digest Kiadó Kft.2000
Veresegyházi Béla Amerika felfedezése lexikon 1492-től 1600-ig Budapest, Anno Kiadóé. n. [2000 körül]
Veresegyházi Béla Békeszerződések lexikona Budapest, Anno Kiadóé. n. [2000 körül]
Bánosi GyörgyVeresegyházi Béla Külföldi uralkodók Budapest, Junior Kiadóé. n. [2000 körül]
Bánosi GyörgyVeresegyházi Béla Eltűnt népek, eltűnt birodalmak Budapest, Junior Kiadóé. n. [2000 körül]
Történelmi lexikon. Személyek, események, tárgyak, helyek és fogalmak A-tól Z-ig Budapest, Könyvmíves Könyvkiadó Kft.é. n. [2000 körül]
Magyar Történelmi lexikon Nyíregyháza, Black & White Kiadóé. n. [2000 körül]
Ács Miklós – Lechmann Miklós – Farkas Andrea Történelmi lexikon. Személyiségek – fogalmak – magyarázatok Budapest, Diáktéka Kiadóé. n. [2000 körül]
Hegedűs Gyula Történelmi dokumentumok lexikona Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó2001
Bihari Péter – Knausz Imre – Repárszky Ildikó – Török Albert Középiskolai történelmi lexikon Budapest, Corvina Kiadó2001
több szerző Uralkodók és dinasztiák Budapest, Magyar Világ Kiadó2001
German Hafner Ókori hírességek lexikona Budapest, Elektra Kiadóház2002
Veresegyházi Béla Történelmi helynevek A-Z-ig Budapest, Saxum Kiadó2002
szerk.: Dudás Anna A szlovák történelem lexikona Pozsony, Slovenské Pedagogické Nakladatelstvo2003
Csiffáry Tamás Történelmi lexikon Budapest, Könyvmíves Könyvkiadó2005
Heckenast Gusztáv Ki kicsoda a Rákóczi-szabadságharcban? Budapest, História-MTA Törttudományi Intézet2005
Markó László A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig Budapest, Magyar Könyvklub2008
Rózsás János Gulag lexikon Nagykanizsa, A Magyar Műveltség Kincsestára kiadása2008
szerk. Zombori István – Bodrits István Magyar történész-muzeológus ki kicsoda 2010 Budapest, Móra Ferenc Múzeum - Magyar Nemzeti Múzeum2010
Simkóné Kiss Ágnes Ifjúsági lexikon – Történelmi kislexikon Budapest, Pro-Team Kiadó2010
Erdélyi István Magyar őstörténeti minilexikon Budapest, Napkút Kiadó2012
több szerző Az antik világ – Görögország – Britannica Hungarica kisenciklopédia [33] Budapest, Kossuth Kiadó2015
több szerző Az antik világ – Róma – Britannica Hungarica kisenciklopédia [33] Budapest, Kossuth Kiadó2015
Molnár Zsolt Trianon-kislexikon A-tól Z-ig Budapest, IKU-Inter-MNYKNT2020

Religion, mythology, theology / Vallás, mitológia, teológia

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Illyés András A keresztényi életnek példája vagy tüköre Nagyszombat1682 [44] Google Books
Bod Péter Smirnai Szent Polikárpus Nagyenyed1746 Google Books
Bod Péter Szent Heortokrátes [45] Nagyszeben1757 Google Books [46]
Thomas Broughton Brougthonnak a religióról való históriai lexicona (3 kötet)Komárom1792–1793
Tóth Ferenc A helvetziai vallástételt tartó túl a dunai főtiszteletű superintendentziában élt superintendensek, vagy református püspökök élete Komárom1808
Tóth Ferenc A helvétziai vallástételt követő túl a tiszai superintendentziában élt református püspökök élete Komárom1812 Google Books
Bedeő Pál Szentek élete [45] Pozsony1847 [47]
Zalka JánosZsihovics FerencDebreczeni János Szentek élete [45] (5 kötet)Eger1859–1876
Vogel Máté Szentek élete [45] (3 kötet)Kalocsa1866–1868 [48]
Karcsú Antal Arzén A római pápák történelme Szent Pétertől korunkig Szeged–Pest1869–1871
Májer István Az esztergomi érseki főmegye papságának közműveltségére ható irodalmi működése a legújabb korban Esztergom1873
Szentkuti Kiss Károly Új magyar Athenás Budapest1887
Gergely József Bibliai lexikon (It was interrupted for 1 volume) [49] Budapest1890
Patzner István, Gaith Rudolf Lelkipásztori lexikon Temesvár1892
Koncz Ákos Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren Eger1892 REAL-EOD
Zelliger Alajos Egyházi írók csarnoka Nagyszombat1893 B.E.M.S.
Borovszky Samu Tiszántuli ev. ref. papok. 1597–1679 Budapest1898
Dedek Crescens Lajos Szentek élete [45] (2 kötet)Budapest1900
Kollányi Ferenc Esztergomi kanonokok 1100–1900 Esztergom1900 [50] REAL-EOD
Hahnekamp György Magyar konvertiták. Életrajzi adatok Budapest1900
Chobot Ferenc A pápák története Rákospalota1909
Chobot Ferenc A váci egyházmegye történeti névtára Vác1915–1917 REAL-EOD
Hamar IstvánMurányi János Bibliai kézi lexikon (The work remained truncated.) ?1919
szerk.: Újvári Péter Magyar zsidó lexikon Budapest1929 MEK
szerk. Czeglédy SándorKállay Kállay Kálmán Sylvester bibliai lexikona Budapest, Sylvester Nyomdai Műintézet Rt.1929–1931
több szerző Katolikus lexikon (4 kötet)Budapest1931–1933
szerk. Schütz Antal Szentek élete az év minden napjára [45] Budapest, Szent István Társulat1932–1933 [51]
Kühár Flóris Liturgikus lexikon Komárom, kiadó nélkül1933 UNITAS
szerk.: Balanyi György Magyar piaristák a XIX. és a XX. században Budapest1942
Monay Ferenc Adatok a magyarországi és erdélyi minoriták irodalmi munkásságáról Róma1953
Zoványi Jenő, szerk. Ladányi Sándor Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon Budapest, Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának kiadása1977 DRK Elektronikus Könyvtár
Gecse Gusztáv Vallástörténeti kislexikon Budapest, Kossuth Könyvkiadó1983
szerk. D. Major Klára Ábel–Zsuzsanna. Képes bibliai lexikon Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó1987, 1988
Pfeiffer János A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630–1950) München1987
Jólesz Károly Zsidó hitéleti kislexikon Budapest, Korona GT1987
főszerk. Szergej Alekszandrovics Tokarjev Mitológiai enciklopédia (2 kötet)Budapest, Gondolat Kiadó1988
Herbert Haag Bibliai lexikon Budapest, Szent István Társulat1989
Grabner Mária Szentek, boldogok Budapest, Unió Kiadó Diákkönyvműhely1990-es évek
Tótfalusi István Ki kicsoda a Bibliában Budapest, Anno Kiadóé. n. [1990-es évek]
Hangay Zoltán Pápák könyve Budapest, Trezor Kiadó BT.1991
főszerk. Diós István Magyar katolikus lexikon (15 kötet)Budapest, Szent István Társulat1993–2010 Lexikon.katolikus.hu
Gerhard J. Bellinger Nagy valláskalauz Budapest, Akadémiai Kiadó1993
Tótfalusi István Ki kicsoda az antik mítoszokban Budapest, Móra Könyvkiadó1993
több szerző Szentek lexikona Budapest, Dunakönyv Kiadó1994
több szerző Keresztyén bibliai lexikon (2 kötet)Budapest, Magyarországi Református Egyház1995
Hetényi Ernő Buddhista lexikon Budapest, Trivium Kiadó1997
Szabó György Mitológiai kislexikon Budapest, Könyvkuckó Kiadó1998
Alan Unterman Zsidó hagyományok lexikona Budapest, Helikon Kiadó1999
több szerző Unitárius kislexikon Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség1999
Tempfli Imre – Sipos Ferenc A szatmári római katolikus egyházmegye író papjai Szatmárnémeti, Szent-Györgyi Albert Társaság-EMKE Szatmár Megyei Szervezete2000
Ivancsó István Görög katolikus liturgikus kislexikon Nyíregyháza, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola2001
Battista Mondin Pápák enciklopédiája Budapest, Szent István Társulat2001
Kránitz MihályGörföl Tibor Teológusok lexikona Budapest, Osiris Kiadó2002
szerk. Tóth-Szöllős Mihály Evangélikus arcképcsarnok Budapest, Evangélikus Sajtóosztály2002 medit.lutheran.hu
Gyergyel Antal Ki kicsoda a mitológiában Budapest, Anno Kiadó2002
Jean Christophe AttiasEsther Benbassa A zsidó kultúra lexikona Budapest, Balassi Kiadó2003
Beke Margit Esztergomi érsekek 1001–2003 Budapest, Szent István Társulat,2003
Vanyó László Ókeresztény írók lexikona Budapest, Szent István Társulat2004
Wolfgang Beinert A katolikus dogmatika lexikona Budapest, Vigilia Kiadó2004
Botos Máté A keresztény kultúra fogalomtára Budapest, Jel Kiadó2006
Simon Róbert Az emberiség fáklyavivői. Szentek, tanítók és mesterek lexikonja (2 kötet)Budapest, Etalon Kiadó2007–2015
Beke Margit Az esztergomi (esztergom-budapesti) főegyházmegye papsága 1892–2006 Budapest, Szent István Társulat,2008
szerk. Rupert Berger Lelkipásztori liturgikus lexikon Budapest, Vigilia Kiadó2009
Simon Róbert Iszlám kulturális lexikon Budapest, Corvina Könyvkiadó2009
szerk. Máté-Tóth András Világvallások – Akadémiai lexikon A–ZS Budapest, Akadémiai Kiadó2009
Ferenczi Sándor A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti névtára Budapest–Kolozsvár, Szent István Társulat–Verbum2009
Reinhard Barth Pápák – Szent Pétertől XVI. Benedekig Pécs, Alexandra Kiadó2010
összeáll. Véghseő Tamás Görögkatolikus papok történeti névtára Nyíregyháza2015 REAL-MTAK

Music / Zene

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
(szerk.) Ságh József Magyar zenészeti lexikon [52] Budapest1880 MEK
Markó Miklós Czigányzenészek albuma Budapest, szerző kiadása (hasonmás: Fekete Sas Kiadó)1896 (2006)
Kálmán Farkas Éneklexikon, az 1711-ig magyarul megjelent összes énekgyűjtemények ismertetése [53] kéziratban maradt1900 körül (?)
Siklós Albert Siklós Albert zenei lexikona Budapest, Rozsnyai Károly Kiadása1922
(szerk.) Szabolcsi Bence és Tóth Aladár Zenei lexikon (2 kötet)Budapest, Győző Andor kiadása1931
Salgó Gyula – Lugosi Döme Opera és balett zseblexikon Szeged, Bartos-Nyomda1933
Falk Géza Zenei kislexikon Budapest, Bárd Ferenc és Fia Kiadása1938
(szerk.) Lányi Viktor Hungária zenei lexikon Budapest, Hungária Kiadó1944 Arcanum
főszerk. Bartha Dénes Zenei lexikon (3 kötet)Budapest, Zeneműkiadó Vállalat1965
Tardos Péter Beat kislexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat1971
Darvas Gábor Zenei minilexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat1974
Várnai Péter Operalexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat1975
Darvas Gábor Zenei zseblexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat1978, 1982, 1987
Tardos Péter Rocklexikon Budapest, Zeneműkiadó Vállalat1980, bőv. 1982
szerk. Szántó Gábor – Czippán György Ki kicsoda a külföldi rockzenében? Budapest, Ifjúsági Lapkiadó Vállalat1982
szerk. Szántó Gábor – Czippán György Ki kicsoda a magyar rockzenében? Budapest, Ifjúsági Lapkiadó Vállalat1982
Hugo RiemannHeinz Alfred Brockhaus Zenei lexikon (3 kötet)Budapest, Zeneműkiadó Vállalat1985
több szerző Könnyűzenei lexikon Budapest, Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat1985
Leszler József Nótakedvelőknek Budapest, Zeneműkiadó1986
Walter Kolneder Bach-lexikon Budapest, Gondolat Könyvkiadó1988
szerk. Székely András Ki kicsoda a magyar zeneéletben? Budapest, Zeneműkiadó1979, bőv. 1988
szerk. Boris János – Colin Larkin Guinness Jazz-zenészek lexikona Budapest, Kossuth Könyvkiadó1993
Dr. Kikli Tivadar Magyarnótaszerzők, Énekesek és Népdalosok Lexikona (2 kötet)Szeged, Bába és társai1999–2004
Frideczky Frigyes Magyar zeneszerzők Budapest, Athenaeum Kiadó2000
Balázs István Középiskolai zenei lexikon Budapest, Corvina Kiadó2000
Berkiné Szalóczy Dorottya Zenei kislexikon Budapest, Fiesta Stúdió Könyvkiadó Kft.2001
Hölzer Tamás Szórakoztató zenei lexikon Budapest, Enciklopédia Kiadó2003
Törőcsik Attila Hangszerek kislexikona H. n., Saxum Kiadó Bt.2003
Balázs István Zenei lexikon Budapest, Corvina Kiadó2005, bőv. 2017
Szalóczy Péter Elfeledett zeneszerzők Budapest, Typotex Kiadó2007
Szikszayné Dobronyi Erzsébet Zenei kislexikon Budapest, Aquila Könyvkiadó2007
szerk. Nádori AttilaSzirányi János Klasszikus zeneszerzők – Britannica Hungarica kisenciklopédia [33] Budapest, Kossuth Kiadó2014
több szerző Progresszív zenei lexikon Budapest, Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft.2015

Lexicon on other topics / Egyéb témakörű lexikonok

Author, editor
Title
Place of publication, for rent
Release time
Electronic contact
Oleják Károly Tűzoltó lexicon Budapest, Pesti könyvny. r.-t.1904
szerk. Hajós Gyula Turista lexikon Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt.1932
szerk. Tiszay AndorFalk Géza Rádióhallgatók lexikona (2 kötet)Budapest, Vajda-Wichmann kiadás1944
Szondy Viktor – Jónás Endre Diplomáciai lexikon Budapest, Kulcsár Andor Könyvnyomdája1947
szerk. Hajdú Gyula Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon Budapest, Akadémiai1959
szerk. Hajdú Gyula Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon Budapest, Akadémiai; 2. átdolg. kiad1967
Fodor György Mértékegység kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1971
Zala Imre Könyv A-Z. A könyvkereskedelem kislexikona Budapest, Tankönyvkiadó1973 MEK
főszerk. Helm László Méréstechnikai kislexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1976
több szerző Játéklexikon Budapest, Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat1984
főszerk. Kenyeres Ágnes Kulturális kisenciklopédia Budapest, Kossuth Könyvkiadó1986
Vértesy Miklós Könyvtárosok kislexikona Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó1987
Gazda István – Bér Andor – Fogarasi Barna Bélyeglexikon Budapest, Gondolat Könyvkiadó1988
szerk. Csizmadia László Gasztronómiai lexikon Budapest, Mezőgazda Kiadó1992
főszerk. Berend Mihály Kártyalexikon Budapest, Akadémiai Kiadó1993, 2008
Fodor György Mértékegység-lexikon Budapest, Műszaki Könyvkiadó1994
Gy. Horváth LászlóTurai Hedvig Japán kulturális lexikon Budapest, Corvina Kiadó Kft.1999
Claudia Wisniewski Divatlexikon Budapest, Athenaeum 2000 Kiadó2001
szerk. Kaposy Miklós Humorlexikon Budapest, Tarsoly Kiadó2001
Ádám Péter Francia-magyar kulturális szótár Budapest, Corvina Kiadó Kft.2005
szerk. Bába Iván – Sáringer János Diplomáciai lexikon Budapest, Éghajlat2018 MTAK

Related Research Articles

<span class="mw-page-title-main">Ferenc Kazinczy</span> Hungarian author (1759–1831)

Ferenc Kazinczy was a Hungarian author, poet, translator, neologist, an agent in the regeneration of the Hungarian language and literature at the turn of the 19th century. Today his name is connected with the extensive Language Reform of the 19th century, when thousands of words were coined or revived, enabling the Hungarian language to keep up with scientific progress and become an official language of the nation in 1844. For his linguistic and literary works he is regarded as one of the cultural founders of the Hungarian Reform Era along with Dávid Baróti Szabó, Ferenc Verseghy, György Bessenyei, Mátyás Rát and János Kis.

<span class="mw-page-title-main">Lajos Aulich</span> Hungarian general

Lajos Aulich was the third Minister of War of Hungary.

<span class="mw-page-title-main">Ferenc Glatz</span>

Ferenc Glatz is a Hungarian historian and academician. He has served three terms as the president of the Hungarian Academy of Sciences.

<span class="mw-page-title-main">Géza Szőcs</span> Hungarian politician (1953–2020)

Géza Szőcs was an ethnic Hungarian poet and politician from Transylvania, Romania, who served as Secretary of State for Culture of the Ministry of National Resources in Hungary from 2 June 2010 to 13 June 2012.

Sandor Singer and Jozsef Wolfner founded Singer and Wolfner Book Publisher and Bookstore in 1885. It was one of the largest and most successful of Hungarian publishers.

László Jászai is a Hungarian actor.

<span class="mw-page-title-main">László Pataky</span> Hungarian painter

László Pataky was a Hungarian painter who specialized in rural genre scenes.

<span class="mw-page-title-main">Ilona Náday</span> Hungarian singer and actress

Ilonka Náday was a Hungarian singer and actress who found her initial success in Austria before returning to sing in Budapest.

<span class="mw-page-title-main">Kálmán Kádas</span>

Kálmán Kádas was a Hungarian engineer, economist, statistician, transport economics author and professor, co-worker of Farkas Heller, doctor of engineering (1974).

<span class="mw-page-title-main">Life and works of Hungarian writers (Szinnyei)</span>

The Life and works of Hungarian writers is a lexicon of Hungarian literature written at the turn of the century by József Szinnyei. The 14-volume work, published between 1891 and 1914, sought to bring together all those who had published a literary work published in their hands. The life and work of Hungarian writers is still a masterpiece and one of the greatest simple literary works.

The Life and Works of Hungarian Writers edited by Pál Gulyás – a new series of a large-scale, broader Hungarian literary lexicon from the first half of the 20th century. Publishing of the work stalled in the 1940s and then resumed in the 1990s. In the early 2000s, due to lack of funds, they stopped publishing again, the remaining (considerable) part is still in manuscript. With its 19 published volumes and manuscripts, it is probably the largest single Hungarian literary work in existence.

<span class="mw-page-title-main">Universal Hungarian encyclopaedia</span> Climate Change in our Earth

The Universal Hungarian Encyclopaedia is a 13-volume Hungarian lexicon published in the second half of the 19th century.


The Hungarian lexicon, subtitled the encyclopaedia of all sciences, was a general Hungarian lexicon..

<span class="mw-page-title-main">Péter Gaszner</span> Hungarian psychiatrist

Péter Gaszner was a Hungarian psychiatrist, chief physician of the National Institute of Psychiatry and Neurology in Hungary, and professor of the Semmelweis University in Budapest.

<span class="mw-page-title-main">Erzsébet Nováky</span> Hungarian economist

Erzsébet Nováky 2005. Academic Award. Erzsébet Nováky, Doctor of Economics, Professor, dedicated futurist since 1970, Head of the Department of Futures Research at the University of Economics 1992-2012. Corvinus University of Budapest, professor emeritus (2015).

<span class="mw-page-title-main">A Franklin kézi lexikona</span>

A Franklin kézi lexikona a larger handbook in Hungarian published at the beginning of the 20th century.

<span class="mw-page-title-main">Az Athenaeum kézi lexikona</span>

Az Athenaeum kézi lexikona, in English: Handbook of the Athenaeum, subtitled The Encyclopaedia of Science with Special Reference to Hungary was a two-volume general lexicon in the Hungarian language that was first published at the end of 19th century.

Endre Fülei-Szántó was a Hungarian linguist, author and professor.

<span class="mw-page-title-main">Jászai Mari Award</span>

The Jászai Mari Award is a state award, which was created by the Hungarian government in 1953 as an award for theatrical arts. The award was named in honour of the Hungarian actress Mari Jászai.

References

 1. "Esmeretek tára, Közhasznú –, a Conversations-Lexikon szerént Magyarországra alkalmaztatva. 12 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1831-34. Wig… | MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 | Kézikönyvtár". www.arcanum.hu.
 2. Truncated, it only lasts up to the letter "J"
 3. "Ismeretek, tára, Ujabb kori –. Tanulmányok és politikai társas élet encyclopaediája. 6 köt. (n. 8-r.) Pesten, 1850-55. Heckenast … | MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 | Kézikönyvtár". www.arcanum.hu.
 4. "Ismerettár. Nélkülözhetetlen segédkönyv a történelem, természet s egyéb tudományok köréből. 10 köt. (XVI és 991, XVIII és 859, XV… | MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 | Kézikönyvtár". www.arcanum.hu.
 5. "Lexikon. Magyar –. az összes tudományok encziklopédiája. (Első köteteket szerk. Somogyi Ede, 16 kötet. (160 füzet 160 képes mellé… | MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 | Kézikönyvtár". www.arcanum.hu.
 6. "Athenaeum. Az –, kézi lexikona. A tudományok enciklopédiája, különös tekintettel Magyarországra. Szakférfiak közremüködésével sze… | MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 | Kézikönyvtár". www.arcanum.hu.
 7. "Pallas nagy lexikona, A –. Az összes ismeretek enciklopédiája 16 kötetben. (n. 8-r.) Bpest, 1893–97. Pallas r.-t. Félbőrbe kötve … | MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 | Kézikönyvtár". www.arcanum.hu.
 8. "Révai nagy lexikona 1911-1935 | Arcanum Digitális Tudománytár". adtplus.arcanum.hu.
 9. "Franklin kézi lexikona. A –. Bp., 1911. Franklin. 4°. 3 köt. | MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 | Kézikönyvtár". www.arcanum.hu.
 10. The work remained unfinished
 11. "Tolnai Új Világlexikona 1926-1933 | Arcanum Digitális Tudománytár". adtplus.arcanum.hu.
 12. "A napkelet lexikona I-II.: I. kötet: a-k/II. kötet: L-zs" via Antikvarium.hu.
 13. Dr Ágoston, Géza; Dr Balassa, József; Dr Bárdos, Artur; Breit, József. "Gutenberg Nagy Lexikon 1-10.: Minden ismeretek tára/1.: a-aiolok/2.: aión-állatimádás/3.: állati meleg-anyahajó/4.: anyai örökség- babilonia/5.: babilonia-bern/6.: bernád-buber/7.: bubics-combe/8.: combes-depó/9.: déport-elektro/10.: elektro-felméri" via Antikvarium.hu.
 14. "Uj Idők Lexikona 1936-1942 | Arcanum Digitális Tudománytár". adtplus.arcanum.hu.
 15. "Új Lexikon 1936-1936 | Arcanum Digitális Tudománytár". adtplus.arcanum.hu.
 16. "A Pesti Hirlap lexikona: A mindennapi élet és az összes ismeretek kézikönyve egy kötetben/a-z" via Antikvarium.hu.
 17. Rényi, Péter; Rényi, Alfréd; Csűrös, Zoltán; Julesz, Miklós; Hevesi, Gyula; Berei, Andor; Ernst, Jenő. "Új magyar lexikon 1-6.: 1.: a-C/2.: D-f/3.: g-j/4.: k-me/5.: mf-r/6.: s-z" via Antikvarium.hu.
 18. Contrary to its name, it is a large-format work of almost 1,000 pages
 19. Déva, Mária; Papp, Éva; Márton, Gyöngyvér; Bodóné Nebella, Judit; Katulic, László. "Magyar Larousse Enciklopédia 1-3.: I. kötet: a-gy/II. kötet: h-M/III. kötet: n-zs - enciklopédikus szótár" via Antikvarium.hu.
 20. ,
 21. Dankó, Imre; Bognár, Károly; Ádám, Antal; Barabás, Éva; Siklódi, Csilla; Gyuris, Éva; Faller, László; Lewit, Péter; Varga, Emma; Sági, Márta; Donáth, Tibor; Császár, Ákos; Búr, Gábor. "Magyar Nagylexikon 1-19.: A-z/kiegészítő kötet" via Antikvarium.hu.
 22. Csorba, Csilla; Erki, Edit; Földesi, Margit; Markó, László; Abai, Ágnes; Andrási, Margit; Fodor, Sára. "Officina Egyetemes Lexikon" via Antikvarium.hu.
 23. In fact, the Hungarian edition of Encyclopædia Britannica
 24. Kollega Tarsoly, István; Kara, Anna; Kozák, Péter. "Révai új lexikona 1-19./Magyarország a XX. században I-V.: A-baj/bak-bIa/bib-büL/bűn-cyt/cza-D/e-fei/fej-gak/gal-gyi/gym-hol/hom-kac/kad-kla/klc-ky/l-mag/mah-nel/nem-rab/rac-sy/sz-toa/tob-z/kiegészítés - i.: politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás/II.: természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság/III.: kultúra, műVészet, sport és szórakozás/IV.: tudomány/v.: tudomány" via Antikvarium.hu.
 25. Gellér, Tibor; Gyenge, László; Kovács, Mária. "Novum általános képes enciklopédia I-II.: A föld és a világegyetem/élet a földön/az emberiség/világtörténelem/tudomány és technológia/művészet és kultúra/kontinensek" via Antikvarium.hu.
 26. Contrary to its name, it is a 2-volume, large-format work of almost 2,000 pages.
 27. Szlávik, Tamás; Bárány, Lászlóné; Rostás, Sándor; Kruppa, Dóra; Mód, Zsuzsanna; Ratkai, Ferenc; Réfiné Borczván, Violetta; Simon, István. "Mindenki lexikona A-Z" via Antikvarium.hu.
 28. "Lexikon, Kis –. Egyetemes ismerettár számos képes melléklettel. Szerkesztette dr. Wekerle László. 2 rész. (12-r. 1936 hasáb és 46… | MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 | Kézikönyvtár". www.arcanum.hu.
 29. "Mindentudó kis lexikon. Szakférfiak közreműködésével szerk.: Ferenczi Zoltán. Bp., 1913. "Universitas". 649 l. 10.– | MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 | Kézikönyvtár". www.arcanum.hu.
 30. For larger lexicon-like articles published in journals, see Domokos Kosáry: Introduction to the sources and literature of the history of Hungary I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1970, 119–123. o.
 31. Volume I, no more published.
 32. 1 2 The work remained unfinished.
 33. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Just on behalf of an encyclopedia, actually an alphabetical lexicon.
 34. "Hadrovics László (Szerkesztő) : Moson Megyei életrajzi lexikon - antikvárium, használt könyv". www.fokapu.hu.
 35. It is actually a literary lexicon. Truncated.
 36. Only VI. published up to volume. A VII – XXI. volume under press order. János Viczián, 1990–2002. The rest is still in manuscript.
 37. ,
 38. ,
 39. There is a small thematic encyclopedia at the beginning of the work.
 40. "Novák Gyula–Szabó Károly: Az írás-olvasási módszerek lexikona. 1. köt. Veszprém, 1911. Pósa E. 201 l. | MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 | Kézikönyvtár". www.arcanum.hu.
 41. Appendix to Illik tudni – Modern kislexikon
 42. It was published as an appendix to the Almanac of Hungarian Art. To our knowledge, it remained truncated: it only reached the letter "H". The literature of Géza Petrik: , ,
 43. Second edition: Pest, 1866
 44. Another editions: 1705, 1742, 1771, 1813.
 45. 1 2 3 4 5 6 Not in alphabetical order, but in the order of the church calendar.
 46. 1786 edition.
 47. Reprint edition: Budapest, 1988
 48. New, revised edition: Budapest, 1908–1912. (Divided into 4 volumes.)
 49. "Folyóirat, Hittudományi –. Szerkeszti és kiadja Kiss János. I. évfoly. 1890. (8-r. 6, 816 és 4 l.) Bpest, 1890. Pallas r.-t. ny. | MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 | Kézikönyvtár". www.arcanum.hu.
 50. Reprint editionː Históriaantik Könyvkiadó, Budapest, 2011.
 51. New edition edited in one volumeː Pantheon, Budapest, 1995, 912 p ISBN   963-225-039-7
 52. "Lexikon. Magyar zenészeti –. A zenetudomány legszükségesebb ismeretei a hazai és nálunk polgáriasult zenészek, zeneszerzők, hangs… | MAGYAR KÖNYVÉSZET 1712–1920 | Kézikönyvtár". www.arcanum.hu.
 53. Kner Izidor: Emlékezések Kálmán Farkasról, a kurucz nóták dalszerzőjéről, Gyoma, é. n., 45. o.

Sources

Other external reference