Kadamattathu Kathanar (TV series)

Last updated

Kadamattathu Kathanar
കടമറ്റത്തു കത്തനാർ
Genre Drama
Supernatural
Fantasy
Thriller
Written byShaji Nedunkallel
Story byT. S. Suresh Babu
Directed byT. S. Saji
Starring See below
Opening theme
  • "മാന്ത്രികൻ മഹാ മാന്ത്രികൻ കീർത്തിതൻ സഹയാത്രികൻ"
  • "Maanthrikan Maha Maanthrikan Keerthithan Sahayaathrikan"
Ending theme
  • "കത്തനാർ കത്തനാർ കടമറ്റത്തു കത്തനാർ"
  • "Kathanaar Kathanaar Kadamattathu Kathanaar"
Country of origin India
Original languageMalayalam
No. of seasons1
No. of episodes266
Production
ProducerSubramaniam Karthikeyan
Production location Kerala
Production companies
Release
Original network Asianet
Original release15 March 2004 (2004-03-15) 
25 February 2005 (2005-02-25)

Kadamattathu Kathanar (Malayalam : കടമറ്റത്ത്‌ കത്തനാർ) is an Indian Malayalam-language supernatural drama television series which was originally aired on Asianet from 2004 to 2005. Asianet retelecast the series on Asianet Plus channel from March 2016. [1] Prakash Paul plays the title character. [2]

Contents

Synopsis

Kadamattathu Kathanar (an oriental Syriac priest of Kadamattom Church) also known as Kadamattathachan (Father Kadamattom) is a priest who is believed to have possessed supernatural powers and whose legends are closely related to the beginning of the Kadamattom Church, one of the oldest church buildings that still exists in Kerala the land of Saint Thomas Christians.

The story revolves around a traditional family in Kerala which is haunted by Yakshi, a vampire. The family seeks the help of Reverend Kadamattom, a Christian priest who was believed to have supernatural powers to gage them out of the problems happening around the family. [3]

Cast

Related Research Articles

<span class="mw-page-title-main">Narendra Prasad</span> Indian actor (1946–2003)

Raghava Kurup Narendra Prasad was an Indian actor, playwright, director, teacher and literary critic. He was born at Mavelikkara in the erstwhile Kingdom of Travancore. Appreciated for his body language and performance by the audience and critics, he is known for portraying character roles and villain characters in Malayalam films.

<span class="mw-page-title-main">Kadamattathu Kathanar</span>

Kadamattathu Kathanar also known as Kadamattathachan was a priest (Kathanar) who is believed to have possessed supernatural powers and whose legends are closely related to the beginning of the Kadamattom Church, one of the oldest church buildings that still exists in Kerala the land of Saint Thomas Christians. The church now belongs to the Malankara Orthodox Syrian Church. The church stands on a hill about 30 km from Ernakulam on the Muvattupuzha road. The history of this church was not written down, but lives through legends. The stories about Kadamattathu Kathanar embody the experiences of the people in that area giving expression through magic and sorcery. The stories relating to him tells that he had supernatural powers and being a Christian priest used his magic for the common good.

<i>Aakasha Ganga</i> 1999 Indian film

Aakasha Ganga is a 1999 Indian Malayalam-language supernatural horror film directed by Vinayan, starring Divya Unni and Mukesh and produced by Aakash Films. It was dubbed in Tamil as Avala Aaviya and in Hindi as Maaya Ka Saaya. A sequel of the movie Aakasha Ganga 2 has been released on November 1, 2019.

<i>Vellinakshatram</i> (2004 film) 2004 Indian film

Vellinakshatram is a 2004 Malayalam-language comedy horror film by Vinayan starring Prithviraj Sukumaran and Tharuni Sachdev with Meenakshi, Karthika Mathew, Jayasurya, Jagathy Sreekumar, Jagadeesh, Siddique, Salim Kumar and Thilakan in pivotal roles. It says the story of paranormal events which revolve around Vinod's daughter Ammu, which eventually leads to the revelations of several shocking truths from the past and the inevitable death of the cruel Mahendra Verma.

<i>Oru Abhibhashakante Case Diary</i> 1995 Indian film

Oru Abhibhashakante Case Diary is a 1995 Indian Malayalam-language mystery legal drama film directed by K. Madhu and written by S. N. Swamy.The film stars Mammootty, Heera Rajagopal, Jagathy Sreekumar, Vijayaraghavan, Rajan P. Dev and Narendra Prasad. The plot is about a lawyer, seeking justice for a teenage girl who was raped and murdered. The film has soundtrack composed by Raveendran while the background music is scored by Rajamani.

Vrudhanmare Sookshikkuka is a 1995 Malayalam film by Sunil, starring Jayaram, Dileep and Harisree Ashokan.

<i>Three Kings</i> (2011 film) 2011 Indian film

Three Kings is a 2011 Indian Malayalam-language slapstick comedy caper film directed by V. K. Prakash and starring Jayasurya, Kunchacko Boban and Indrajith Sukumaran in lead roles alongside Samvrutha Sunil, Sandhya, Ann Augustine, Jagathy Sreekumar, Ashokan, Suraj Venjaramoodu and Salim Kumar in supporting roles. In the film, Three estranged brothers, who are also princes in a royal family, set out on a journey in search of a treasure. However, a mysterious revelation sorts out all the conflict between them.

Kannur Deluxe is a 1969 Indian Malayalam-language thriller film, directed by A. B. Raj and produced by T. E. Vasudevan who wrote the story under the pseudonym V. Devan. It is the first road movie in Malayalam which pivots on a theft that occurs in a bus and stars Prem Nazir, Sheela, Adoor Bhasi. The film was released on 16 May 1969.

Naranathu Thampuran is a 2001 Indian Malayalam-language film directed by Viji Thampi. It was one of the hits of Jayaram and ran more than 75 days in most of the centres. This was Jayaram's third release in 2001 after Vakkalath Narayanan Kutty and Sharjah to Sharjah.

<i>Oottyppattanam</i> 1992 Indian film

Oottyppattanam is a 1992 Malayalam-language comedy drama film directed by Haridas and starring Jayaram, Siddique, Jagathy Sreekumar, Easwari Rao, Narendra Prasad, Jayabharathi and Anju in pivotal roles.

<i>Lucky Jokers</i> 2011 Indian film

Lucky Jokers is a 2011 Malayalam comedy film written by Saju Kodiyan, directed by Sunil, and produced by D. Ramesh Babu under the banner of V. Ravichandran's Aascar Films. The cast includes Anoop Menon, Suraj Venjaramoodu, Jagathy Sreekumar, Ajmal Ameer, Jagadeesh, Harishree Ashokan, Madhu, Janardhanan, Vidisha, Indrans, Jaffer Idukki, Saju Kodiyan and Vadivelu. The film reached theatres on 29 April 2011.

George Antony, popularly credited as Spadikam George is an Indian actor who primarily works in Malayalam films. He came to the limelight with the 1995 film Spadikam, after which his name was preceded by the name of that film. George's performance in the film won him good reviews as his antagonist role opposite Mohanlal was an unprecedented success. Even though he never got another author-backed role, he has done important characters including comic roles in his later releases.

Raveendran Nair, known by his stage name Poojappura Ravi is an Indian actor, primarily concentrating on Malayalam films doing comedy roles. He was a stage actor and was a part of Kalanilyam Drama Vision, the famous drama institution. He started doing Malayalam films in the mid-1970s. He has done many " black and white " movies produced in Kerala. Ravi is actually a very flexible character actor who can do almost any role which is evident from his movies. Even though the exact count of the list of his movies is not updated, he has surpassed 600 films. In the 1990s he also did TV serials.

Baiju Santhosh Kumar, commonly referred to as Baiju, is an Indian actor who works in Malayalam films. He began his acting career in 1981, as a child artist in the film Maniyan Pilla Adhava Maniyan Pilla. Since then he has acted in more than 300 films.

<span class="mw-page-title-main">P. Sreekumar</span>

P. Sreekumar is an Indian actor, scriptwriter, director and producer who appears in Malayalam movies. He has acted in more than 150 Malayalam films. Presently he is serving as the Chairman of Kerala Cultural Activists Welfare Fund Board.

Subbalakshmi is an acclaimed Carnatic musician, composer and an actress in Malayalam movies. She is one of the prominent supporting actresses currently handling grand mother roles in Malayalam movies. She is noted for her performance in Kalyanaraman (2002), Pandippada (2005) and Nandanam (2002). Her daughter Thara Kalyan is also an actress in Malayalam movies.

<i>Kingini</i> 1992 Indian film

Kingini is a 1992 Indian Malayalam film, directed by A. N. Thampi, starring Prem Kumar and Ranjini in the lead roles.

<i>Pattabhiraman</i> 2019 film by Kannan Thamarakkulam

Pattabhiraman is a 2019 Indian Malayalam-language comedy drama satirical film directed by Kannan Thamarakkulam and written by Dinesh Pallath. It stars Jayaram, Miya George, Sheelu Abraham, Prem Kumar and Sai Kumar. Later the film was dubbed into Telugu as Sarkaru Vaari.

<i>Kudumbavilakku</i> Indian television series

Kudumbavilakku is an Indian Malayalam-language television soap opera drama. The show premieres on Asianet channel and has streamed on Disney+ Hotstar since 27 January 2020. Meera Vasudevan portrays the lead role in the series, returning to television after thirteen years.

References

  1. "Kadamattathu Kathanar on Asianet Plus". www.nettv4u.com.
  2. "'Kadamattathu Kathanar' to 'Prof. Jayanthi': Malayalam TV's iconic on-screen characters of all time". The Times of India . 19 June 2021.
  3. "And now, horror soaps". The Hindu . 20 May 2004.[ dead link ]