List of members of the 11th National People's Congress

Last updated

This is a list of members of the 11th National People's Congress . [1]

Contents

Constituency

Beijing

(62 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Yu Junbo 于均波MaleHan
Ma Wenpu 马文普MaleHan
Ma Zonglin 马宗林MaleHan
Wang Xiaoke 王小珂FemaleHui
Wang Tianyou 王天佑MaleHan
Wang Yunfeng 王云峰MaleHan
Wang Wenjing 王文京MaleHan
Wang Weizheng 王为政MaleHan
Wang Wei王伟MaleHan
Wang Anshun 王安顺MaleHan
Wang Rongrong 王蓉蓉FemaleHan
Mao Guifen 毛桂芬FemaleHan
Fang Xin 方新FemaleHan
Tian Xiong 田雄MaleHan
Feng Leping 冯乐平FemaleHan
Feng Kun 冯坤FemaleHan
Ji Lin 吉林MaleHan
Zhu Jimin 朱继民MaleHan
Zhu Huigang 朱惠刚MaleHan
Liu Changyu 刘长瑜FemaleHan
Liu Zhongjun 刘忠军MaleHan
Liu Qi 刘淇MaleHan
Liu Xincheng 刘新成MaleHan
Yan Aoshuang 闫傲霜FemaleHan
Guan Kuoshan 关阔山MaleHan
Chi Qiang 池强MaleHan
Xu Zhihong 许智宏MaleHan
Sun Anmin 孙安民MaleHan
Mu Xinsheng 牟新生MaleHan
Ji Baocheng 纪宝成MaleHan
Du Deyin 杜德印MaleHan
Li Zhijian 李志坚MaleHan
Li Zhaoling 李昭玲FemaleHan
Li Fucheng 李福成MaleHan
Yang De'an 杨德安MaleHan
Xiao Jianguo 肖建国MaleHan
Wu Bixia 吴碧霞FemaleHan
Qiu Sulun 邱苏伦FemaleHan
Song Yushui 宋鱼水FemaleHan
Song Guilun 宋贵伦MaleHan
Zhang Gong 张工MaleHan
Zhang Qingwei 张庆伟MaleHan
Wu Xun 武汛MaleHan
Lin Yifu 林毅夫MaleHan
Ouyang Zehua 欧阳泽华MaleHan
Tuya 图娅FemaleMongol
Jin Shengguan 金生官MaleHan
Meng Xuenong 孟学农MaleHan
Zhao Jiuhe 赵久合MaleHan
Zhao Fengshan 赵凤山MaleHan
Liu Chuanzhi 柳传志MaleHan
Suo Liansheng 索连生MaleManchu
Jia Qinglin 贾庆林MaleHan
Gao Lipu 高丽朴FemaleHan
Guo Jinlong 郭金龙MaleHan
Huang Guizhang 黄桂章MaleHan
Mei Ninghua 梅宁华MaleHan
Xie Weihe 谢维和MaleHan
Mu Ping 慕平MaleHan
Qi Xiaojin 漆小瑾FemaleHan
Wei Gang 魏刚MaleHan
Wei Zhe 魏哲MaleHan

Tianjin

(46 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Yu Rumin 于汝民MaleHan
Yu Pei 于沛MaleHan
Ma Jie 马杰FemaleHui
Wang Aijian 王爱俭FemaleHan
Mao Yanjun 毛雁俊FemaleHan
Fang Ming 方明MaleHan
Deng Zhonghan 邓中翰MaleHan
Bao Jingling 包景岭MaleHan
Feng Shuping 冯淑萍FemaleHan
Xing Kezhi 邢克智MaleHan
Zhu Tianhui 朱天慧FemaleHan
Zhu Liping 朱丽萍FemaleHan
Liu Kaixin 刘凯欣MaleHan
Liu Shengyu 刘胜玉MaleHan
Liu Xiaojian 刘晓健MaleHan
Yan Xijun 闫希军MaleHan
Sun Hailin 孙海麟MaleHan
Li Fengqin 李凤芹FemaleHan
Li Quani 李全喜MaleHui
Li Shuwen 李树文MaleHan
Yang Fugang 杨福刚MaleHan
Xiao Huaiyuan 肖怀远MaleHan
He Zhimin 何志敏MaleHan
He Shushan 何树山MaleHan
Chen Jiacong 沈家聪MaleHan
Zhang Fengbao 张凤宝MaleHan
Zhang Youhui 张有会MaleHan
Zhang Liping 张丽萍FemaleMongol
Zhang Boli 张伯礼MaleHan
Zhang Junbin 张俊滨MaleHan
Zhang Xiaoyan 张晓燕FemaleHan
Zhang Gaoli 张高丽MaleHan
Zhang Jiyu 张继禹MaleHan
Zhang Zhaoyi 张肇毅MaleHan
Gou Lijun 苟利军MaleHan
Fang Fengyou 房凤友MaleHan
Zhao Mei 赵玫FemaleManchu
Rao Zihe 饶子和MaleHan
Guo Qingping 郭庆平MaleManchu
Huang Xingguo 黄兴国MaleHan
Cao Dazheng 曹大正MaleHan
Gong Ke 龚克MaleHan
Cheng Jinpei 程津培MaleHan
Jin Runcheng 靳润成MaleHan
Huo Bing 霍兵MaleHan
Mu Xiangyou 穆祥友MaleHui

Hebei

(120 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ding Wanming 丁万明MaleManchu
Ding Liguo 丁立国MaleHan
Ding Ran 丁然FemaleHui
Ding Qiang 丁强MaleHan
Yu Qun 于群MaleHan
Me Zhiyi 么志义MaleHan
Wang Yifang 王义芳MaleHan
Wang Feng 王凤MaleHan
Wang Fengying 王凤英FemaleHan
Wang Cheng 王成MaleHan
Wang Zhigang 王志刚MaleHan
Wang Xiuzhen 王秀珍FemaleHan
Wang Sheping 王社平MaleHan
Wang Xuehong 王学红FemaleMongol
Wang Xueqiu 王学求MaleHan
Wang Baoshan 王宝山MaleHan
Wang Hengqin 王恒勤MaleHan
Wang Zhenhua 王振华MaleHan
Wang Aimin 王爱民MaleHan
Wang Chao 王超MaleHan
Wang Huiwen 王惠文MaleHan
Wang Dejin 王德进MaleHan
Ge Jianhua 戈建华MaleHan
Fang Jianping 方建平MaleHan
Yin Guangjun 尹广军MaleHui
Tian Zhiping 田志平MaleHan
Shi Shu'e 史书娥FemaleHan
Fu Zhifang 付志方MaleHan
Bai Keming 白克明MaleHan
Cong Bin 丛斌MaleHan
Bi Jianguo 毕建国MaleHan
Zhu Zhengju 朱正举MaleHan
Zhu Shouchen 朱守琛MaleHan
Zhu Haowen 朱浩文MaleHan
Liu Daqun 刘大群MaleHan
Liu Yandong 刘延东FemaleHan
Liu Rujun 刘如军MaleHan
Liu Zhixin 刘志新MaleManchu
Liu Mingzhong 刘明忠MaleHan
Liu Xueku 刘学库MaleHan
Liu Zhenhua 刘振华MaleHan
Qi Xuchun 齐续春MaleManchu
Guan Min 关敏FemaleManchu
Qi Wanli 祁万利MaleHan
Xu Heying 许荷英FemaleHan
Sun Jimu 孙纪木MaleHan
Sus Hifeng 苏士峰MaleHan
Li Baoyuan 李宝元MaleHan
Li Chunsheng 李春生MaleHan
Li Zupei 李祖沛MaleHan
Li Zhenjiang 李振江MaleHan
Li Ganpo 李赶坡MaleHan
Li Xiao'en 李晓恩MaleHan
Yang Zhong 杨中MaleHan
Yang Xiuhua 杨秀华FemaleHan
Yang Jianzhong 杨建忠MaleHan
Yang Xuegang 杨雪岗MaleHan
He Xiaowei 何晓卫MaleHan
Yu Zhengui 余振贵MaleHui
Zou Xiaoshan 邹晓珊FemaleHan
Xin Shuhua 辛书华FemaleHan
Xin Baoshan 辛宝山FemaleHan
Wang Xiuli 汪秀丽FemaleHan
Wang Kang 汪康MaleHan
Chen Xiaoping 沈小平MaleHan
Song Furu 宋福如MaleHan
Zhang Yunchuan 张云川MaleHan
Zhang Gujiang 张古江MaleHan
Zhang Qingwei 张庆伟MaleHan
Zhang Qingli 张庆黎MaleHan
Zhang Zhigang 张志刚MaleHan
Zhang Xueqing 张学庆MaleHan
Zhang Jianheng 张建恒MaleHan
Zhang Junling 张俊玲FemaleHan
Chen Baicheng 陈百成MaleManchu
Chen Guoying 陈国鹰MaleHan
Chen Lianqun 陈联群FemaleHan
Shao Xizhen 邵喜珍FemaleHan
Shang Jinsuo 尚金锁MaleHan
Zhou Tienong 周铁农MaleHan
Zheng Xuebi 郑雪碧MaleHan
Fang Hui 房辉FemaleHan
Zhao Linming 赵林明MaleHan
Zhao Guoling 赵国岭MaleHan
Zhao Zhihai 赵治海MaleHan
Zhao Baoqin 赵宝勤MaleHan
Liu Baoquan 柳宝全MaleHan
Liu Baocheng 柳宝诚MaleHan
Duan Tieli 段铁力MaleHan
Xin Chunying 信春鹰FemaleHan
Hou Erhe 侯二河MaleHan
Jiang Deguo 姜德果MaleHan
He Guoying 贺国英MaleHan
Yuan Miaozhi 袁妙枝FemaleHan
Yuan Shumei 袁淑梅FemaleHan
Geng Jianming 耿建明MaleHan
Jia Tixin 贾体新FemaleHan
Jia Chunmei 贾春梅FemaleHan
Qian Zongfei 钱宗飞MaleHan
Gao Hongzhi 高宏志MaleHan
Guo Chengzhi 郭成志MaleHan
Guo Shuqin 郭淑芹FemaleHan
Huang Rong 黄荣MaleHan
Xiao Yutian 萧玉田MaleHan
Cao Baohua 曹宝华MaleHan
Chang Yuzhen 常玉珍FemaleHan
Yan Shengke 阎胜科MaleHan
Peng Xuefeng 彭雪峰MaleHan
Han Yuchen 韩玉臣MaleHan
Han Qingmei 韩青梅FemaleHui
Han Ronghua 韩荣华FemaleHan
Jin Lingzhan 靳灵展FemaleHan
Jin Baofang 靳保芳MaleHan
Zhan Furui 詹福瑞MaleManchu
Cai Dongchen 蔡东晨MaleHan
Cai Dekuan 蔡德宽MaleHan
Liao Bo 廖波MaleHan
Pan Xiufen 潘秀芬FemaleHan
Xue Jilian 薛继连MaleHan
Wei Zhimin 魏志民MaleHan

Shanxi

(67 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ma Xiaoping 马小平MaleHui
Ma Qiaozhen 马巧珍FemaleHan
Ma Linfeng 马林凤FemaleHan
Ma Kai 马凯MaleHan
Feng Lixiang 丰立祥MaleHan
Wang Ning 王宁MaleHan
Wang Jun 王君MaleHan
Wang Maoshe 王茂设MaleHan
Wang Yuesheng 王跃胜MaleHan
Wang Shuzhen 王淑珍FemaleHan
Zuo Shizhong 左世忠MaleHan
Ye Jingliang 叶景亮MaleHan
Shen Jilan 申纪兰FemaleHan
Shen Lianbin 申联彬MaleHan
Shen Ruitao 申瑞涛FemaleHan
Tian Xirong 田喜荣MaleHan
Bai Yun 白云FemaleHan
Bai Jingfu 白景富MaleHan
Liu Ronghua 刘蓉华FemaleHan
Xu Yuegang 许月刚MaleHan
Ji Xinfang 纪馨芳MaleHan
Du Yulin 杜玉林MaleHan
Du Shanxue 杜善学MaleHan
Li Li 李力MaleHan
Li Xiaopeng 李小鹏MaleHan
Li Wuzhang 李武章MaleHan
Li Qingshan 李青山MaleHan
Li Xiaobo 李晓波MaleHan
Li Yue'e 李悦娥FemaleHan
Li Zhanghong 李章宏MaleHan
Yang Anhe 杨安和MaleHan
Yang Gengyu 杨庚宇MaleHan
Yang Shaoqing 杨绍清MaleHan
Yang Meixi 杨梅喜MaleHan
Wu Yongping 吴永平MaleHan
Chen Jianjun 沈建军FemaleHan
Zhang Shaoqin 张少琴MaleHan
Zhang Bingsheng 张兵生MaleHan
Zhang Zhongning 张钟宁MaleHan
Zhang Fuming 张复明MaleHan
Zhang Genhu 张根虎MaleHan
Zhang Jiasheng 张家胜MaleHan
Zhang Chonghui 张崇慧MaleHan
Zhang Pu 张璞MaleHan
Chen Guorong 陈国荣MaleHan
Zheng Jianguo 郑建国MaleHan
Lang Sheng 郎胜MaleHan
Zhao Lixin 赵立欣FemaleHan
Zhao Huashan 赵华山MaleHan
Hu Suping 胡苏平FemaleHan
Ke Hanmin 柯汉民MaleHan
Liu Shulin 柳树林MaleHan
Yuan Yuzhu 袁玉珠MaleHan
Yuan Chunqing 袁纯清MaleHan
Geng Huaiying 耿怀英MaleHan
Li Junping 栗俊平MaleHan
Gao Weidong 高卫东MaleHan
Guo Fenglian 郭凤莲FemaleHan
Guo Shuangwei 郭双威MaleHan
Guo Xinzhi 郭新志FemaleHan
Liang Heng 梁衡MaleHan
Dong Hongyun 董洪运MaleHan
Dong Changsheng 董常生MaleHan
Han Chang'an 韩长安MaleHan
Han Yaqin 韩雅琴FemaleHan
Xie Hong 谢红FemaleHan
Xie Kechang 谢克昌MaleHan

Inner Mongolia

(60 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ding Ruilian 丁瑞莲FemaleHan
Wang Zhonghe 王中和MaleHan
Wang Fengchao 王凤朝MaleHan
Wang Yuming 王玉明MaleHan
Wang Xiuzhi 王秀芝FemaleMongol
Wang Linxiang 王林祥MaleHan
Wang Suyi 王素毅MaleMongol
Wang Rungang 王润刚MaleHan
Yun Xiumei 云秀梅FemaleMongol
Yun Zhihou 云治厚MaleMongol
Uyunqimg 乌云其木格FemaleMongol
Wuritu 乌日图MaleMongol
Ulanbagatur 乌兰巴特尔MaleMongol
Bagatur 巴特尔MaleMongol
Bai Xiangqun 白向群MaleMongol
Lü Qiu'e 吕秋娥FemaleHan
Ren Yaping 任亚平MaleHan
Seyintu 色音图MaleEwenki
Liu Santang 刘三堂MaleHan
Liu Fengshu 刘凤书FemaleMA
Tang Aijun 汤爱军MaleHan
Du Zi 杜梓MaleHan
Li Wanzhong 李万忠MaleHan
Li Fengbin 李凤斌MaleHan
Li Wenge 李文阁MaleMongol
Li Qiqige 李其其格FemaleMongol
Li Binghe 李秉和MaleHan
Li Rongxi 李荣禧MaleHan
Yang Feiyun 杨飞云MaleHan
Yang Jing 杨晶MaleMongol
Xiao Lisheng 肖黎声MaleHan
Wu Jinliang 吴金亮MaleHan
Zhang Fengxia 张凤霞FemaleHan
Hurtsa 呼尔查MaleMongol
Luo Zhihu 罗志虎MaleMongol
Meng Yuzhen 孟玉珍FemaleOroqen
Zhao Yongqi 赵永起MaleHan
Hao Yidong 郝益东MaleHan
Rong Tianhou 荣天厚MaleMongol
Hu Chunhua 胡春华MaleHan
Hasibagen 哈斯巴根MaleMongol
Hou Qingmin 侯清民MaleHan
Lou Bojun 娄伯君MaleHan
Jia Jianhui 贾建慧FemaleHan
Gu Shuangyan 顾双燕FemaleHan
Xu Ruixia 徐睿霞FemaleHan
Guo Lihong 郭丽虹FemaleHan
Guo Honglin 郭宏林MaleDaur
Guo Jian 郭健MaleMongol
Tao Jian 陶建MaleHan
Cui Chen 崔臣MaleHan
Liang Tiecheng 梁铁城MaleMongol
Tu Hailing 屠海令MaleHan
Chao Ke 朝克MaleEwenki
Chao Lumeng 朝鲁孟MaleMongol
Fu Tiegang 傅铁钢MaleHan
Chu Bo 储波MaleHan
Lei E'erdeni 雷·额尔德尼MaleMongol
Mou Wenmin 缪文民MaleHan
Pan Yiyang 潘逸阳MaleHan

Liaoning

(110 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Yu Hong 于洪MaleHan
Wang Wanbin 王万宾MaleHan
Wang Tianran 王天然MaleHan
Wang Wenquan 王文权MaleHan
Wang Zhanzhu 王占柱MaleMongol
Wang Yongsheng 王用生MaleHan
Wang Shoubin 王守彬MaleHan
Wang Yang 王阳MaleHan
Wang Huaiyuan 王怀远MaleHan
Wang Baojun 王宝军MaleHan
Wang Chuncheng 王春成MaleHan
Wang Min 王珉MaleHan
Wang Junlian 王俊莲FemaleHan
Wang Liang王亮MaleHan
Wang Zuwen 王祖温MaleHan
Wang Zhenhua 王振华MaleHan
Wang Guirong 王桂荣FemaleHan
Wang Weizhong 王唯众MaleHan
Wang Qiong 王琼MaleHan
Mao Fengmei 毛丰美MaleManchu
Ba Furong 巴福荣FemaleManchu
Ai Hongde 艾洪德MaleHan
Shi Ying 石英FemaleHan
Tian Fuquan 田福泉MaleHan
Bao Ruiling 包瑞玲FemaleMongol
Feng Dazhong 冯大中MaleHan
Feng Hong 冯虹FemaleHan
Gang Rui 冮瑞MaleManchu
Qu Baoxue 曲宝学MaleHan
Liu Zhixu 刘芝旭MaleHan
Liu Hua 刘华FemaleHan
Liu Xingqiang 刘兴强MaleHan
Liu Guoqiang 刘国强MaleHan
Liu Zhongtian 刘忠田MaleManchu
Yan Feng 闫丰MaleHan
Tang Xiaoquan 汤小泉FemaleHan
Sun Zhaolin 孙兆林MaleHan
Sun Shoukuan 孙寿宽MaleHan
Sun Hong 孙宏MaleHan
Sun Guoxiang 孙国相MaleHan
Sun Du 孙度MaleHan
Sun Shujun 孙淑君FemaleHan
Li Dongqi 李东齐MaleHan
Li Jun 李军MaleMongol
Li Jindian 李进巅MaleHan
Li Keqiang 李克强MaleHan
Li Yingjie 李英杰MaleHan
Li Mingke 李明克MaleHan
Li Xiaodong 李晓东MaleHan
Li Feng李峰MaleHan
Yang Min 杨敏Han
Bing Zhigang 邴志刚MaleHan
Xiao Sheng肖声MaleHan
Xiao Zuofu 肖作福MaleManchu
He Zhesheng 何著胜MaleManchu
He Jing何晶FemaleMongol
Gu Wentao 谷文涛MaleHan
Gu Chunli 谷春立MaleHan
Chen Lirong 沈丽荣FemaleHan
Huai Zhongmin 怀忠民MaleHan
Zhang Fengshan 张凤山MaleHan
Zhang Wencheng 张文成MaleHan
Zhang Wenyue 张文岳MaleHan
Zhang Yukun 张玉坤FemaleHan
Zhang Zhanyu 张占宇MaleHan
Zhang Xingxiang 张行湘MaleHan
Zhang Xingkai 张兴凯MaleHan
Zhang Surong 张素荣FemaleHan
Zhang Guiping 张桂平FemaleHan
Zhang Xiaogang 张晓刚MaleHan
Zhang Tiehan 张铁汉MaleHan
Zhang Tiemin 张铁民MaleHan
Zhang Jingqiang 张竞强MaleHan
Zhang Xilin 张锡林MaleHan
Chen Bicheng 陈必成MaleHan
Chen Zhenggao 陈政高MaleHan
Chen Haibo 陈海波MaleHan
Chen Huiren 陈惠仁MaleHan
Chen Wenfu 陈温福MaleHan
Wu Xiujun 武秀君FemaleManchu
Ou Jinping 欧进萍MaleHan
Jin Zhuhua 金竹花FemaleKorean
Jin Lianwu 金连武MaleManchu
Zheng Jiyu 郑继宇MaleHan
Meng Lingbin 孟凌斌MaleManchu
Zhao Changyi 赵长义MaleHan
Zhao Changyu 赵长愉MaleManchu
Zhao Liansheng 赵连生MaleHan
Zhao Xizhong 赵喜忠MaleHan
Wen Shizhen 闻世震MaleHan
He Min 贺旻FemaleHan
Geng Chenghui 耿承辉MaleManchu
Jia Nianji 贾年吉MaleHan
Jia Changsheng 贾常生MaleXibe
Xia Deren 夏德仁MaleHan
Xu Qiang 徐强MaleHan
Gao Jun 高军MaleHan
Gao Baoyu 高宝玉MaleHan
Guo Lei 郭雷MaleHan
Tang Zhiguo 唐志国MaleHan
Sheng Songcheng 盛松成MaleHan
Liang Bing 梁冰FemaleHan
Han Youbo 韩有波MaleHui
He Jicheng 赫冀成MaleManchu
Pei Hongbin 裴宏斌MaleHan
Tan Wenhua 谭文华MaleHan
Teng Weiping 滕卫平MaleHan
Pan Liguo 潘利国MaleHan
Yan Fulong 燕福龙MaleHan
Dai Yuzhong 戴玉忠MaleHan

Jilin

(68 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Yu Zhenfa 于振发MaleHan
Wang Yunkun 王云坤MaleHan
Wang Huawen 王化文MaleHan
Wang Yuzhi 王玉芝FemaleHan
Wang Gang 王刚MaleHan
Wang Jiangbin 王江滨FemaleHan
Wang Hongjun 王洪军MaleHan
Wang Rulin 王儒林MaleHan
Che Xiulan 车秀兰FemaleHan
Shi Guoxiang 石国祥MaleHui
Lu Zhimin 卢志民MaleHan
Shi Ningzhong 史宁中MaleHan
Cong Lianbiao 丛连彪MaleHui
Liu Chunmei 刘春梅FemaleHan
Liu Yongbing 刘勇兵MaleHan
Liu Xijie 刘喜杰MaleHan
Guan Dewei 关德伟FemaleHan
Jiang Lianhai 江连海MaleHan
An Fengcheng 安凤成MaleHan
Sun Guowei 孙国伟MaleHan
Sun Zhengcai 孙政才MaleHan
Sun Hongzhi 孙鸿志MaleHan
Sun Hejuan 孙鹤娟FemaleHan
Du Jie 杜婕FemaleHan
Li Longxi 李龙熙MaleKorean
Li Xiulin 李秀林MaleHan
Li Yanqun 李彦群MaleHan
Li Fusheng 李福升MaleHan
Yang Yang 杨扬FemaleHan
Yang Yajie 杨亚杰MaleHan
Wu Yue吴跃MaleHan
Bie Shengxue 别胜学MaleHan
Song Shanglong 宋尚龙MaleHan
Song Zhiping 宋治平FemaleHan
Zhang Wenxian 张文显MaleHan
Zhang Anshun 张安顺MaleHan
Zhang Jinsuo 张金锁MaleHan
Zhang Bolin 张柏林MaleHan
Zhang Binggong 张炳功MaleHan
Zhang Xiaopei 张晓霈MaleHan
Zhang Xianchong 张羡崇MaleHan
Chen Mingle 陈明乐MaleTibetan
Chen Xiaoguang 陈晓光MaleHan
Wu Yin武寅FemaleHan
Huheshaobu 呼和少布MaleMongol
Zhu Yanfeng 竺延风MaleHan
Yue Derong 岳德荣MaleHan
Jin Bingmin 金柄珉MaleKorean
Jin Shuoren 金硕仁MaleKorean
Zhou Qifeng 周其凤MaleHan
Zhou Chunlian 周春莲FemaleHan
Hao Fuxia 郝富霞FemaleHan
Bai Guangxin 柏广新MaleHan
Xian Shunnü 咸顺女FemaleKorean
Hou Qijun 侯启军MaleHan
Hong Hu 洪虎MaleHan
Zhu Yejing 祝业精MaleHan
Nie Wenquan 聂文权MaleHan
Xu Yuanzheng 徐远征MaleManchu
Xu Jianyi 徐建一MaleHan
Guo Guoqing 郭国庆MaleHan
Tang Zhiping 唐志萍FemaleHan
Tang Xianqiang 唐宪强MaleHan
Huang Yanming 黄燕明MaleHan
Gong Ling 龚玲FemaleHan
Cui Jinshun 崔今顺FemaleKorean
Cui Jie 崔杰MaleHan
Han Changfu 韩长赋MaleHan

Heilongjiang

(103 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ma Guiqin 马桂芹FemaleHan
Ma Shujie 马淑洁FemaleHan
Wang Donghua 王东华MaleHan
Wang Zhaoli 王兆力MaleHan
Wang Zuoshu 王佐书MaleHan
Wang Xin 王欣MaleHan
Wang Bo 王波FemaleHan
Wang Baoliang 王宝良MaleHan
Wang Zongzhang 王宗璋MaleHan
Wang Shuguo 王树国MaleHan
Wang Honglie 王洪烈MaleHan
Wang Xiankui 王宪魁MaleHan
Wang Yanbin 王艳斌FemaleHan
Wang Diangui 王殿贵MaleHan
You Quanxi 尤全喜MaleHan
Fang Tonghua 方同华MaleHan
Shi Zhongxin 石忠信MaleHui
Shi Jiaxing 石嘉兴MaleManchu
Long Xinnan 龙新南MaleHan
Feng Yan 冯燕FemaleHan
Ji Bingxuan 吉炳轩MaleHan
Pu Guangzhong 朴广钟MaleKorean
Zhu Qingwen 朱清文MaleHan
Liu Shiying 刘世英MaleHui
Liu Donghui 刘东辉MaleHan
Liu Gang 刘刚MaleHui
Liu Qingquan 刘清泉MaleHan
Liu Lei 刘蕾FemaleHezhen
Guan Yanbin 关彦斌MaleManchu
An Fuqing 安福清MaleHan
Xu Zhaojun 许兆君MaleHan
Na Hui 那辉FemaleManchu
Sun Guihua 孙桂华FemaleHan
Sun Guiling 孙桂玲FemaleHan
Sun Weiben 孙维本MaleHan
Sun Puxuan 孙普选MaleHan
Su Yanxia 苏艳霞FemaleHan
Du Jiming 杜吉明MaleHan
Du Shanyi 杜善义MaleHan
Li Bengong 李本公MaleHan
Li Hua 李华FemaleHan
Li Qingchang 李庆长MaleHan
Li Zhongjun 李忠军MaleHan
Li Meilan 李美兰FemaleKorean
Li Haitao 李海涛MaleHan
Li Jichun 李继纯MaleHan
Li Shuxiang 李淑香FemaleHan
Li Xinmin 李新民MaleHan
Yang Tianfu 杨天夫MaleHan
Yang Guanghong 杨光洪MaleHan
Yang Jigang 杨继钢MaleHan
Yang Bin 杨斌MaleHan
Wu Qingyan 吴庆沿MaleHan
Song Xibin 宋希斌MaleHan
Song Fatang 宋法棠MaleHan
Song Xiude 宋修德MaleHan
Chi Susheng 迟夙生FemaleHan
Zhang Chengyi 张成义MaleHan
Zhang Yang 张泱MaleHan
Zhang Shaoji 张绍骥MaleHan
Zhang Yanqi 张彦启MaleHan
Zhang Hongbiao 张洪飚MaleHan
Zhang Xianjun 张宪军MaleHan
Zhang Xiaolian 张效廉MaleHan
Zhang Yaying 张雅英FemaleHan
Zhang Jingchuan 张晶川MaleHan
Chen Shutao 陈述涛MaleManchu
Chen Hesheng 陈和生MaleHan
Chen Xueping 陈学平MaleManchu
Chen Chenggui 陈承贵MaleHan
Lin Xiufang 林秀芳FemaleManchu
Shang Qinglian 尚庆莲FemaleHan
Luo Wenxiao 罗文孝MaleHan
Yue Guojun 岳国君MaleHan
Zhou Yuhuan 周玉环FemaleHan
Zhou Yongkang 周永康MaleHan
Zhou Youcai 周有财MaleHan
Zhou Tongzhan 周同战MaleHan
Zhou Fengmin 周逢民MaleHan
Zheng Gongcheng 郑功成MaleHan
Dan Zengqing 单增庆MaleHan
Zhao Zhixiang 赵志祥MaleHan
Nan Ying 南英MaleHan
Jiang Wei 姜伟MaleHan
Jiang Linkui 姜林奎MaleHan
Jiang Hongbin 姜鸿斌MaleHan
Naren Hua 娜仁花FemaleMongol
Qian Yunlu 钱运录MaleHan
Xu Xiuyu 徐秀玉FemaleHan
Xu Zhenlin 徐振林MaleHan
Xu Weizhong 徐维众MaleHan
Yin Xiumei 殷秀梅FemaleHan
Gao Xiang 高翔MaleHan
Tang Xiuting 唐修亭MaleHan
Zhan Yunting 展云庭MaleHan
Cao Shujie 曹书杰FemaleHan
Cui Longji 崔龙吉MaleKorean
Zhang Baijia 章百家MaleHan
Sui Fengfu 隋凤富MaleHan
Sui Ximing 隋熙明MaleHan
Han Xuejian 韩学键MaleHan
Tan Zhijuan 谭志娟FemaleHan
Teng Xikui 滕喜魁MaleHan

Shanghai

(65 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Xi Jinping 习近平MaleHan
Ma Lan 马兰FemaleHan
Ma Dexiu 马德秀FemaleHan
Wang Ronghua 王荣华MaleHan
Wang Zhan 王战MaleHan
Wang Enduo 王恩多FemaleHan
Wang Xia 王霞FemaleMongol
Ye Qian 叶倩FemaleHan
Ye Huixian 叶惠贤MaleHan
Rong Guangdao 戎光道MaleHan
Lü Yachen 吕亚臣MaleHan
Zhu Yuchen 朱玉辰MaleManchu
Zhu Zhiyuan 朱志远MaleHan
Zhu Guoping 朱国萍FemaleHan
Zhu Xueqin 朱雪芹FemaleHan
Liu Yungeng 刘云耕MaleHan
Liu Shaoyong 刘绍勇MaleHan
Liu Hongkai 刘洪凯MaleHan
Sun Yibiao 孙毅彪MaleHan
Yan Chengzhong 严诚忠MaleHan
Yan Junqi 严隽琪FemaleHan
Du Bin 杜斌MaleHan
Li Yiping 李逸平MaleHan
Li Bin 李斌MaleHan
Wu Qi 吴齐MaleHan
Wu Qidi 吴启迪FemaleHan
Wu Zhongze 吴忠泽MaleHan
Wu Qiang 吴强MaleHan
Ying Minghong 应名洪MaleHan
Ying Yong 应勇MaleHan
Chen Zhigang 沈志刚MaleHan
Zhang Quan 张全MaleHan
Zhang Zhao'an 张兆安MaleHan
Zhang Zheren 张喆人MaleHan
Chen Xuyuan 陈戌源MaleHan
Chen Weilan 陈伟兰FemaleHan
Chen Xu 陈旭MaleHan
Chen Hong陈虹MaleHan
Chen Zhenlou 陈振楼MaleHan
Chen Saijuan 陈赛娟FemaleHan
Shao Zhiqing 邵志清MaleHan
Lin Yinmao 林荫茂FemaleHan
Jin Changrong 金长荣MaleHui
Jin Xingming 金兴明MaleHan
Jin Jianzhong 金建忠MaleHan
Jin Binghua 金炳华MaleHan
Zhou Hongling 周红玲FemaleHan
Hu Pingxi 胡平西MaleHan
Yu Zhengsheng 俞正声MaleHan
Hong Hao 洪浩MaleHan
Yao Mingbao 姚明宝MaleHan
Yao Li 姚莉FemaleHan
Qin Shaode 秦绍德MaleHan
Jia Weiping 贾伟平FemaleHan
Gu Jin 顾晋MaleHan
Gu Yidong 顾逸东MaleHan
Xu Zheng 徐征MaleHan
Xi Meijuan 奚美娟FemaleHan
Guo Guangchang 郭广昌MaleHan
Huang Yuejin 黄跃金MaleHan
Gong Xueping 龚学平MaleHan
Sheng Yafei 盛亚飞MaleHan
Han Zheng 韩正MaleHan
Chu Junhao 褚君浩MaleHan
Fan Yun 樊芸FemaleHan

Jiangsu

(160 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ding Dawei 丁大卫MaleHan
Ma Chengzhi 马成志MaleHan
Wang Guangji 王广基MaleHan
Wang Longfang 王龙芳FemaleHan
Wang Sheng 王生MaleHan
Wang Weicheng 王伟成MaleHan
Wang Shouting 王寿亭MaleHan
Wang Fang 王芳FemaleHan
Wang Wu 王武FemaleHan
Wang Haoliang 王浩良MaleHan
Wang Jingcheng 王静成MaleHan
Wang Yanwen 王燕文FemaleHan
Mao Xiaoping 毛小平MaleHan
Mao Weiming 毛伟明MaleHan
Qiu Zhongwen 仇中文MaleHan
Gong Pixiang 公丕祥MaleHan
Fang Yixin 方宜新MaleHan
Yin Guoxin 尹国新MaleHan
Zuo Hong 左红FemaleHan
Shi Taifeng 石泰峰MaleHan
Lu Kesong 卢克松MaleHan
Ye Youwei 叶有伟MaleHan
Shen Xiangqin 申湘琴FemaleHan
Lü Zhenlin 吕振霖MaleHan
Zhu Ping 朱平MaleHan
Zhu Yongxin 朱永新MaleHan
Zhu Guoping 朱国平MaleHan
Zhu Shanping 朱善萍FemaleHan
Qiao Xiaoyang 乔晓阳MaleHan
Liu Yongzhong 刘永忠MaleHan
Liu Qingnian 刘庆年MaleHan
Liu Litao 刘丽涛FemaleHan
Liu Chenlin 刘沈林MaleHan
Liu Ling刘玲FemaleHan
Liu Jinlan 刘锦兰MaleHan
Liu Fan 刘璠MaleHan
Yan Lijuan 闫丽娟FemaleHan
Xu Jinrong 许津荣FemaleHan
Sun Gongsheng 孙工声MaleHan
Sun Yuyi 孙玉义MaleHan
Sun Xiufang 孙秀芳FemaleHan
Sun Qixin 孙其信MaleHan
Sun Guoqing 孙国庆FemaleHan
Sun Piaoyang 孙飘扬MaleHan
Du Guoling 杜国玲FemaleHan
Li Yunfeng 李云峰MaleHan
Li Quanlin 李全林MaleHan
Li Xueyong 李学勇MaleHan
Li Qiang 李强MaleHan
Li Yuanchao 李源潮MaleHan
Yang Zhanli 杨展里MaleHan
Yang Xinli 杨新力MaleHan
Yang Qun 杨群MaleHan
Yang Zhen 杨震MaleHan
Xiao Wei 肖伟MaleHan
Wu Guoping 吴国平MaleHan
Wu Xiaobei 吴晓蓓FemaleHan
He Daping 何达平MaleHan
He Jianzhong 何健忠MaleHan
Yu Shiyuan 余世袁MaleHan
Zou Jianping 邹建平MaleHan
Wang Chunyun 汪春耘FemaleHan
Sha Jiahao 沙家豪MaleHui
Shen Jinjin 沈进进MaleHan
Shen Jian 沈健MaleHan
Song Yulan 宋玉兰FemaleHan
Song Yulin 宋玉麟MaleHan
Zhang Dafu 张大福MaleHan
Zhang Weiguo 张卫国MaleHan
Zhang Hong张红FemaleHan
Zhang Guoliang 张国良MaleHan
Zhang Bin 张斌MaleHan
Zhang Xiangning张湘宁MaleHan
Lu Yaping 陆亚萍FemaleHan
Lu Qin 陆琴FemaleHan
Chen Lichang 陈立昶MaleHan
Chen Xianyan 陈先岩MaleHan
Chen Honghong 陈红红FemaleHan
Chen Lifen 陈丽芬FemaleHan
Chen Xiulan 陈秀兰FemaleHan
Chen Zongqi 陈宗器MaleHan
Chen Jiabao 陈家宝MaleHan
Chen Jun陈骏MaleHan
Chen Ping 陈萍FemaleHan
Chen Jingyi 陈静怡FemaleHan
Chen Jingyu 陈静瑜MaleHan
Chen Zhenning 陈震宁MaleHan
Chen Yanping 陈燕萍FemaleHan
Chen Xin 陈鑫MaleHan
Shao Yong 邵勇MaleHan
Shao Min 邵敏FemaleHan
Wu Jijun 武继军MaleHan
Miao Yi 苗毅MaleHan
Lin Xiangguo 林祥国MaleHan
Yi Hong 易红MaleHan
Yi Xin 易昕MaleHan
Luo Zhijun 罗志军MaleHan
Zhou Wenzhou 周文舟MaleHan
Zhou Li 周莉FemaleHan
Zhou Yinmei 周银妹FemaleHan
Zheng Ya 郑亚MaleHan
Zheng Silin 郑斯林MaleHan
Shan Xiaoming 单晓鸣FemaleHan
Meng Xianzhong 孟宪忠MaleHan
Zhao Changsheng 赵长胜MaleManchu
Zhao Fengqi 赵凤琦MaleHan
Hu Mei 胡玫FemaleHan
Hu Jintao 胡锦涛MaleHan
Ke Jun 柯军MaleHan
Zha Peixin 查培新MaleHan
Bai Suning 柏苏宁FemaleHan
Jiang Zhe 姜哲MaleHan
Xuan Xiaoquan 宣晓泉MaleHan
Zhu Yicai 祝义材MaleHan
Fei Shengying 费圣英MaleHan
Yao Jianhua 姚建华MaleHan
Suo Lisheng 索丽生MaleHan
Gu Xiaosong 顾晓松MaleHan
Chai Xinjian 柴新建MaleHan
Qian Yuebao 钱月宝FemaleHan
Qian Haixin 钱海鑫MaleHan
Xu An 徐安MaleHan
Xu Anbi 徐安碧MaleHan
Xu Ming 徐明MaleHan
Xu Jingren 徐镜人MaleHan
Yin Yunfei 殷云飞MaleHan
Gao Dekang 高德康MaleHan
Gao Yijin 高毅进MaleHan
Guo Guangyin 郭广银FemaleHan
Guo Rong 郭荣MaleHan
Tang Yan唐艳FemaleHan
Tao Siyan 陶思炎MaleHan
Tao Haixia 陶海霞FemaleHan
Huang Zhendong 黄镇东MaleHan
Cao Weixing 曹卫星MaleHan
Cao Xinping 曹新平MaleHan
Cui Guiliang 崔桂亮MaleHan
Zhang Qing 章青MaleHan
Yan Li 阎立MaleHan
Yan Jianguo 阎建国MaleHan
Liang Baohua 梁保华MaleHan
Ge Fei葛菲FemaleHan
Dong Caiping 董才平MaleHan
Jiang Hongkun 蒋宏坤MaleHan
Jiang Jianhua 蒋建华MaleHan
Jiang Wanqiu 蒋婉求FemaleHan
Han Liming 韩立明FemaleHan
Cheng Junrong 程军荣MaleHan
Yu Yunyao 虞云耀MaleHan
Dou Xiping 窦希萍FemaleManchu
Cai Fang 蔡昉MaleHan
Pei Changcai 裴昌彩FemaleHan
Miao Xiexing 缪协兴MaleHan
Miao Changwen 缪昌文MaleHan
Miao Ruilin 缪瑞林MaleHan
Fan Jinlong 樊金龙MaleHan
Yan Kai 颜开MaleHan
Pan Yonghe 潘永和MaleHan
Xue Yusheng 薛禹胜MaleHan
Dai Yaping 戴雅萍FemaleHan

Zhejiang

(90 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Yu Huida 于辉达MaleHan
Ma Yi 马以MaleHan
Wang Xiaotong 王小同MaleHan
Wang Renzhou 王仁洲MaleHan
Wang Ping'an 王平安MaleHui
Wang Yongming 王永明MaleHan
Wang Ming 王鸣MaleHan
Wang Jianhua 王建华MaleHan
Wang Meizhen 王梅珍FemaleHan
You Xiaoping 尤小平MaleHan
Che Xiaoduan 车晓端FemaleHan
Mao Guanglie 毛光烈MaleHan
Fang Zhonghua 方中华MaleHan
Fang Qing 方青FemaleHan
Li Yuezi 厉月姿FemaleHan
Lu Yiyu 卢亦愚MaleHan
Feng Changgen 冯长根MaleHan
Lü Fan 吕帆FemaleHan
Lü Zushan 吕祖善MaleHan
Zhu Xinkang 朱新康MaleHan
Qiao Chuanxiu 乔传秀FemaleHan
Ren Meiqin 任美琴FemaleHan
Zhuang Qichuan 庄启传MaleHan
Liu Xiping 刘希平MaleHan
Liu Xirong 刘锡荣MaleHan
Qi Qi齐奇MaleHan
Xu Jiang 许江MaleHan
Li Dapeng 李大鹏MaleHan
Li Weining 李卫宁MaleHan
Li Linghong 李令红MaleHan
Li Rucheng 李如成MaleHan
Li Mu 李牧MaleHan
Li Keping 李科平MaleHan
Yang Wei 杨卫MaleHan
Yang Chengtao 杨成涛MaleHan
Yang Xiaoxia 杨晓霞FemaleHan
Wu Ziying 吴子婴FemaleHan
Wu Guohua 吴国华MaleHan
Wu Guiying 吴桂英FemaleHan
Qiu Jibao 邱继宝MaleHan
Wang Huifang 汪惠芳FemaleHan
Chen Mingcai 沈明才MaleHan
Zhang Jinru 张金如MaleHan
Zhang Jianxing 张剑星MaleHan
Zhang Xinjian 张新建MaleHan
Zhang Dejiang 张德江MaleHan
Lu Yuansheng 陆元盛MaleHan
Lu Dongfu 陆东福MaleHan
Chen Xiao'en 陈小恩MaleHan
Chen Fei 陈飞MaleHan
Chen Yunlong 陈云龙MaleHan
Chen Kunzhong 陈昆忠MaleHan
Chen Ronggao 陈荣高MaleHan
Chen Tiexiong 陈铁雄MaleHan
Chen Xiaohua 陈笑华FemaleHan
Chen Haixiao 陈海啸MaleHan
Si Jianmin 姒健敏MaleHan
Shao Zhanwei 邵占维MaleHan
Fan Yi 范谊MaleHan
Mao Weitao 茅威涛FemaleHan
Lin Yi 林燚FemaleHan
Jin Yingying 金颖颖FemaleHan
Zhou Xiaoguang 周晓光FemaleHan
Zheng Yuxin 郑玉歆MaleHan
Zheng Jiemin 郑杰民MaleHan
Zheng Jiwei 郑继伟MaleHan
Zong Qinghou 宗庆后MaleHan
Zhao Feng 赵丰MaleHan
Zhao Linzhong 赵林中MaleHan
Zhao Hongzhu 赵洪祝MaleHan
Nan Cunhui 南存辉MaleHan
Zhong Changming 钟昌明MaleShe
Yu Xuewen 俞学文MaleHan
Yao Xianping 姚献平MaleHan
Xia Shilin 夏士林MaleHan
Xia Baolong 夏宝龙MaleHan
Xu Qiufang 徐秋芳FemaleHan
Gao Qiang 高强MaleHan
Cao Mianying 曹棉英FemaleHan
Cui Wei 崔巍FemaleHan
Yan Shougen 阎寿根MaleHan
Liang Liming 梁黎明FemaleHan
Han Qide 韩启德MaleHan
Chen Ghuifang 程惠芳FemaleHan
Fu Qiping 傅企平MaleHan
Lu Guanqiu 鲁冠球MaleHan
Chu Ping 褚平MaleHan
Cai Qi 蔡奇MaleHan
Mou Shuijuan 缪水娟FemaleHan
Xue Shaoxian 薛少仙MaleHan

Anhui

(115 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Yu Yisu 于一苏FemaleHan
Wang Yafei 王亚非MaleHan
Wang Xiufang 王秀芳FemaleHan
Wang Hong  [ zh ]王宏FemaleHan
Wang Mingsheng 王明胜MaleHan
Wang Jinshan 王金山MaleHan
Wang Jinfu 王金富MaleHan
Wang Fuhong 王福宏MaleHan
Wang Cuifeng 王翠凤FemaleHan
Wei Jianghong 韦江宏MaleHan
Fang Xiping 方西屏MaleHan
Fang Chunming 方春明MaleHan
Fang Binxing 方滨兴MaleHan
Kong Zhaoping 孔兆平MaleHan
Kong Xinagxi 孔祥喜MaleHan
Zuo Yan'an 左延安MaleHan
Lu Ling 卢凌FemaleHan
Ye Shiqu 叶世渠MaleHan
Zhu Guoping 朱国萍FemaleHan
Zhu Yong 朱勇MaleHan
Zhu Haiyan 朱海燕FemaleHan
Zhu Duwen 朱读稳MaleHan
Zhu Weifang 朱维芳FemaleHan
Zhu Huiqiu 朱慧秋FemaleHan
Ren Haishen 任海深MaleHan
Liu Qingfeng 刘庆峰MaleHan
Liu Zhenwei 刘振伟MaleHan
Liu Jian 刘健MaleHan
Liu Hui 刘惠FemaleHan
Liu Ruilian 刘瑞莲FemaleHan
Liu Depei 刘德培MaleHan
Tang Linxiang 汤林祥MaleHan
Xu Geliang 许戈良MaleHan
Xu Chongxin 许崇信MaleHan
Sun Yunfei 孙云飞MaleHan
Sun Zhaoqi 孙兆奇MaleHui
Sun Zhigang 孙志刚MaleHan
Ji Bing 纪冰MaleHan
Su Xueyun 苏学云FemaleHui
Li Hongming 李宏鸣MaleHan
Li Guoling 李国玲FemaleHan
Li Ming 李明MaleHan
Li Rongjie 李荣杰MaleHan
Li Zhong'an 李重庵MaleHan
Li Xiusong 李修松MaleHan
Li Aiqing 李爱青MaleHan
Li Bin 李斌FemaleHan
Yang Yada 杨亚达FemaleHan
Yang Jianbo 杨剑波MaleHan
Wu Bangguo 吴邦国MaleHan
Wu Cunrong 吴存荣MaleHan
Wu Huaxia 吴华夏MaleHan
Wu Xujun 吴旭军MaleHan
Wu Minglou 吴明楼MaleHan
He Bangxi 何帮喜MaleHan
Yu Dena 余的娜FemaleHan
Yu Minhui 余敏辉MaleHan
Wang Jirong 汪纪戎FemaleHan
Wang Hongkun 汪宏坤MaleHan
Wang Chunlan 汪春兰FemaleHan
Chen Weiguo 沈卫国MaleHan
Song Lihua 宋礼华MaleHan
Song Guoquan 宋国权MaleHan
Zhang Qingjun 张庆军MaleHan
Zhang Baoshun 张宝顺MaleHan
Zhang Tao 张涛MaleHan
Lu Yaping 陆亚萍FemaleHan
Chen Xiansen 陈先森MaleHan
Chen Qitao 陈启涛MaleHan
Chen Shulong 陈树隆MaleHan
Chen Zhangshui 陈章水MaleHan
Luo Ping 罗平FemaleHan
Jin Huiqing 金会庆MaleHan
Zhou Su 周溯MaleHan
Pang Lijuan 庞丽娟FemaleHan
Zheng Yongfei 郑永飞MaleHan
Zheng Jie 郑杰MaleHan
Zheng Xiaoyan 郑晓燕FemaleHan
Meng Xiangrui 孟祥瑞MaleHan
Hou Jianguo 侯建国MaleHan
Jiang Yiyong 姜一勇MaleHan
Yao Yuzhou 姚玉舟MaleHan
Yao Minhe 姚民和MaleHan
Yao Guiping 姚桂萍FemaleHan
Geng Xuemei 耿学梅FemaleHan
Xia He 夏鹤MaleHan
Gu Jianguo 顾建国MaleHan
Qian Yongyan 钱永言MaleHan
Qian Niansun 钱念孙MaleHan
Ni Yongpei 倪永培MaleHan
Xu Dingfeng 徐顶峰MaleHan
Xu Chonghua 徐崇华FemaleHan
Xu Jinglong 徐景龙MaleHan
Gao Dengbang 高登榜MaleHan
Guo Wensan 郭文叁MaleHan
Xi Weijing 席蔚菁FemaleHan
Huang Yuezhong 黄岳忠MaleHan
Cao Jie曹杰MaleHan
Cao Jinhai 曹金海MaleHan
Cui Wei 崔伟MaleHan
Jiang Houlin 蒋厚琳FemaleHan
Han Zaifen 韩再芬FemaleHan
Suo Bingxun 锁炳勋MaleHui
Cheng Yingfeng 程迎峰MaleHan
Cheng Enfu 程恩富MaleHan
Cheng Jing 程静FemaleHan
Lu Zhongzhu 鲁中祝FemaleHui
Xie Li 谢力MaleHan
Xie Guangxiang 谢广祥MaleHan
Zang Shikai 臧世凯MaleHan
Mou Xuegang 缪学刚MaleHan
Pan Yixin 潘一新MaleHan
Xue Ying 薛颖FemaleHan
Dai Min 戴敏FemaleHan
Tan Jieqing 檀结庆MaleHan

Fujian

(62 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ding Shizhong 丁世忠MaleHui
Wang Xianrong 王宪榕FemaleHan
Wang Jing王晶FemaleHan
Wang Menghui 王蒙徽MaleHan
Deng Liping 邓力平MaleHan
Deng Benyuan 邓本元MaleHan
Zhu Ming 朱明MaleHan
Zhuang Xian 庄先MaleHan
Zhuang Zhensheng 庄振生MaleHan
Liu Cigui 刘赐贵MaleHan
Liu Daoqi 刘道崎MaleHan
Liu Dezhang 刘德章MaleHan
Xu Shihui 许世辉MaleHan
Xu Jinhe 许金和MaleHan
Sun Chunlan 孙春兰FemaleHan
Yan Yixin 严以新MaleHan
Su Wenjin 苏文金MaleHan
Su Shulin 苏树林MaleHan
Du Min 杜民FemaleHan
Li Mingrong 李明蓉FemaleHan
Li Jianguo 李建国MaleHan
Li Yuxi 李欲晞MaleHan
Li Xinyan 李新炎MaleHan
Yang Yue 杨岳MaleHan
Wang Yifu 汪毅夫MaleHan
Zhang Xiujuan 张秀娟FemaleHan
Zhang Changping 张昌平MaleHan
Zhang Jian 张健MaleHan
Zhang Jiakun 张家坤MaleHan
Chen Wendong 陈文东MaleHan
Chen Zhengtong 陈正统MaleHan
Chen Zhili 陈至立FemaleHan
Chen Xiurong 陈秀榕FemaleHan
Chen Zhonghe 陈忠和MaleHan
Chen Jiadong 陈家东MaleHan
Chen Sixi 陈斯喜MaleHan
Fan Fangping 范方平MaleHan
Lin Xinxin 林欣欣FemaleHan
Lin Zhelong 林哲龙MaleHan
Lin Qiang 林强MaleHan
Ouyang Yuanhe 欧阳元和MaleHan
Zhou Lianqing 周联清MaleHan
Zheng Songyan 郑松岩MaleHan
Zheng Jie 郑捷FemaleMA
Zhao Jing赵静FemaleHan
Shi Zuolin 施作霖MaleHan
Jia Xitai 贾锡太MaleHan
Ni Yuefeng 倪岳峰MaleHan
Xu Chengyun 徐承云MaleHan
Gao Xiaoming 高晓明MaleHan
Huang Xiaojing 黄小晶MaleHan
Huang Meiyuan 黄美缘FemaleHan
Huang Haihui 黄海辉MaleHan
Gong Qinggai 龚清概MaleHan
Zhang Liansheng 章联生MaleHan
Zeng Jingping 曾静萍FemaleHan
Xie Hua'an 谢华安MaleHan
Kai Qinghai 楷清海MaleGaoshan
Lai Anshan 赖鞍山MaleHan
Lei Jinmei 雷金梅FemaleShe
Bao Shaokun 鲍绍坤MaleHan
Dai Zhongchuan 戴仲川MaleHan

Jiangxi

(74 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Yu Guo 于果MaleHan
Wan Kai 万凯MaleHan
Ma Yanbo 马岩波MaleHan
Wang Ping 王平MaleHan
Wang Xiaofeng 王晓峰MaleHan
Wang Hai 王海MaleHan
Wang Ping 王萍FemaleHan
Wang Yi 王毅MaleHan
Fang Zhiyuan 方志远MaleHan
Yin Chengjie 尹成杰MaleHan
Kong Dan 孔丹MaleHan
Gan Liangmiao 甘良淼MaleHan
Long Hong 龙红FemaleHan
Long Guoying 龙国英FemaleHan
Lan Nianying 兰念瑛FemaleShe
Lü Bin吕滨MaleHan
Zhu Youlin 朱友林MaleHan
Liu Sanqiu 刘三秋FemaleHan
Liu Lizu 刘礼祖MaleHan
Liu Heping 刘和平MaleHan
Liu Yanqiong 刘艳琼FemaleHan
Liu Jifu 刘积福MaleHan
Liu Jie 刘捷MaleHan
Jiang Xiangmei 江香梅FemaleHan
Sun Xiaoshan 孙晓山MaleHan
Sun Jusheng 孙菊生MaleHan
Su Rong 苏荣MaleHan
Li Yuying 李玉英FemaleHan
Li Li 李利MaleHan
Li Fang李放MaleHan
Li Yihuang 李贻煌MaleHan
Xiao Yi 肖毅MaleHan
Wu Fanghui 吴方辉MaleHan
Wu Xinxiong 吴新雄MaleHan
Wang Guangdao 汪光焘MaleHan
Zhang Zhonghou 张忠厚MaleHan
Zhang Jintao 张金涛MaleHan
Zhang Dinglong 张定龙MaleHui
Zhang Yong 张勇MaleHan
Lu Yonglan 陆永兰FemaleHan
Chen Liguo 陈立国MaleHan
Chen Daheng 陈达恒MaleHan
Chen Niandai 陈年代MaleHan
Chen Zhisheng 陈志胜MaleHan
Chen Chunping 陈春平FemaleHan
Yi Jinglin 易敬林MaleHan
Zhou Meng 周萌MaleHan
Meng Jianzhu 孟建柱MaleHan
Zhao Zhiyong 赵智勇MaleHan
Hu Youtao 胡幼桃MaleHan
Hu Xian 胡宪MaleHan
Hu Zhenpeng 胡振鹏MaleHan
Zhong Hongguang 钟虹光MaleHan
Yao Mugen 姚木根MaleHan
Xu Guifen 徐桂芬FemaleHan
Ling Chengxing 凌成兴MaleHan
Gao Xiaoqiong 高小琼MaleHan
Tu Qinhua 涂勤华MaleHan
Huang Zhiquan 黄智权MaleHan
Gong Jianhua 龚建华MaleHan
Lu Xinshe 鹿心社MaleHan
Peng Hongsong 彭宏松MaleHan
Dong Xiansheng 董仚生MaleHan
Jingyi Dan 敬一丹FemaleHan
Jiang Ruming 蒋如铭MaleHan
Fu Qionghua 傅琼华FemaleHan
Zeng Yejiu 曾页九MaleHan
Zeng Qinghong 曾庆红FemaleHan
Xie Mulan 谢木兰FemaleHan
Lei Yuanjiang 雷元江MaleHan
Yu Guoqing 虞国庆MaleHan
Cai Xiaoming 蔡晓明MaleHan
Liao Jinqiu 廖进球MaleHan
Liao Liping 廖丽萍FemaleHan

Shandong

(180 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ding Yuhua 丁玉华MaleHan
Yu Xiaoyu 于晓玉FemaleHui
Ma Pingchang 马平昌MaleHan
Ma Xianfu 马先富MaleHan
Ma Chunji 马纯济MaleHan
Wang Yuancheng 王元成MaleHan
Wang Wensheng 王文升MaleHan
Wang Kemin 王可敏MaleHan
Wang Lixin 王立新MaleHan
Wang Gang 王刚MaleHan
Wang Tingjiang 王廷江MaleHan
Wang Shoudong 王守东MaleHan
Wang Zhizhong 王志中MaleHan
Wang Zhimin 王志民MaleHan
Wang Li王丽FemaleHui
Wang Qishan 王岐山MaleHan
Wang Qicheng 王启成MaleHan
Wang Faliang 王法亮MaleHan
Wang Guibo 王桂波MaleHan
Wang Peiting 王培廷MaleHan
Wang Yinxiang 王银香FemaleHan
Wang Suilian 王随莲FemaleHan
Wang Xinhong 王新红MaleHan
Niu Baowei 牛宝伟MaleHan
Niu Huilan 牛惠兰FemaleHan
Fang Caichen 方才臣MaleHan
Yin Zhongqing 尹中卿MaleHan
Yin Chuangui 尹传贵MaleHan
Yin Huimin 尹慧敏FemaleHan
Kong Beihua 孔北华MaleHan
Kong Qing 孔青MaleHan
Deng Xiangyang 邓向阳MaleHan
Deng Baojin 邓宝金FemaleHan
Cong Qiangzi 丛强滋MaleHan
Feng Yisheng 冯怡生MaleHan
Da Jianwen 达建文MaleHan
Lü Mingchen 吕明辰MaleHan
Ren Jishan 任纪善MaleHan
Ren Jianguo 任建国MaleHan
Hua Jianmin 华建敏MaleHan
Zhuang Wenzhong 庄文忠MaleHan
Liu Yifa 刘义发MaleHan
Liu Feng 刘凤FemaleMongol
Liu Xingliang 刘兴亮MaleHan
Liu Xuejing 刘学景MaleHan
Liu Jianwen 刘建文FemaleHui
Liu Chunhong 刘春红FemaleHan
Liu Rongxi 刘荣喜MaleHui
Liu Xiqian 刘锡潜MaleHan
Liu Xinguo 刘新国MaleMongol
Liu Jiakun 刘嘉坤MaleHan
Jiang Wei 江卫MaleHan
Jiang Linchang 江林昌MaleHan
Jiang Bao'an 江保安MaleHan
Tang Jianmei 汤建梅FemaleHui
Xu Liquan 许立全MaleHan
Xu Zhenchao 许振超MaleHan
Xu Zhihui 许智慧FemaleHan
Xu Ruiju 许瑞菊FemaleHan
Sun Wensheng 孙文盛MaleHan
Sun Pishu 孙丕恕MaleHan
Sun Wei 孙伟FemaleHan
Sun Wei 孙伟MaleHan
Sun Liqiang 孙利强MaleHan
Sun Jing 孙菁FemaleHan
Ji Yujun 纪玉君MaleHan
Mai Kangsen 麦康森MaleHan
Su Shoutang 苏寿堂MaleHan
Du Bo 杜波MaleHan
Li Changshun 李长顺MaleHan
Li Dongsheng 李东生MaleHan
Li Mingmin 李名岷MaleHan
Li Qingsi 李庆思MaleHan
Li Guo'an 李国安MaleHan
Li Jianhua 李建华MaleHan
Li Jianguo 李建国MaleHan
Li Hongfeng 李洪峰MaleHan
Li Xueqin李雪芹FemaleHan
Li Huidong 李惠东MaleHui
Li Xiangping 李湘平MaleHan
Li Denghai 李登海MaleHan
Li Zhaoxing 李肇星MaleHan
Yang Ziqiang 杨子强MaleHan
Yang Weicheng 杨伟程MaleHan
Yang Jun 杨军MaleHan
Yang Mianmian 杨绵绵FemaleHan
Wu Qian 吴倩FemaleHan
Wu Cuiyun 吴翠云FemaleHan
Wu Dexing 吴德星MaleHan
Qiu Yafu 邱亚夫MaleHan
Chen Zhiqiang 沈志强MaleHan
Chen Chunyao 沈春耀MaleHan
Song Wenxin 宋文新FemaleHan
Song Xinfang 宋心仿MaleHan
Song Zuowen 宋作文MaleHan
Song Changlin 宋昌林MaleHan
Song Yiqiao 宋益乔MaleHan
Zhang Caikui 张才奎MaleHan
Zhang Shaojun 张少军MaleHan
Zhang Jiangting 张江汀MaleHan
Zhang Zhifa 张志法MaleHan
Zhang Zhiyong 张志勇MaleHan
Zhang Ruofei 张若飞MaleHan
Zhang Zhongzheng 张忠正MaleHan
Zhang Xuexin 张学信MaleHan
Zhang Jianhua 张建华MaleHan
Zhang Jianguo 张建国MaleHan
Zhang Zhenchuan 张振川MaleHan
Zhang Guiyu 张桂玉MaleHan
Zhang Shuqin 张淑琴FemaleHan
Chen Yulan 陈玉兰FemaleHan
Chen Gong 陈功MaleHan
Chen Wei陈伟MaleHan
Chen Huasen 陈华森MaleHan
Chen Guiyun 陈桂云FemaleBuyei
Shao Fengjing 邵峰晶FemaleHan
Wu Guanghua 武广华MaleHan
Wu Yuqiang 武玉强MaleHan
Lin Fenghai 林峰海MaleHan
Yu Zhangyu 郁章玉MaleHan
Shang Ruifen 尚瑞芬FemaleHan
Guo Jiasen 国家森MaleHan
Jin Lanying 金兰英FemaleHui
Jin Zhiguo 金志国MaleHan
Zhou Yuhua 周玉华MaleHan
Zhou Houjian 周厚健MaleHan
Zhou Sumin 周素敏FemaleHan
Zhou Xiaofeng 周晓峰MaleHan
Zhou Qingli 周清利MaleHan
Zhou Yaoqi 周瑶琪MaleHan
Zong Chengle 宗成乐MaleHan
Wan Qiusheng 宛秋生MaleHui
Zhao Zhiquan 赵志全MaleHan
Zhao Buchang 赵步长MaleHan
Zhao Chunlan 赵春兰FemaleHan
Zhao Shengxuan 赵胜轩MaleHan
Zhao Runtian 赵润田MaleHan
Zhao Jiajun 赵家军MaleHan
Hao Jianzhi 郝建枝FemaleHan
Hao Cuijuan 郝翠娟FemaleHan
Rong Lanxiang 荣兰祥MaleHan
Xiang Jianhai 相建海MaleHan
Zhan Shuyi 战树毅MaleHan
Yu Shuwei 俞书伟MaleHan
Jiang Daming 姜大明MaleHan
Jiang Weidong 姜卫东MaleHan
Jiang Yikang 姜异康MaleHan
Jiang Jian 姜健FemaleHan
Gong Xuebin 宫学斌MaleHan
Fei Yunliang 费云良MaleHan
Yuan Jinghua 袁敬华FemaleHan
Geng Jiahuai 耿加怀MaleHan
Mo Zhaolan 莫照兰FemaleZhuag
Li Jia栗甲MaleHan
Xia Chunting 夏春亭MaleHan
Xia Geng 夏耕MaleHan
Xu Bingyin 徐丙垠MaleHan
Xu Huadong 徐华东MaleHan
Xu Jinpeng 徐金鹏MaleHan
Xu Xianming 徐显明MaleHan
Xu Qing 徐清FemaleHan
Gao Mingqin 高明芹FemaleHan
Gao Xinting 高新亭MaleHan
Guo Jincai 郭金才MaleHan
Huang Ming 黄鸣MaleHan
Gong Yaoqin 龚瑶琴FemaleHan
Chang Zhenyong 常振勇MaleHan
Chang Dechuan 常德传MaleHan
Kang Fengying 康凤英FemaleHan
Dong Fenghua 董风华FemaleHan
Dong Cuina 董翠娜FemaleHan
Han Yuqun 韩寓群MaleHan
Jing Xinhai 景新海MaleHan
Cheng Lin 程林MaleHan
Fu Yanhua 傅延华MaleHan
Wen Fujiang 温孚江MaleHan
Tan Xuguang 谭旭光MaleHan
Mu Fanmin 穆范敏MaleHan
Dai Sujun 戴肃军MaleHan
Dai Ruide 戴瑞德MaleHan

Henan

(161 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Diao Zhaoqiu 刁兆秋MaleHan
Wan Long 万隆MaleHan
Ma Li 马力FemaleHan
Ma Wenfang 马文芳MaleHan
Wang Ziliang王子亮MaleHan
Wang Shiyao 王仕尧MaleHan
Wang Youli 王有利MaleHan
Wang Gang 王刚MaleHan
Wang Jinian 王纪年MaleHan
Wang Longde 王陇德MaleHan
Wang Mingyi 王明义MaleHan
Wang Jianqi 王建奇MaleHan
Wang Baocun 王保存MaleHan
Wang Jumei 王菊梅FemaleHan
Wang Mengshu 王梦恕MaleHan
Wang Yinliang 王银良MaleHui
Wang Pengjie 王鹏杰MaleHan
Wang Xihui 王熙慧MaleHan
Mao Jie 毛杰FemaleHan
Hua Youxun 化有勋MaleHan
Jie Tongbin 介同彬MaleHan
Ji Chengjiang 计承江MaleHan
Kong Fanqun 孔凡群MaleHan
Kong Yufang 孔玉芳FemaleHan
Kong Lingchen 孔令晨MaleHan
Shi Xiushi 石秀诗MaleHan
Lu Zhangong 卢展工MaleHan
Shen Zhenjun 申振君MaleHan
Shi Jichun 史济春MaleHan
Lü Jinhu 吕金虎MaleHui
Zhu Wenchen 朱文臣MaleHan
Zhu Xiayan 朱夏炎MaleHan
Qiao Qiusheng 乔秋生MaleHan
Qiao Bin 乔彬MaleHan
Ren Keli 任克礼MaleHan
Ren Qinxin 任沁新MaleHan
Liu Dagong 刘大功MaleHan
Liu Weixing 刘卫星MaleHan
Liu Yunshan 刘云山MaleHan
Liu Shenghui 刘生辉MaleHan
Liu Zhihua 刘志华FemaleHan
Liu Guoqing 刘国庆MaleHan
Liu Xinmin 刘新民MaleHan
Guan Aihe 关爱和MaleHan
Tang Yuxiang 汤玉祥MaleHan
An Huiyuan 安惠元MaleHan
Qi Jinli 祁金立MaleHan
Xu Weigang 许为钢MaleHan
Xu Yongyue 许永跃MaleHan
Sun Xiulan 孙秀兰FemaleHan
Sun Jianke 孙建科MaleHan
Sun Yaozhi 孙耀志MaleHan
Mai Shirui 买世蕊FemaleHui
Su Fugong 苏福功MaleHan
Li Wei 李卫MaleHan
Li Changjie 李长杰MaleHan
Li Wenhui 李文慧MaleHan
Li Ya 李亚MaleHan
Li Chengyu 李成玉MaleHui
Li Qinggui 李庆贵MaleHan
Li Hongxia 李红霞FemaleHan
Li Ke 李克MaleZhuang
Li Liancheng 李连成MaleHan
Li Qihong 李其宏FemaleHan
Li Yingjie 李英杰MaleHan
Li Guoying 李国英MaleHan
Li Jinzhi 李金枝FemaleHan
Li Baishuan 李柏拴MaleHan
Li Gen李根MaleHan
Li Liufa 李留法MaleHan
Li Haiyan 李海燕FemaleHan
Li Chong李崇MaleHan
Li Qinglin 李清林MaleHan
Li Lianwu 李联五MaleHan
Li Qin李勤FemaleHan
Li Shenming 李慎明MaleHan
Lian Ziheng 连子恒MaleHan
Wu Yuanquan 吴元全MaleHan
Di Yingqi 邸瑛琪MaleManchu
Wang Yuansi 汪远思MaleHan
Song Fengnian 宋丰年MaleHan
Zhang Dawei 张大卫MaleHan
Zhang Guangzhi 张广智MaleHan
Zhang Liyong 张立勇MaleHan
Zhang Bailiang 张百良MaleHan
Zhang Quanmin 张全民MaleHan
Zhang Quanshou 张全收MaleHan
Zhang Junbang 张军邦MaleHan
Zhang Rongsuo 张荣锁MaleHan
Zhang Hong'en 张洪恩MaleHan
Zhang Xiaoyang 张晓阳MaleHan
Zhang Yingcen 张瀛岑MaleHan
Chen Guozhen 陈国桢MaleHan
Chen Zemin 陈泽民MaleHan
Chen Yiyu 陈宜瑜MaleHan
Chen Jiansheng 陈建生MaleHan
Chen Xuefeng 陈雪枫MaleHan
Miao Runpu 苗润圃MaleHan
Fan Jun 范军MaleHan
Lin Jingshun 林景顺MaleHan
Hu Meiling 虎美玲FemaleHui
Zhou Guoyun 周国允MaleHan
Zhou Xiaochun 周晓春FemaleHan
Zhou Sen 周森MaleHan
Zheng Yongkou 郑永扣MaleHan
Zheng Youquan 郑有全MaleHan
Zheng Maojie 郑茂杰MaleHui
Zheng Quan 郑荃MaleHan
Meng Wei 孟伟MaleHan
Zhao Qisan 赵启三MaleHan
Zhao Qinglin 赵顷霖MaleHan
Zhao Ming'en 赵明恩MaleHan
Zhao Jiancai 赵建才MaleHan
Zhao Suping 赵素萍FemaleHan
Hao Ping 郝萍FemaleHan
Hu Baosen 胡葆森MaleHan
Nan Zhenzhong 南振中MaleHan
Duan Yuxian 段玉贤MaleHan
Jiang Ming 姜明MaleHan
Yao Zhongliang 姚忠良MaleHan
Yao Juquan 姚菊泉FemaleHan
Qin Yuhai 秦玉海MaleHan
Yuan Jianguo 原建国MaleHan
Qian Guoyu 钱国玉MaleHan
Xu Guang 徐光MaleHan
Xu Guangchun 徐光春MaleHan
Xu Jichao 徐济超MaleHan
Xu Dequan 徐德全MaleHan
Ling Jiefang 凌解放MaleHan
Guo Zhongkui 郭中奎MaleHan
Guo Shengmin 郭生民FemaleHan
Guo Gengmao 郭庚茂MaleHan
Guo Jianhua 郭建华FemaleHan
Guo Hongchang 郭洪昌MaleHan
Guo Zhenfu 郭振甫MaleHan
Guo Ruimin 郭瑞民MaleHan
Tang Zuxuan 唐祖宣MaleHan
Sang Jinke 桑金科MaleHan
Huang Yuqing 黄玉清FemaleHan
Cao Weizhou 曹卫洲MaleHan
Cao Weixin 曹维新MaleHan
Cao Zhaoyang 曹朝阳MaleHan
Cui Junhui 崔俊慧MaleHan
Cui Xiaofeng 崔晓峰MaleHan
Liang Tiehu 梁铁虎MaleHan
Kou Bing'en 寇炳恩MaleHan
Jiang Zhongpu 蒋忠仆MaleHan
Jiang Duyun 蒋笃运MaleHan
Chu Yaping 储亚平MaleHan
Shi Yongxin 释永信MaleHan
You Yinge 游吟歌FemaleTujia
Lu Guoxian 路国贤MaleHan
Cai Ning 蔡宁MaleHan
Pei Chunliang 裴春亮MaleHan
Xiong Weizheng 熊维政MaleHan
Fan Huitao 樊会涛MaleHan
Xue Jingxia 薛景霞FemaleHan
Huo Jinhua 霍金花FemaleHan
Dai Songling 戴松灵MaleHan
Wei Wenbo 魏文波MaleHan
Wei Xuezhu 魏学柱MaleHan

Hubei

(125 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ding Kemei 丁克美FemaleHan
Bo Fangying 卜仿英FemaleHan
Ma Guofu 马国富MaleHan
Wang Yue'e 王月娥FemaleHan
Wang Wentong 王文童MaleHan
Wang Yufen 王玉芬FemaleHan
Wang Liming 王利明MaleHan
Wang Guosheng 王国生MaleHan
Wang Jinchu 王金初FemaleHan
Wang Jianming 王建鸣MaleHan
Wang Ling 王玲FemaleHan
Wang Tao王涛MaleHan
Wang Xiangxi 王祥喜MaleHan
Wang Jing王静FemaleHan
Mao Rifeng 毛日峰MaleHan
Mao Zongfu 毛宗福MaleHan
Chou Xiaole 仇小乐MaleHan
Wen Huiguo 文会国MaleHan
Deng Xiuxin 邓秀新MaleHan
Deng Qilin 邓崎琳MaleHan
Ye Qing 叶青MaleHan
Ye Changbao 叶昌保MaleHan
Tian Yuke 田玉科FemaleTujia
Feng Zhigao 冯志高MaleHan
Lü Zhongmei 吕忠梅FemaleHan
Zhu Hanqiao 朱汉桥MaleHan
Zhu Dixiong 朱弟雄MaleHan
Zhu Jianhua 朱建华MaleHan
Liu Danli 刘丹丽FemaleHan
Liu Shunni 刘顺妮FemaleHan
Liu Xuerong 刘雪荣MaleHan
Liu Daoming 刘道明MaleHan
Liu Xihan 刘锡汉MaleHan
Chi Li 池莉FemaleHan
Tang Wenquan 汤文全MaleHan
Xu Jianmin 许健民MaleHan
Ruan Chengfa 阮成发MaleHan
Sun Youyuan 孙友元MaleHan
Sun Ying'an 孙应安MaleHan
Li Chuanqing 李传卿MaleHan
Li Hongyun 李红云MaleHan
Li Hongjin 李红锦FemaleHan
Li Huaizhen 李怀珍MaleHan
Li Guozhang 李国璋MaleHan
Li Yin 李茵FemaleHan
Li Jian 李健MaleHan
Li Peigen 李培根MaleHan
Li Hongzhong 李鸿忠MaleHan
Li Pan 李磐MaleHan
Yang Yunyan 杨云彦MaleHan
Yang Yongliang 杨永良MaleHan
Yang Xianlong 杨先龙MaleHan
Yang Zezhu 杨泽柱MaleHan
Yang Wei 杨威MaleHan
Yang Jixue 杨继学MaleHan
Xiao Hongjuan 肖红娟FemaleHan
Wu Shaoxun 吴少勋MaleHan
Wu Xiufeng 吴秀凤FemaleHan
Wu Hengquan 吴恒权MaleHan
He Shaoling 何少苓FemaleHan
Yu Zhuomin 余卓民MaleHan
Xin Xiyu 辛喜玉FemaleHan
Wang Aiqun 汪爱群MaleHan
Zhang Zhaoping 张召平MaleHan
Zhang Baiqing 张柏青MaleHan
Zhang Xiaoshan 张晓山MaleHan
Zhang Aiguo 张爱国MaleHan
Zhang Qiong 张琼FemaleTujia
Zhang Furong 张富荣MaleHan
Zhang Jing张静FemaleHan
Chen Yilong 陈义龙MaleHan
Chen Tianhui 陈天会MaleHan
Chen Jixue 陈吉学MaleHan
Chen Yong 陈勇MaleHan
Chen Xiaoyan 陈晓燕FemaleTujia
Chen Dingchang 陈鼎常MaleHan
Miao Wei 苗圩MaleHan
Fan Ruiping 范锐平MaleHan
Luo Qingquan 罗清泉MaleHan
Luo Qunhui 罗群辉MaleHan
Zhou Xianwang 周先旺MaleTujia
Zhou Jianwei 周坚卫MaleHan
Zhou Baosheng 周宝生MaleHan
Zhou Jianyuan 周建元FemaleHan
Zhou Hongyu 周洪宇MaleHan
Zhou Jiagui 周家贵MaleHan
Zheng Shaosan 郑少三MaleHan
Zheng Xinsui 郑心穗MaleHan
Zhao Fasuo 赵发所MaleHan
Hu Maocheng 胡茂成MaleTujia
Hou Chang'an 侯长安MaleHan
Yao Shaobin 姚绍斌MaleMiao
Qin Shunquan 秦顺全MaleHan
Xia Juhua 夏菊花FemaleHan
Gu Hailiang 顾海良MaleHan
Qian Yuankun 钱远坤MaleHan
Xu Shiyou 徐世友MaleHan
Xu Ping 徐平MaleHan
Xu De 徐德MaleHan
Guo Shenglian 郭生练MaleHan
Guo Youming 郭有明MaleHan
Guo Yuemei 郭粤梅FemaleHan
Tang Liangzhi 唐良智MaleHan
Huang Yougen 黄有根MaleHan
Huang Jun黄俊FemaleHan
Huang Chuping 黄楚平MaleHan
Cao Jianming 曹建明MaleHan
Zhang Zhi'an 章治安MaleHan
Liang Huiling 梁惠玲FemaleHan
Peng Mingquan 彭明权MaleHan
Peng Qinghua 彭清华MaleHan
Peng Fuchun 彭富春MaleHan
Jing Dali 敬大力MaleHan
Gu Shengzu 辜胜阻MaleHan
Cheng Licai 程理财MaleHan
Tong Guohua 童国华MaleHan
Xie Shengming 谢圣明MaleHan
Xie Mingliang 谢明亮MaleHan
Lu Yongxiang 路甬祥MaleHan
Lu Gang 路钢MaleHan
Cai Hongzhu 蔡宏柱MaleHan
Cai Qihua 蔡其华FemaleHan
Tan Gongyan 谭功炎MaleHan
Xiong Derong 熊德荣MaleHan
Dai Maorong 戴茂荣FemaleHan

Hunan

(117 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Yu Laishan 于来山MaleHan
Ma Yong 马勇MaleHan
Wang Shiqi 王石齐MaleHan
Wang An'an 王安安FemaleHan
Wang Yangjuan 王阳娟FemaleHan
Wang Zhiying 王填FemaleHan
Wang Tian 王志英MaleHan
Wen Huazhi 文花枝FemaleHan
Gan Lin 甘霖FemaleHan
Ye Wenzhi 叶文智MaleHan
Tian Rubin 田儒斌MaleTujia
Dai Zhaoxia 代朝霞FemaleHan
Sheng Hui 圣辉MaleHan
Zhu Xueqin 朱雪琴FemaleHan
Wu Donglan 伍冬兰FemaleHan
Re Nyuqi 任玉奇MaleHan
Xiang Wenbo 向文波MaleHan
Xiang Pinghua 向平华MaleTujia
Liu Benzhi 刘本之MaleHan
Liu Pingjian 刘平建MaleHan
Liu Xiaowu 刘晓武MaleHan
Liu Aiping 刘爱平MaleHan
Liu Qiwu 刘期武MaleHan
Liu Xianghao 刘翔浩MaleHan
Liu Xiang'e 刘湘娥FemaleHan
Liu Tan'ai 刘潭爱MaleHan
Xu Zhongqiu 许仲秋MaleHan
Xu Juyun 许菊云MaleHan
Sun Jianguo 孙建国MaleHan
Yang Guoxiu 阳国秀FemaleHan
Li Yilong 李亿龙MaleHan
Li Kaixi 李开喜MaleHan
Li Youzhi 李友志MaleHan
Li Youmei 李友妹FemaleMiao
Li Qiaoyun 李巧云FemaleHan
Li Hua 李华MaleHan
Li Jiang 李江MaleHan
Li Zhixuan 李志轩MaleHan
Li Jianxin 李建新MaleHan
Li Shishi 李适时MaleHan
Li Xianghong 李祥红MaleYao
Li Huanran 李焕然MaleHan
Li Weijian 李维建MaleHan
Li Xi 李曦FemaleHan
Yang Zhengwu 杨正午MaleTujia
Yang Shaojun 杨绍军MaleHan
Yang Li 杨莉FemaleHan
Yang Xiaojia 杨晓嘉FemaleHan
Xiao Zijiang 肖自江MaleHan
Xiao Liqiong 肖利琼FemaleHan
Wu Zhengyou 吴正有MaleMiao
Wu Xiangdong 吴向东MaleHan
Wu Jianping 吴建平FemaleHan
He Renchun 何仁春MaleHan
He Yuncai 何运才MaleHan
Yu Aiguo 余爱国MaleHan
Zhang Pingying 张苹英FemaleTujia
Zhang Fangping 张放平MaleHan
Zhang Jianlin 张建林MaleHan
Zhang Jianfei 张剑飞MaleHan
Zhang Jianbo 张剑波MaleHan
Zhang Shuofu 张硕辅MaleHan
Zhang Deming 张德明MaleHan
Chen Daifu 陈代富MaleHan
Chen Guangzheng 陈光正MaleHan
Chen Xiaoqiong 陈晓琼FemaleHan
Lin Wu 林武MaleHan
Zhuo Xinping 卓新平MaleTujia
Luo He'an 罗和安MaleHan
Luo Meiyuan 罗美元FemaleHan
Luo Zuliang 罗祖亮MaleHan
Zhou Yuqing 周玉清MaleHan
Zhou Benshun 周本顺MaleHan
Zhou Zhaoda 周兆达MaleHan
Zhou Changgong 周昌贡MaleHan
Zhou Qiang 周强MaleHan
Zheng Baiping 郑柏平MaleHan
Zhao Xiaoming 赵小明MaleHan
Zhao Xiangping 赵湘平MaleHan
Zhao Fudong 赵富栋MaleHan
Hu Weiwu 胡伟武MaleHan
Hu Guochu 胡国初MaleHan
Hu Jianwen 胡建文MaleHan
Zhong Faping 钟发平MaleHan
Zhong Yanmin 种衍民MaleHan
Jiang Yuquan 姜玉泉MaleHan
Jiang Shi 姜仕MaleHan
Zhu Xuejun 祝学军FemaleHan
Yao Jiannian 姚建年MaleHan
Yao Yuanzhen 姚媛贞FemaleTujia
He Guoqiang 贺国强MaleHan
He Keng 贺铿MaleHan
Qin Xiyan 秦希燕MaleHan
Mo Dewang 莫德旺MaleHan
Xu Shousheng 徐守盛MaleHan
Xu Keqin 徐克勤MaleMiao
Xu Xianping 徐宪平MaleHan
Guo Guangwen 郭光文MaleHan
Tang Jiuhong 唐九红FemaleHan
Tang Jianqiang 唐建强MaleHan
Huang Lanxiang 黄兰香FemaleHan
Huang Zhiming 黄志明MaleHan
Qi Heping 戚和平MaleHan
Gong Wusheng 龚武生MaleHan
Gong Jiahe 龚佳禾MaleHan
Kang Weimin 康为民MaleHan
Peng Aihua 彭爱华FemaleHan
Jiang Anrong 蒋安荣MaleHan
Fu Xihe 傅锡和MaleMiao
Xie Zilong 谢子龙MaleHan
Xie Yong 谢勇MaleHan
Xie Hui 谢辉MaleHan
Meng Lanfeng 蒙兰凤FemaleDong
Liao Renbin 廖仁斌MaleHan
Tan Yan 谭艳FemaleHan
Yan Jiansheng 颜坚生MaleHan
Wei Xuanjun 魏旋君FemaleHan

Guangdong

(158 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ma Xingtian 马兴田MaleHan
Wang Longxia 王龙霞FemaleHan
Wang Dong 王东MaleHan
Wang Ningsheng 王宁生MaleHan
Wang Jun 王军MaleHan
Wang Rusong 王如松MaleHan
Wang Nanjian 王南健MaleHan
Wang Xunzhang 王珣章MaleHan
Kong Lingren 孔令人MaleHan
Deng Qiaoling 邓巧玲FemaleHan
Deng Zhicong 邓志聪MaleYao
Deng Haiguang 邓海光MaleHan
Deng Weilong 邓维龙MaleHan
Long Hanrong 龙汉荣MaleHan
Lu Zhonghe 卢钟鹤MaleHan
Lu Ruihua 卢瑞华MaleHan
Shen Dan 申丹FemaleHan
Bai Zhijian 白志健MaleHan
Ning Yuanxi 宁远喜MaleHan
Zhu Xiaodan 朱小丹MaleHan
Wu Jintang 伍锦棠MaleHan
Liu Xiaohua 刘小华MaleHan
Liu Laiping 刘来平MaleHan
Liu Wu刘武MaleHan
Liu Kun 刘昆MaleHan
Liu Xuegeng 刘雪庚MaleHan
Liu Fucai 刘富才MaleHan
Tang Xikun 汤锡坤MaleHan
Xu Qin 许勤MaleHan
Mai Qingquan 麦庆泉MaleHan
Su Wuxiong 苏武雄MaleHan
Su Qingling 苏清玲FemaleHan
Li Yihu 李义虎MaleHan
Li Fei 李飞MaleHan
Li Dongsheng 李东生MaleHan
Li Yongliang 李永良MaleHan
Li Yongzhong 李永忠MaleHan
Li Ruqiu 李汝求MaleHan
Li Xinghua 李兴华MaleHan
Li Xinghao 李兴浩MaleHan
Lil Ili 李丽丽FemaleHan
Li Miaojuan 李妙娟FemaleHan
Li Linkai 李林楷MaleHan
Li Bingji 李秉记MaleHan
Li Jianhua 李建华MaleHan
Li Ronggen 李容根MaleHan
Li Shuming 李淑明FemaleHan
Li Jia李嘉MaleHan
Li Yuquan 李毓全MaleHan
Yang Yuemei 杨月梅FemaleZhuag
Yang Xiu'e 杨秀娥FemaleHan
Yang Haoming 杨浩明MaleHan
Wu Musheng 吴木生MaleHan
Wu Zixiang 吴自祥MaleHan
Wu Ju 吴菊FemaleHan
Qiu Mei 邱玫FemaleHan
He Yuhua 何玉华MaleHan
He Weiying 何伟英FemaleHan
He Hongcheng 何宏成MaleHan
He Mei 何梅FemaleHan
He Jing何婧FemaleHan
Yu Xizhi 余夕志MaleHan
Yu Ziquan 余子权MaleHan
Wang Yang 汪洋MaleHan
Sha Zhenquan 沙振权MaleHan
Song Yayang 宋亚养MaleHan
Song Enlai 宋恩来MaleHan
Song Hai 宋海MaleManchu
Zhang Guangning 张广宁MaleHan
Zhang Lidian 张利钿MaleHan
Zhang Guoquan 张国权MaleHan
Zhang Yubiao 张育彪MaleHan
Zhang Shuhua 张树华MaleHan
Zhang Simin 张思民MaleHui
Zhang Xiaoming 张晓明MaleHan
Zhang Fusheng 张富生MaleHan
Chen Xiaochuan 陈小川FemaleHan
Chen Guangfu 陈广富MaleHan
Chen Yunxian 陈云贤MaleHan
Chen Dan 陈丹MaleHan
Chen Yujie 陈玉杰FemaleHan
Chen Yongzhi 陈用志MaleHan
Chen Hongping 陈弘平MaleHan
Chen Weicai 陈伟才MaleHan
Chen Huawei 陈华伟MaleHan
Chen Yaosheng 陈杳生MaleZhuang
Chen Guo'an 陈国安MaleHan
Chen Yini 陈怡霓FemaleHan
Chen Hongxian 陈洪先MaleHan
Chen Yong 陈勇MaleHan
Chen Jiaji 陈家记MaleHan
Chen Xuerong 陈雪荣FemaleHan
Chen Min 陈敏FemaleHan
Chen Shu陈舒FemaleHan
Chen Rui'ai 陈瑞爱FemaleHan
Chen Chaodian 陈潮钿MaleHan
Chen Yaoguang 陈耀光MaleHan
Zhao Yuang 招玉芳FemaleHan
Lin Shaochun 林少春MaleHan
Lin Daofan 林道藩MaleHan
Lin Xinhua 林新华MaleHan
Lin Shuguang 林曙光MaleHan
Ou Guangyuan 欧广源MaleHan
Ou Zhenzhi 欧真志MaleHan
Ming Sheng 明生MaleHan
Luo Weiqi 罗伟其MaleHan
Luo Yuanfang 罗远芳FemaleHan
Zhou Haibo 周海波MaleHan
Xian Dongmei 冼东妹FemaleHan
Zheng Riqiang 郑日强MaleHan
Zheng Hong 郑红MaleHan
Zheng Zhentao 郑振涛MaleHan
Zheng E 郑鄂MaleHan
Meng Xiangkai 孟祥凯MaleHan
Zhao Juhua 赵菊花FemaleHan
Hu Xiaoyan 胡小燕FemaleHan
Zhong Shijian 钟世坚MaleHan
Zhong Yangsheng 钟阳胜MaleHan
Zhong Qiquan 钟启权MaleHan
Zhong Mingzhao 钟明照MaleHan
Zhong Nanshan 钟南山MaleHan
Zhong Huanqing 钟焕清MaleHan
He Youlin 贺优琳MaleHan
Yuan Guibin 袁桂彬MaleHan
Yuan Chao 袁超MaleHan
Ni Le 倪乐MaleHan
Ni Huiying 倪惠英FemaleHan
Xu Long 徐龙MaleHan
Xu Yuanyuan 徐源远FemaleManchu
Gao Siren 高祀仁MaleHan
Huang Longyun 黄龙云MaleHan
Huang Daren 黄达人MaleHan
Huang Huahua 黄华华MaleHan
Huang Yangxu 黄阳旭MaleHan
Huang Liman 黄丽满FemaleHan
Huang Qibin 黄启彬MaleHan
Huang Xuejun 黄学军FemaleHan
Huang Xihua 黄细花FemaleHan
Huang Bingzhang 黄炳章MaleHan
Huang Hongming 黄鸿明MaleHan
Huang Huiqiu 黄辉球MaleHan
Cui Zhenji 崔真基MaleHan
Liang Yaowen 梁耀文MaleHan
Liang Yaohui 梁耀辉MaleHan
Dong Mingzhu 董明珠FemaleHan
Jiang Haiying 蒋海鹰FemaleHan
Lu Xiulu 鲁修禄MaleHan
Zeng Qinghong 曾庆洪MaleHan
Wen Pengcheng 温鹏程MaleHan
Xie Qianghua 谢强华MaleHan
Lai Xiuhua 赖秀华FemaleHan
Lai Kunhong 赖坤洪MaleHan
Lei Yulan 雷于蓝FemaleHan
Lei Xiaoling 雷晓凌FemaleHan
Cai Mahui 蔡妈辉MaleHan
Cai Zongze 蔡宗泽MaleHan
Tan Jutian 谭钜添MaleHan
Pan Haoxuan 潘皓炫MaleHan

Guangxi

(89 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Nai Donghong 乃东红MaleZhuang
Ma Biao 马飚MaleZhuang
Wang Youwei 王幼薇FemaleZhuag
Wang Xiaohua王晓华MaleHan
Wang Aiqin 王爱勤FemaleZhuag
Wei Feiyan 韦飞燕FemaleZhuag
Wei Fenping 韦芬萍FemaleZhuag
Wei Liuchun 韦柳春FemaleZhuag
Deng Wen 邓文MaleZhuang
Gan Shanze 甘善泽MaleZhuang
Shi Yingwen 史英文MaleHan
Hui Liangyu 回良玉MaleHui
Xiang Huiling 向惠玲FemaleZhuag
Liu Zhengdong 刘正东MaleHan
Liu Qingning 刘庆宁MaleZhuang
Tang Shibao 汤世保MaleHan
Nong Yimei 农艺梅FemaleZhuag
Nong Zhiyi 农智毅MaleZhuang
Su Mingfang 苏明芳MaleGin
Su Daoyan 苏道俨MaleHan
Li Hanjin 李汉金MaleHan
Lil Ianning 李连宁MaleHan
Li Jinzao 李金早MaleHan
Li Yanning 李艳宁FemaleZhuag
Li Min 李敏FemaleZhuag
Yang Xiaoping 杨小平MaleHan
Yang Jian 杨建MaleHan
Yang Shengchuan 杨盛川MaleMiao
Yang Qin 杨琴FemaleZhuag
Lian Younong 连友农MaleHan
Xiao Hua 肖化MaleTujia
Wu Guanglin 吴广林MaleZhuang
Wu Junjun 吴俊军MaleZhuang
Wu Heng 吴恒MaleHan
Wu Jiaquan 吴家权MaleMulao
Yu Yuanhui 余远辉MaleYao
Chen Bingsheng 沈并昇MaleZhuang
Zhang Shaokang 张少康MaleHan
Zhang Xiulong 张秀隆MaleHan
Lu Yun 陆云FemaleZhuag
Lu Bing 陆兵MaleZhuang
Lu Minglin 陆鸣林MaleZhuang
Lu Xuemei 陆雪梅FemaleZhuag
Chen Gang 陈刚MaleHan
Chen Zhong 陈仲MaleHan
Chen Xiangqun 陈向群MaleHan
Chen Guanliang 陈关良MaleHan
Chen Lidan 陈利丹MaleHan
Chen Wu陈武MaleZhuang
Chen Qiuhua 陈秋华MaleHan
Lin Fan 林繁MaleZhuang
Luo Yaling 罗雅龄FemaleYao
Luo Dianlong 罗殿龙MaleZhuang
Luo Liming 罗黎明MaleZhuang
Jin Xiangjun 金湘军MaleHan
Zhou Ruqiang 周如强MaleZhuang
Zhou Huaikang 周怀慷MaleHan
Zhou Jianjun 周建军MaleHan
Zhou Jian 周健MaleZhuang
Zhao Yueqin 赵乐秦MaleHan
Zhao Guikun 赵贵坤MaleYao
Mo Xiaosha 莫小莎FemaleZhuag
Mo Yanshi 莫雁诗MaleHan
Yan Ping  [ zh ]晏平MaleHan
Guo Shengkun 郭声琨MaleHan
Tang Chengliang 唐成良MaleHan
Huang Fangfang 黄方方MaleZhuang
Huang Rumei 黄如梅FemaleZhuag
Huang Liangbo 黄良波MaleHan
Huang Helong 黄和龙MaleZhuang
Huang Qiudi 黄秋娣FemaleZhuag
Cao Bochun 曹伯纯MaleHan
Zhang Yuanxin 章远新MaleHan
Yan Baoping 阎保平FemaleHan
Liang Qibo 梁启波MaleHan
Peng Zuyi 彭祖意MaleYao
Dong Ling董凌MaleMiao
Jiang Xiangming 蒋向明MaleMaonan
Tan Jianning 覃建宁FemaleZhuag
Fu Hongyu 傅宏裕MaleHan
Xie Naitang 谢迺堂MaleHan
Lan Tianli 蓝天立MaleZhuang
Lan Shengxin 蓝盛新MaleZhuang
Meng Tieying 蒙铁英FemaleZhuag
Lai Yimin 赖一民MaleDong
Lai Jian'an 赖建安MaleHan
Liao Ru'en 廖如恩MaleZhuang
Pan Yongzhong 潘永钟MaleZhuang
Pan Xuehong 潘雪红FemaleZhuag

Hainan

(21 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Wei Liucheng 卫留成MaleHan
Wang Yixin 王一新MaleHan
Wang Shouchu 王守初FemaleHan
Wang Jiquan 王积权MaleLi
Wang Xiong 王雄MaleLi
Deng Zeyong 邓泽永MaleMiao
Jiming Jiang 吉明江MaleLi
Lü Wei吕薇FemaleHan
Li Jianbao 李建保MaleHan
Li Xiansheng 李宪生MaleHan
Wu Changyuan 吴昌元MaleHan
Yu Yonghua 余永华MaleHan
Zhang Mingyi 张明义MaleHan
Chen Guocheng 陈国诚MaleLi
Luo Baoming 罗保铭MaleHan
Hao Ruyu 郝如玉MaleHan
Jiang Sixian 姜斯宪MaleHan
Gao Zhiguo 高之国MaleHan
Fu Guihua 符桂花FemaleLI
Jiang Dingzhi 蒋定之MaleHan
Dai Bingguo 戴秉国MaleTujia

Chongqing

(61 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ma Zhigeng 马之庚MaleHan
Ma Zhengqi 马正其MaleHan
Ma Zhongyuan 马忠源MaleHan
Wang Yunlong 王云龙MaleHan
Wang Lijun 王立军MaleMongol
Wang Yunnong 王耘农MaleHan
Wang Xiaolin 王晓琳FemaleHan
Wang Hongju 王鸿举MaleHan
Wang Yue 王越MaleHan
Yin Jiaxu 尹家绪MaleHan
Ai Zhiquan 艾智泉MaleHan
Ye Linwei 叶麟伟FemaleHan
Bai Lisha 白丽莎FemaleHan
Hua Yusheng 华渝生MaleHan
Liu Guanglei 刘光磊MaleHan
Liu Baoya 刘宝亚MaleTujia
An Qihong 安启洪MaleHan
Sun Shenlin 孙甚林MaleTujia
Sun Xiaomei 孙晓梅FemaleHan
Li Xiaoyan 李小燕FemaleMiao
Yang Tianyi 杨天怡MaleHan
Yang Qingyu 杨庆育MaleHan
Wu Yajun 吴亚军FemaleHan
Wu Zaiju 吴再举MaleMiao
Wu Jianglin 吴江林MaleHan
Wu Zhenglong 吴政隆MaleHan
Wang Xia 汪夏FemaleHan
Shen Tiemei 沈铁梅FemaleHan
Zhang Guo'an 张国安MaleHan
Zhang Ling 张玲FemaleHan
Chen Wanzhi 陈万志MaleHan
Chen Cungen 陈存根MaleHan
Chen Guangguo 陈光国MaleHan
Chen Zhonglin 陈忠林MaleHan
Chen Guiyun 陈贵云MaleHan
Wu Xiufeng 武秀峰MaleHan
Luo Zhongli 罗中立MaleHan
Zhou Ping 周平FemaleHan
Zhou Guangquan 周光权MaleHan
Zhou Qi周琦FemaleHan
Zheng Xiangdong 郑向东MaleHan
Hu Jiankang 胡健康MaleHan
Duan Laka 段拉卡MaleHan
Jiang Xingchang 姜兴长MaleHan
Yuan Changyu 袁昌玉FemaleHan
Xia Zhining 夏之宁MaleHan
Guo Xiangdong 郭向东MaleHan
Tang Hongjun 唐洪军MaleHan
Tu Jianhua 涂建华MaleHan
Huang Qifan 黄奇帆MaleHan
Sheng Yanong 盛娅农FemaleHan
Cui Jian崔坚MaleHan
Kang Houming 康厚明MaleHan
Han Deyun 韩德云MaleHan
Hei Xinwen 黑新雯FemaleHan
Cheng Yiju 程贻举MaleHan
Lu Shankun 鲁善坤MaleHan
Xie Xiaojun 谢小军MaleHan
Pu Haiqing 蒲海清MaleHan
Tan Qiwei 谭栖伟MaleTujia
Bo Xilai 薄熙来MaleHan

Sichuan

(150 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ma Yuanzhu 马元祝MaleHan
Ma Hua 马华MaleTibetan
Ma Zonghui 马宗慧FemaleHui
Wang Ji王计MaleHan
Wang Zhengrong 王正荣MaleHan
Wang Dongzhou 王东洲MaleHan
Wang Zaiyin 王在银MaleHan
Wang Hua 王华MaleHan
Wang Yukun 王宇坤MaleHan
Wang Zuoming 王佐明MaleHui
Wang Huaichen 王怀臣MaleHan
Wang Jin王劲MaleHan
Wang Mingrong 王明容FemaleMiao
Wang Mingwen 王明雯FemaleYi
Wang Shiwen 王诗文FemaleTibetan
Wang Jianjun 王建军MaleHan
Wang Pinsheng 王品盛MaleHan
Wang Hailin 王海林MaleHan
Wang Minghui 王铭晖MaleHan
Wang Lin 王琳FemaleHan
Wang Yu 王瑜MaleHan
Wang Qi 王麒FemaleHan
Mao Jinfang 毛金芳FemaleYi
Deng Chuan 邓川MaleHan
Gan Daoming 甘道明MaleHan
Zuo Wanjun 左万军MaleHan
Jiadeng Luorong Xiangba 甲登·洛绒向巴MaleTibetan
Bai Yun 白云MaleYi
Tong Jie 仝捷MaleHan
Zhu Yizhuang 朱以庄MaleHan
Qiao Tianming 乔天明MaleHan
Ren Zhenglong 任正隆MaleHan
Liu Yushun 刘玉顺MaleHan
Liu Chengming 刘成鸣MaleHan
Liu Shoupei 刘守培MaleHan
Liu Jin 刘进MaleHan
Liu Bozhong 刘伯忠MaleHan
Liu Canglong 刘沧龙MaleHan
Liu Qibao 刘奇葆MaleHan
Liu Xiaoguang 刘晓光FemaleHan
Liu Xiaohua 刘晓华MaleHan
Qi Wenchao 齐文超MaleHan
Jiang Shanming 江善明MaleHan
Sun Chuanmin 孙传敏MaleHan
Sun Chun 孙纯MaleHan
Hua Xin 花欣MaleHan
Yan Junbo 严俊波MaleHan
Li Changchun 李长春MaleHan
Li Weiguo 李为国MaleQiang
Li Yaping 李亚平MaleHan
Li Changping 李昌平MaleTibetan
Li Mingchang 李明昌MaleHan
Li Jianhua 李建华MaleHan
Li Chuncheng 李春城MaleHan
Li Zhuo 李酌MaleHan
Li Xiaohua 李晓华FemaleHan
Li Jiaming 李家明MaleHan
Li Chongxi 李崇禧MaleHan
Li Jing 李静FemaleHan
Yang Shiwu 杨士武MaleHan
Yang Bangjie 杨邦杰MaleHan
Yang Xingping 杨兴平MaleHan
Yang Zhiwen 杨志文MaleHan
Yang Xiuying 杨秀英FemaleYi
Yang Hongbo 杨洪波MaleHan
Yang Juan 杨娟FemaleHan
Yang Mei 杨梅FemaleHan
Yang Cuifang 杨翠芳FemaleHan
Xiao Helian 肖和联FemaleHan
Wu Guanglei 吴光镭MaleHan
Wu Zegang 吴泽刚MaleTibetan
Wu Xiaohua 吴晓华MaleHan
Wu Xinchun 吴新春FemaleHan
He Yehui 何晔晖FemaleHan
Yu Zisu 余自甦MaleHan
Leng Gang 冷刚MaleHan
Wang Junlin 汪俊林MaleHan
Chen Guangming 沈光明MaleHan
Song Lianghua 宋良华FemaleHan
Zhang Zhitie 张支铁MaleYi
Zhang Zhongwei 张中伟MaleHan
Zhang Zhenggui 张正贵MaleHan
Zhang Ning 张宁MaleHan
Zhang Zuoha 张作哈MaleYi
Zhang Yudong 张雨东MaleHan
Zhang Guofu 张国富MaleHan
Zhang Xuezhong 张学忠MaleHan
Zhang Shuping 张树平MaleHan
Zhang Chongming 张崇明MaleHan
Zhang Beibei 张蓓蓓FemaleYi
Alai阿来MaleTibetan
Chen Wuyi 陈五一MaleTujia
Chen Wenhua 陈文华MaleHan
Chen Jiagui 陈佳贵MaleHan
Chen Zhilin 陈智林MaleHan
Wu Bin武斌FemaleHan
Yingcuo 英措FemaleTibetan
Lin Hong 林红FemaleTibetan
Yi Minli 易敏利MaleHan
Luo Chunmei 罗春梅FemaleYi
Luo Qiang 罗强MaleHan
Luo Qinhong 罗勤宏MaleHan
Luo Yiping 罗毅平MaleHan
Shi Jun 侍俊MaleHan
Zhou Yuan 周原MaleHan
Zheng Xiaoxing 郑晓幸MaleHan
Zhao Lingying 赵玲英FemaleHan
Hu Changsheng 胡昌升MaleHan
Hu Shuxiang 胡树祥MaleHan
Ke Zunhong 柯尊洪MaleHan
Hou Yiping 侯一平MaleHan
Hou Yibin 侯义斌MaleHan
Hou Xiongfei 侯雄飞MaleHan
Hou Rong 侯蓉FemaleHan
Jiang Xiaoting 姜晓亭MaleHan
Luo Longsen 骆隆森MaleHan
Mo Wenxiu 莫文秀FemaleHan
Xia Ji'en 夏绩恩MaleHan
Xu Xuemin 徐学民MaleHan
Gao Xianhai 高先海MaleHan
Guo Yongxiang 郭永祥MaleHan
Guo Hongmei 郭红梅FemaleHan
Xi Yifang 席义方MaleHan
Tang Limin 唐利民MaleHan
Tang Qiao 唐桥MaleHan
Tang Yanzi 唐燕子FemaleHan
Tu Wentao 涂文涛MaleHan
Huang Xiaoxiang 黄小祥MaleHan
Huang Shunfu 黄顺福MaleHan
Huang Yanrong 黄彦蓉FemaleHan
Huang Jinsheng 黄锦生MaleHan
Cao Jiafu 曹家福MaleHan
Cui Fuhua 崔富华FemaleHan
Kang Yongheng 康永恒MaleHan
Liang Xiyang 梁熙扬MaleHan
Liang Huixing 梁慧星MaleHan
Peng Xianjue 彭先觉MaleHan
Peng Yu 彭渝MaleHan
Ge Honglin 葛红林MaleHan
Jiang Jufeng 蒋巨峰MaleHan
Han Zhongxin 韩忠信MaleHan
Fu Yonglin 傅勇林MaleHan
Ton Gruochun 童若春FemaleHan
Xie Kaihua 谢开华MaleHan
Xie Tianyou 谢天佑MaleHan
Lei Hongjin 雷洪金MaleHan
Jian Qin 简勤MaleHan
Liao Jikang 廖继康MaleHan
Wei Hong 魏宏MaleHan
Wei Qin 魏琴FemaleHan

Guizhou

(67 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Yu Yang 于扬MaleHan
Wang Shijie 王世杰MaleHan
Wang Siqi 王思齐MaleHan
Wang Shengjun 王胜俊MaleHan
Deng Zhihong 邓志宏MaleMiao
Shi Zongyuan 石宗源MaleHui
Long Gang 龙刚MaleMiao
Shen Xiaoqing 申晓庆MaleHan
Ling Jihua 令计划MaleHan
Bao Kexin 包克辛MaleHan
Lü Jianjun 吕建军FemaleHan
Liu Yimin 刘一民MaleHan
Liu Qiaoying 刘乔英FemaleBuyei
Liu Yuankun 刘远坤MaleMiao
Sun Chengyi 孙诚谊MaleHan
Sun Yuan 孙袁FemaleHan
Li Feiyue 李飞跃MaleDong
Li Yuecheng 李月成MaleMiao
Li Min 李岷MaleHan
Yang Fengling 杨凤玲FemaleBuyei
Yang Xiuxi 杨秀锡MaleDong
Yang Guixin 杨贵新FemaleDong
Yang Hongbo 杨洪波FemaleHan
Yang Xue 杨雪FemaleMiao
Shu Xiaomei 束晓梅MaleHan
Xiao Yong'an 肖永安MaleHan
Wu Xiaoling 吴晓灵FemaleHan
Yu Weixiang 余维祥MaleHan
Song Xinmin 张生枝MaleHan
Zhang Shengzhi 宋新民MaleHan
Zhang Jiachun 张加春MaleSui
Chen Weidong 陈卫东MaleHan
Chen Zhong 陈中MaleHan
Chen Mingming 陈鸣明MaleBuyei
Chen Junping 陈俊平MaleHan
Chen Ping 陈萍FemaleYi
Gou Tianlin 苟天林MaleHan
Lin Shusen 林树森MaleHan
Ouyang Qiansen 欧阳黔森MaleHan
Luo Tao 罗涛FemaleBuyei
Ji Keliang 季克良MaleHan
Qu Qinglin 屈庆麟MaleHan
Zhao Kezhi 赵克志MaleHan
Zhu Deguang 祝德光MaleMiao
Yao Jianxiang 姚建祥MaleBuyei
Yao Xiaoying 姚晓英FemaleHan
Yao Yizhou 姚懿洲MaleDong
Qin Rupei 秦如培MaleHan
Yuan Zhou 袁周MaleHan
Li Zhanshu 栗战书MaleHan
Gao Wanneng 高万能MaleTujia
Guo Ziyi 郭子仪MaleHan
Tang Shili 唐世礼FemaleBuyei
Tao Huabi 陶华碧FemaleHan
Sang Guowei 桑国卫MaleHan
Huang Bangquan 黄榜泉MaleBuyei
Cao Hongxing 曹洪兴MaleHan
Gong Xianyong 龚贤永MaleHan
Cui Yadong 崔亚东MaleHan
Peng Boyuan 彭伯元MaleHan
Lu Zhiming 禄智明MaleYi
Meng Qiliang 蒙启良MaleMiao
Lei Ayouduo 雷阿幼朵FemaleMiao
Mu Degui 慕德贵MaleHan
Liao Guoxun 廖国勋MaleTujia
Huo Ying 霍瑛FemaleHan
Wei Yongzhu 魏永柱MaleHan

Yunan

(91 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ding Xiuhua 丁秀花FemaleNu
Dao Linyin 刀林荫FemaleDai
Ma Zhengshan 马正山MaleDerung
Ma Jilin 马吉林MaleHui
Ma Ziying 马自英FemaleMiao
Wang Tianhai 王田海MaleHan
Wang Junzheng 王君正MaleHan
Wang Mingquan 王明权MaleHan
Wang Minghui 王明辉MaleHan
Wang Chengcai 王承才MaleZhuang
Wang Shufen 王树芬FemaleTibetan
Wang Hong 王虹FemaleYi
Wang Hailiang 王海亮MaleHan
Wang Minzheng 王敏正MaleHan
Wang Ying 王瑛FemaleBai
Wang Fumin 王富民MaleHui
Niu Shaoyao 牛绍尧MaleHan
Deng Yonghe 邓永和MaleYao
Shi Chunyun 石春云MaleLhoba
Long Jiang 龙江MaleHan
Bai Fengzhi 白凤芝FemaleHani
Bai Baoxing 白保兴MaleYi
Bai Enpei 白恩培MaleHan
Bao Bulu 包布鲁MaleJino
Lü Yanling 吕燕玲FemaleHan
Zhu Shaoming 朱绍明MaleHan
Liu Shaozhong 刘绍忠MaleHan
Mi Dongsheng 米东生MaleHan
Chamba Gyenzel 江巴吉才MaleTibetan
Xu Zhiqin 许志琴FemaleHan
Xu Qianfei 许前飞MaleHan
Xu Hai 许海MaleHan
Sun Chunlan 孙春兰FemaleAchang
Li Yunlong 李云龙MaleYi
Li Zhengyang 李正阳MaleHan
Li Jiheng 李纪恒MaleHan
Li Shuxian 李树仙FemaleYi
Li Peishan 李培山MaleHan
Li Fuzhen 李福珍FemaleHani
Li Jin 李瑾FemaleHan
Yang Yamei 杨亚梅FemaleYi
Yang Guangcheng 杨光成MaleBaii
Yang Guangyin 杨光银MaleYi
Yang Jinsong 杨劲松FemaleNaxi
Yang Ming杨明MaleHan
Yang Yan 杨艳FemaleDeang
Yang Fusheng 杨福生MaleHani
He Jinping 何金平MaleBaii
He Jianwen 何剑文MaleBaii
He Yong 何勇MaleHan
Yu Mayue 余麻约MaleJingpo
Zou Ping 邹萍FemaleYi
Chen Peiping 沈培平MaleHan
Zhang Xiulan 张秀兰FemaleMiao
Zhang Meilan 张美兰FemaleHani
Zhang Zulin 张祖林MaleHan
Zhang Weijian 张惟建MaleHan
Chen Jianguo 陈建国MaleTibetan
Chen Qiusheng 陈秋生MaleHan
Chen Jiyan 陈继延FemaleHan
Yan San 岩三MaleBlang
Luo Zhengfu 罗正富MaleYi
Luo Bihui 罗笔晖FemaleHan
Luo Chongmin 罗崇敏MaleHan
He Jichun 和继春FemalePumi
Yue Yuesheng 岳跃生MaleHan
Zhou Zhenhai 周振海MaleHan
Meng Biguang 孟必光MaleDai
Meng Sutie 孟苏铁MaleHan
Zhao Gang 赵刚MaleYi
Zhao Jian 赵坚FemaleDai
Cha Zhongwang 茶忠旺MaleYi
Hu Kangsheng 胡康生MaleHan
Duan Xingxiang 段兴祥MaleHan
Hou Xinhua 侯新华MaleLisu
Qin Guangrong 秦光荣MaleHan
Yuan Si 袁驷MaleHan
Yan Youqiong 晏友琼FemaleHan
Feng Liqiu 俸力秋FemaleDai
Xu Xiangdong 徐向东MaleVa
Xu Rongkai 徐荣凯MaleHan
Gao Jinsong 高劲松MaleHan
Gao Hong 高洪MaleBaii
Tang Shihua 唐世华MaleLisu
Huang Wenwu 黄文武MaleZhuang
Shang Xiaoyun 商小云MaleHan
Dong Hua 董华MaleHan
Zeng Liyan 曾立岩MaleHan
Guan Guofang 管国芳FemaleDai
Liao Zelong 廖泽龙MaleHan
Liao Xiaojun 廖晓军MaleHanv

Tibet

(20 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ding Zhongli 丁仲礼MaleHan
Wang Huning 王沪宁MaleHan
Kang Jinzhong 亢进忠MaleHan
Baidan Cuomu 白丹措姆FemaleMonba
Padma Choling 白玛赤林MaleTibetan
Dawa Tashi 达娃扎西MaleTibetan
Legqog 列确MaleTibetan
Qiangba Puncog 向巴平措MaleTibetan
Doje Cedruk 多吉次珠MaleTibetan
Sezhu 色珠FemaleTibetan
Ngawang 阿旺MaleTibetan
Chen Quanguo 陈全国MaleHan
Zhao He  [ zh ]赵合MaleHan
Gaisang Zhoigar 格桑卓嘎FemaleTibetan
Xiao Hong 晓红FemaleLhoba
Sazhen 萨珍FemaleTibetan
Oiser维色MaleTibetan
Pu Bu 普布MaleTibetan
Xinza Dainzin Quzhag 新杂·单增曲扎MaleTibetan
Garma Rinchen 嘎玛仁青MaleTibetan

Shaanxi

(64 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Yu Wen 于文FemaleHan
Qian Junchang 千军昌MaleHan
Make Ning 马克宁FemaleHan
Wang Hui 王卉FemaleHan
Wang Zhaoguo 王兆国MaleHan
Wang Hong  [ zh ]王宏MaleHan
Wang Xia 王侠FemaleHan
Wang Qian 王茜FemaleHan
Wang Yongchao 王勇超MaleHan
Wang Daofu 王道富MaleHan
Wang Lanming 王澜明MaleHan
Hu Sishe 户思社MaleHan
Shi Guilu 史贵禄MaleHan
Bai Aying 白阿莹MaleHan
Feng Yueju 冯月菊FemaleHan
Feng Junping 冯钧平MaleHui
Feng Xinzhu 冯新柱MaleHan
Hua Wei 华炜MaleHan
Liu Huilian 刘会莲FemaleHan
Liu Jianshen 刘建申MaleHan
Liu Jianming 刘建明MaleHan
Liu Guisheng 刘贵生MaleHan
An Dong 安东MaleHan
Sun Yuxi 孙玉玺MaleHan
Li Dakai 李大开MaleHan
Li Jinzhu 李金柱MaleHan
Li Pengde 李朋德MaleHan
Li Heiji 李黑记MaleHan
Yang Fengqi 杨丰岐MaleHan
Yang Yongmao 杨永茂MaleHan
Yang Guanjun 杨冠军MaleHui
He Xiaohong 何晓红FemaleHan
Zhang Guangqiang 张光强MaleHan
Zhang Jinqiu 张锦秋FemaleHan
Chen Fenxin 陈分新MaleHan
Chen Baogen 陈宝根MaleHan
Chen Qiang 陈强MaleHan
Zhou Weijian 周卫健FemaleHan
Zheng Fenli 郑粉莉FemaleHan
Qu Yajun 屈雅君FemaleHan
Zhao Zhengyong 赵正永MaleHan
Zhao Yueji 赵乐际MaleHan
Zhao Jiping 赵季平MaleHan
Zhao Chao 赵超MaleHan
Zhao Xilin 赵喜林FemaleHan
Hao Yue 郝跃MaleHan
Hu Weiping 胡卫平MaleHan
Hu Taiping 胡太平MaleHan
Xiang Libin 相里斌MaleHan
Zhu Zuoli 祝作利MaleHan
Jia Guiwu 贾桂武MaleHan
Jia Fuqing 贾福清MaleHan
Xu Mingzheng 徐明正MaleHan
Huang He 黄河MaleHan
Huang Teng 黄藤MaleHan
Cao Jianguo 曹建国MaleHan
Cao Lili 曹莉莉FemaleHan
Cui Lintao 崔林涛MaleHan
Liang Ping 梁平MaleHan
Jiang Zhuangde 蒋庄德MaleHan
Xie Donggang 谢东钢MaleHan
Xie Jingrong 谢经荣MaleHan
Tan Yonghua 谭永华MaleHan
Xiong Qunli 熊群力MaleHan

Gansu

(45 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Yu Hongzhi 于洪志FemaleHan
Ma Shaomin 马少敏FemaleHui
Ma Guangming 马光明MaleHui
Ma Hanlan 马含岚FemaleDongxiang
Ma Xiaoqin 马晓琴FemaleBonon
Wang Sanyun 王三运MaleHan
Wang Yi 王义MaleHan
Wang Qingfen 王庆粉FemaleHan
Wang Xiyu 王玺玉MaleHan
Zuo Zongguo 左宗国MaleHan
Feng Jianshen 冯健身MaleHan
Feng Hairong 冯海荣FemaleHan
Bi Hongzhen 毕红珍FemaleHui
Qiao Hanrong 乔汉荣MaleHan
Liu Dajiang 刘大江MaleHan
Liu Weiping 刘伟平MaleHan
Liu Ji刘基MaleHan
Jiang Yiman 江亦曼FemaleHan
An Guofeng 安国锋MaleYugur
Xu Wenhai 许文海MaleHan
Su Guanglin 苏广林MaleHui
Su Suipei 苏岁佩FemaleHan
Li Ningping 李宁平MaleHan
Li Jianhua 李建华MaleHan
Yang Zhiqiang 杨志强MaleHan
Wu Yuntian 吴云天MaleHan
Zhang Jinliang 张津梁MaleHan
Zhang Xusheng 张绪胜MaleHan
Zhang Jinghui 张景辉MaleHan
Lu Hao 陆浩MaleHan
Chen Jianhua 陈建华MaleHan
Chen Geng 陈耕MaleHan
Wu Weidong 武卫东MaleHan
Zhou Duoming 周多明MaleHan
Zhou Xuhong 周绪红MaleHan
Hu Hao 胡浩MaleHan
Luosang Lingzhi Duojie 洛桑灵智多杰MaleTibetan
Jia Yingchun 贾迎春FemaleHan
Guo Yufen 郭玉芬FemaleHan
Liang Mingyuan 梁明远MaleTibetan
Yu Baocai 喻宝才MaleHan
Cheng Youqing 程有清MaleHan
Wen Jiabao 温家宝MaleHan
Yu Haiyan 虞海燕MaleHan
Jamyang Lobsang Jigme Thubten Chökyi Nyima 嘉木样·洛桑久美·图丹却吉尼玛MaleTibetan

Qinghai

(21 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ma Fuhai 马福海MaleHui
Wang Yuhu 王玉虎MaleTibetan
Mao Xiaobing 毛小兵MaleHan
Zhu Mingrui 朱明瑞MaleHan
Qiao Zhengxiao 乔正孝MaleTu
Ren Maodong 任茂东MaleHan
Hua Fuzhou 华福周FemaleHan
Liu Ziqiang 刘自强MaleHan
Yan Jinhai 严金海MaleTibetan
Li Chengbao 李承宝MaleHan
Song Xiuyan 宋秀岩FemaleHan
Zhang Shoucheng 张守成FemaleMongol
Bai Xiuhua 拜秀花FemaleHui
Luo Yulin 骆玉林MaleHan
Luo Huining 骆惠宁MaleHan
Nuo Erde 诺尔德MaleTibetan
Niang Maoxian 娘毛先FemaleTibetan
Jiang Shusheng 蒋树声MaleHan
Han Yongdong 韩永东MaleSalar
Cheng Su 程苏FemaleHan
Qiang Wei 强卫MaleHan

Ningxia

(19 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ma Qizhi 马启智MaleHui
Ma Changyi 马昌裔MaleHui
Ma Ruiwen 马瑞文MaleHui
Wang Zhengwei 王正伟MaleHui
Wang Qingxi 王庆喜MaleHan
Wang Heshan 王和山MaleHan
Wang Rugui 王儒贵MaleHui
Bai Shangcheng 白尚成MaleHui
Lü Xinping 吕新萍FemaleHan
Wu Yucai 吴玉才MaleHui
Wu Haiying 吴海鹰FemaleHui
Wangs Hucheng 汪恕诚MaleHan
Zhang Zuoli 张作理MaleHan
Zhang Yi 张毅MaleHan
Chen Ximing 陈希明FemaleHan
Chen Changzhi 陈昌智MaleHan
Chen Jianguo 陈建国MaleHan
Yuan Jinlin 袁进琳MaleHan
Xu Liqun 徐力群MaleHan

Xinjiang

(61 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Maning Zainilei 马宁·再尼勒MaleKazakh
Ma Dengfeng 马登峰MaleHui
Wang Lequan 王乐泉MaleHan
Juaiti Yiming 巨艾提·伊明MaleUyghur
Niu Ruji 牛汝极MaleHan
Maoken Saiyitihamuzha 毛肯·赛衣提哈木扎MaleKazakh
Arken Imirbaki 艾力更·依明巴海MaleUyghur
Ainiwa'er Yiming 艾尼瓦尔·伊明MaleUyghur
Aikebai'er·wufu'er 艾克拜尔·吾甫尔MaleUyghur
Tian Wen田文FemaleHan
Shi Shaolin 史少林MaleHan
Shi Jianyong 史建勇MaleMongol
Ismail Tiliwaldi 司马义·铁力瓦尔地MaleUyghur
Ji'erla Yishamuding 吉尔拉·衣沙木丁MaleUyghur
Dilimaolati Yibulayin 地力毛拉提·依布拉音MaleTajik
Dalielihan Mamihan 达列力汗·马米汗MaleKazak
Roza Ismail 肉孜·司马义MaleUyghur
Ren Jidong 任积东MaleHan
Liu Zhi 刘志MaleHan
Yan Fenxin 闫汾新MaleHan
Sun Changhua 孙昌华MaleHan
Maliya Mati 玛丽亚·马提FemaleKirgiz
Mayinu'er Niyazi 玛依努尔·尼亚孜FemaleUyghur
Su Shengxin 苏胜新MaleHan
Li Zhimin 李志敏FemaleHan
Li Xinming 李新明MaleHan
Yang Gang 杨刚MaleHan
Yang Qin 杨琴FemaleHui
Yang Huizhu 杨慧珠FemaleHan
Chen Yan 沈岩MaleHan
Zhang Handong 张汉东MaleHan
Zhang Chunxian 张春贤MaleHan
Zhang Xin 张新MaleHan
Abudula Abasi 阿不都拉·阿巴斯MaleTatar
Abudoureheman Yasheng 阿不都热合曼·亚生MaleUyghur
Abudoureyimu Amiti 阿不都热依木·阿米提MaleUyghur
Abudili'aizezi Maitinasi'er 阿布地力艾则孜·买提那斯尔MaleUyghur
Adili Wuxiu'er 阿迪力·吾休尔MaleUyghur
Amanbayi Dawuti 阿曼把依·达吾提MaleKazakh
Asiha'er·tu'erxun 阿斯哈尔·吐尔逊MaleUyghur
Nur Bekri 努尔·白克力MaleUyghur
Nu'erla Ayoufu 努尔拉·阿尤甫MaleUyghur
Nusilaiti Wajiding 努斯来提·瓦吉丁MaleUyghur
Layisa Aliekesangdeluona 拉依萨·阿列克桑德洛娜Female Russian
Dilina'er·abudula 迪丽娜尔·阿不都拉FemaleUyghur
Zhou Shengtao 周声涛MaleHan
Juma Tayir 居马·塔依尔MaleUyghur
Zhao Xia 赵峡MaleHan
Halida Nu'ermaimaiti 哈丽妲·努尔买买提FemaleUzbek
Hou Xiaoqin 侯小勤MaleHan
Zulfiya Abdiqadir 祖丽菲娅·阿不都卡德尔FemaleUyghur
Yuan Ze 袁泽MaleHan
Rena Kasimu 热娜·卡斯木聂卫国FemaleUyghur
Ni Eweiguo 夏热娃娜·阿布都克依木MaleHan
Li Zhi 栗智MaleHan
Shöhret Zakir 雪克来提·扎克尔FemaleUyghur
Cao Peixi 曹培玺MaleHan
Shohrat Zakir 雪克来提·扎克尔MaleUyghur
Sihan Tuludaheng 斯汗·吐鲁达恒FemaleKazakh
Cheng Zhenshan 程振山MaleHan
Fu Chunli 富春丽FemaleXibe

Hong Kong

(36 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ma Fung-kwok 马逢国MaleHan
Ma Ho-fai 马豪辉MaleHan
Wang Rudeng 王如登MaleHan
Wong Ying-wai (Wilfred) 王英伟MaleHan
Wong Man-kong (Peter) 王敏刚MaleHan
Lo Sui-on 卢瑞安MaleHan
Ip Kwok-him 叶国谦MaleHan
Tien Puk-sun (Michael) 田北辰MaleHan
Cha May-lung (Laura) 史美伦FemaleHan
Lau Pui-king 刘佩琼FemaleHan
Leung Lau Yau-fun (Sophie) 梁刘柔芬FemaleHan
Lau Kin-yee (Miriam) 刘健仪FemaleHan
Lee Chung-tak (Joseph) 李宗德MaleHan
Yeung Yiu-chung 杨耀忠MaleHan
Ng Leung-sing 吴亮星MaleHan
Ng Ching-fai 吴清辉MaleHan
Ho Chung-tai (Raymond) 何钟泰MaleHan
Chan Chi-sze (Bernard Charnwut) 陈智思MaleHan
Fan Hsu Lai-tai (Rita) 范徐丽泰FemaleHan
Lam Shun-chiu (Dennis) 林顺潮MaleHan
Law Fan Chiu-fun (Fanny) 罗范椒芬FemaleHan
Lo Suk-ching 罗叔清MaleHan
Fei Fih 郑耀棠FemaleHan
Cheng Yiu-tong 费斐MaleHan
Yuen Mo 袁武MaleHan
Ko Po-ling 高宝龄FemaleHan
Wong Yuk-shan 黄玉山MaleHan
Wong Kwok-kin 黄国健MaleHan
Tso Wung-wai 曹宏威MaleHan
Leung Ping-chung 梁秉中MaleHan
Wen Ka-shuen (Carson) 温嘉旋MaleHan
Lui Tim-leung (Tim) 雷添良MaleHan
Choy So-yuk 蔡素玉FemaleHan
Liao Cheung-kong (Martin) 廖长江MaleHan
Tam Wai-chu (Maria) 谭惠珠FemaleHan
Fok Tsun-wan (Ian) 霍震寰MaleHan

Macau

(12 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Lao Ngai Leong 刘艺良MaleHan
Lau Cheok Va 刘焯华MaleHan
Lei Pui Lam 李沛霖MaleHan
Lo Po 陆波MaleHan
Chio Ngan Ieng 招银英FemaleHan
Ling Hsião Yun (Paula) 林笑云FemaleHan
Io Hong Meng 姚鸿明MaleHan
Ho Iat Seng 贺一诚MaleHan
Kou Hoi In 高开贤MaleHan
Chui Sai Peng (Jose) 崔世平MaleHan
Leong Iok Wa 梁玉华FemaleHan
Leong Vai Tac 梁维特MaleHan

Taiwan

(13 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Kong Lingzhi 孔令智MaleHan
Zhu Taiqing 朱台青MaleHan
Wu Qiongkai 吴琼开MaleHan
He Daxin 何大欣MaleHan
Zhang Xiong 张雄MaleHan
Chen Yunying 陈云英FemaleHan
Chen Jun陈军FemaleGaoshan
Chen Qinghai 陈清海MaleHan
Chen Weiwen 陈蔚文MaleHan
Chen Yaozhong 陈耀中MaleHan
Hu Youqing 胡有清MaleHan
Liang Guoyang 梁国扬MaleHan
Wei Lihui 魏丽惠FemaleHan

PLA

(265 seats)

NameChinese NameGenderEthnic
Ding Laihang 丁来杭MaleHan
Ding Mingde 丁明德MaleHan
Ding Xiaobing 丁晓兵MaleHan
Ding Jiye 丁继业MaleHan
Xi Hailing 习海玲FemaleHan
Ma Weiming 马伟明MaleHan
Ma Jianguo 马建国MaleHan
Ma Xiangsheng 马湘生MaleHan
Ma Ruiqi 马瑞奇MaleHan
Wang Jiurong 王久荣MaleHan
Wang Shengshan 王升山MaleHan
Wang Wenrong 王文荣MaleHan
Wang Shiping 王世平MaleHan
Wang Ping 王平MaleHan
Wang Xixin 王西欣MaleHan
Wang Jianmin (Lanzhou MR)王建民MaleHan
Wang Jianmin (Chengdu MR)王建民MaleHan
Wang Jianjun 王建俊MaleHan
Wang Hongyao 王洪尧MaleHan
Wang Guanzhong 王冠中MaleHan
Wang Hewen 王贺文MaleHan
Wang Yong 王勇MaleManchu
Wang Li 王莉FemaleHan
Wang Xiaolong 王晓龙MaleHan
Wang Xiaodong 王晓东MaleManchu
Wang Jitang 王继堂MaleHan
Wang Mengyun 王梦云MaleHan
Wang Qingbao 王清葆MaleHan
Wang Weishan 王维山MaleHan
Wang Weijun 王维俊FemaleHan
Wang Sentai 王森泰MaleHan
Wang Hui 王辉MaleHan
Wang Qian 王谦MaleHan
Wang Dengping 王登平MaleHan
Wang Fushan 王福山MaleHan
You Haitao 尤海涛MaleHan
Ju Xiaocheng 巨孝成MaleHan
Niu Hongguang 牛红光MaleHan
Deng Wei 邓伟 FemaleManchu
Tian Wei 田伟MaleTujia
Ran Chongwei 冉崇伟MaleHan
Bai Yonghui 白永会MaleHan
Bai Zixing 白自兴MaleHan
Cong Rigang 丛日刚MaleHan
Feng Zhengjie 冯政杰MaleHan
Mian Fucheng 芇福成MaleHan
Lü Jun 吕峻MaleNaxi
Lü Jihong 吕继宏MaleHan
Zhu Wenyu 朱文玉MaleHan
Zhu Wenquan 朱文泉MaleHan
Zhu Qi 朱启MaleHan
Zhu Hongda 朱洪达MaleHan
Zhu Qingyi 朱清益MaleHan
Zhu Jinlin 朱锦林MaleHan
Zhu Shuguang 朱曙光MaleHan
Xiang Nanlin 向南林MaleHan
Wu Huayang 邬华扬MaleHan
Liu Jukui 刘巨魁MaleHan
Liu Dongdong 刘冬冬MaleHan
Liu Yongzhi 刘永治MaleHan
Liu Yahong 刘亚红MaleHan
Liu Weiwei 刘伟伟MaleHan
Liu Jilin 刘纪林MaleHan
Liu Jichen 刘际琛MaleHan
Liu Zhongxing 刘忠兴MaleHan
Liu Xin 刘欣MaleHan
Liu Xueyun 刘学云MaleHan
Liu Sheng 刘胜MaleHan
Liu Yong 刘勇MaleHan
Liu Zhenqi 刘振起MaleHan
Liu Xiaokun 刘晓琨MaleHan
Liu Xiaocui 刘晓翠FemaleHan
Liu Lianhua 刘联华MaleHan
Liu Dingxing 刘鼎兴MaleHan
Liu Bin 刘斌MaleHan
Liu Lei 刘雷MaleHan
Liu Zhenwu 刘镇武MaleHan
Qi Sanping 齐三平MaleHan
Guan Kai 关凯MaleHan
Jiang Jianzeng 江建曾MaleHan
Jiangyong Xirao 江勇西绕MaleTibetan
Tang Ziyue 汤子跃MaleHan
Xu Qiliang 许其亮MaleHan
Ruan Zhibai 阮志柏MaleHan
Sun Dafa 孙大发MaleHan
Sun Zhenglu 孙正禄MaleHan
Sun Zhongtong 孙忠同MaleHan
Rui Qingkai 芮清凯MaleHan
Su Shuyan 苏书岩MaleHan
Du Jianlin 杜建林MaleHan
Li Xiaoying 李小鹰FemaleHan
Li Shaojun 李少军MaleHan
Li Changshun 李长顺MaleHan
Li Danyang 李丹阳FemaleHan
Li Danni 李丹妮FemaleHan
Li Yu 李玉MaleHan
Li Benqi 李本琪MaleHan
Li Lantian 李兰田MaleHan
Li Guangjin 李光金MaleHan
Li Qing'an 李庆安MaleHan
Li Zuocheng 李作成MaleHan
Li Xianfu 李贤福MaleMiao
Li Guohui 李国辉MaleHan
Li Chang 李昌MaleHan
Li Zheng 李征MaleMan
Li Jinshan 李金山MaleHan
Li Xuewen 李学文MaleHan
Li Xuezhong 李学忠MaleHan
Li Xuezhi 李学智MaleHan
Li Jianhua 李建华MaleHan
Li Zhongmin 李钟敏MaleHui
Li Jun 李俊FemaleHan
Li Jinai 李继耐MaleHan
Li Ganyuan 李乾元MaleHan
Li Dianren 李殿仁MaleHan
Yang Jigui 杨吉贵MaleHan
Yang Zhiqi 杨志琦MaleHan
Yang Guohai 杨国海MaleHan
Yang Jian 杨剑MaleHan
Yang Rongya 杨蓉娅FemaleHan
Yang Deqing 杨德清MaleHan
Wu Shuangzhan 吴双战MaleHan
Wu Shengli 吴胜利MaleHan
He Xinying 何新瑛FemaleHan
Yu Peijun 余培军MaleHan
Xin Rongguo 辛荣国MaleHan
Wang Yu 汪玉MaleHan
Wang Chaoqun 汪超群MaleHan
Wang Rui 汪瑞FemaleHan
Song Qiwen 宋其文MaleHan
Song Shanyu 宋善玉MaleHan
Chi Wanchun 迟万春MaleHan
Zhang Wentai 张文台MaleHan
Zhang Shibo 张仕波MaleHan
Zhang Xuncai 张训才MaleHan
Zhang Huachen 张华臣MaleHan
Zhang Xiaozhong 张孝忠MaleHan
Zhang Wei 张苇MaleHan
Zhang Yueyong 张岳永MaleHan
Zhang Yulin 张育林MaleHan
Zhang Xuefeng 张学锋MaleHan
Zhang Baoshu 张宝书MaleHan
Zhang Shiming 张诗明MaleHan
Zhang Jianqi 张建启MaleHan
Zhang Jiangfei 张豇菲MaleHan
Zhang Lieying 张烈英MaleHan
Zhang Ye 张烨MaleHan
Zhang Jun 张骏MaleHan
Zhang Rui 张瑞MaleHan
Zhang Deshun 张德顺MaleHan
Chen Erxi 陈二曦MaleHan
Chen Xiaogong 陈小工MaleHan
Chen Guangming 陈光明MaleHan
Chen Xitao 陈希滔MaleHan
Chen Lin陈林MaleHan
Chen Guotao 陈国韬MaleHan
Chen Shuwei 陈树伟MaleHan
Chen Bingde 陈炳德MaleHan
Chen Zhangyuan 陈章元MaleHan
Miao Hua 苗华MaleHan
Yuan Shijun 苑世军MaleHan
Fan Changmi 范长秘MaleHan
Lin Guangfan 林广泛MaleHan
Yue Huilai 岳惠来MaleHan
Jin Mao 金矛MaleHan
Zhou Xiaozhou 周小周MaleHan
Zhou Liangzhu 周良柱MaleHan
Zhou Bin 周斌MaleHan
Zhou Ruihua 周瑞华MaleHan
Zhou Bihua 周璧华FemaleHan
Zheng Shenxia 郑申侠MaleHan
Zheng Chuanfu 郑传福MaleHan
Zheng Xican 郑喜灿FemaleHan
Guanque Caidan 官却才旦MaleTibetan
Fang Fenghui 房峰辉MaleHan
Zhao Keming 赵可铭MaleHan
Zhao Gang 赵刚MaleHan
Zhao Qibao 赵启宝MaleManchu
Zhao Xiaoming 赵晓明MaleHan
Zhao Hui 赵辉MaleHan
Zhao Xijun 赵锡君MaleHan
Hu Xiutang 胡秀堂MaleHan
Hu Yishu 胡宜树MaleHan
Hu Yanlin 胡彦林MaleHan
Jiang Jichu 姜吉初MaleHan
Jiang Futang 姜福堂MaleHan
Qin Weijiang 秦卫江MaleHan
Qin Yu 秦雨MaleTujia
Gui Hengshan 桂恒山MaleHan
Jia Zhengping 贾正平MaleHan
Jia Yongsheng 贾永生MaleHan
Jia Yanming 贾延明MaleHan
Jia Xiaowei 贾晓炜MaleHan
Xia Shifu 夏世富MaleHan
Xia Guofu 夏国富MaleHan
Gu Shoucheng 顾守成MaleHan
Gu Bingyue 顾炳悦MaleManchu
Chai Shaoliang 柴绍良MaleHan
Qian Nanzhong 钱南忠MaleHan
Xu Caihou 徐才厚MaleHan
Xu Xiaoyan 徐小岩MaleHan
Xu Shuxiong 徐树雄MaleHan
Xu Hongmeng 徐洪猛MaleHan
Xu Genchu 徐根初MaleHan
Xu Dexue 徐德学MaleHan
Xu Lei 徐蕾FemaleHan
Gao Fenglou 高凤楼MaleHan
Gao Shouwei 高守维MaleHan
Guo Shuhong 郭书红MaleHan
Guo Boxiong 郭伯雄MaleHan
Tang Wanlin 唐万林MaleMongol
Tang Tianbiao 唐天标MaleHan
Tang Taiping 唐太平MaleHan
Tang Guoqing 唐国庆MaleHan
Tan Wenhu 谈文虎MaleHan
Huang Xiaojuan 黄晓娟FemaleHan
Huang Xianzhong 黄献中MaleHan
Huang Jiaxiang 黄嘉祥MaleHan
Cao Dongchen 曹东沈MaleHan
Cao Guoqing 曹国庆MaleHan
Cao Qing 曹清MaleHan
Qi Jianguo 戚建国MaleHan
Chang Wanquan 常万全MaleHan
Cui Yuling 崔玉玲FemaleHan
Cui Jinglong 崔景龙MaleHan
Fu Tinggui 符廷贵MaleHan
Yan Hongzhi 阎红志MaleHan
Yan Baojian 阎保健MaleHan
Liang Guanglie 梁光烈MaleHan
Liang Xiaojing 梁晓婧FemaleHan
Kou Tie 寇铁MaleHan
Sui Mingtai 隋明太MaleHan
Peng Xiaofeng 彭小枫MaleHan
Ge Zhenfeng 葛振峰MaleHan
Dong Deyuan 董德元MaleHan
Jiang Chong'an 蒋崇安MaleHan
Han Yanlin 韩延林MaleHan
Su Yongping 粟永萍FemaleHan
Su Rongsheng 粟戎生MaleDong
Yu Linxiang 喻林祥MaleHan
Ji Shaoying 嵇绍莹MaleHan
Cheng Xiaojian 程晓健FemaleHan
Jiao Honghui 焦红辉MaleHan
Shu Yutai 舒玉泰MaleHan
Zeng Zhanping 曾占平MaleHan
Zeng Qingzhu 曾庆祝MaleHan
Zeng Manjun 曾满军MaleHan
Xie Jianhua 谢建华MaleHan
Chu Hongyan 楚鸿彦MaleHan
Qiu Shanshan 裘山山FemaleHan
Lei Mingqiu 雷鸣球MaleHan
Jian Shilong 简仕龙MaleHan
Bao Juntao 鲍俊涛MaleHan
Jing Zhiyuan 靖志远MaleHan
Pei Huailiang 裴怀亮MaleHan
Liao Bingsheng 廖炳生MaleHan
Liao Xilong 廖锡龙MaleHan
Sailimujiang Saidula 赛里木江·赛都拉MaleUyghur
Tan Jing 谭晶FemaleHan
Fan Daiming 樊代明MaleHan
Yan Jixiong 颜纪雄MaleHan
Mu Zhenhe 穆振河MaleHan
Wei Dongpu 魏东普MaleHan
Wei Gang 魏钢MaleHan

Related Research Articles

The 10th National People's Congress was in session from 2003 to 2008. It held five plenary sessions in this period. There were 2,984 deputies to this Congress. It succeeded the 9th National People's Congress.

The 8th National People's Congress was in session from 1993 to 1998. It succeeded the 7th National People's Congress. It held five sessions in this period.

The 7th National People's Congress was in session from 1988 to 1993. It held five sessions in this period.

The 1st National People's Congress was in session from 1954 to 1959. It held four sessions in this period. There were 1226 deputies to the Congress. These were the first legislative elections to take place after the founding of the People's Republic of China.

Order of Liberation was a Chinese military award awarded to heroes of the Liberation of mainland China during the Second Chinese Civil War between 3 September 1945 and 30 June 1950. There are three grades: First Class Medal, Second Class Medal, and Third Class Medal.

The Order of Bayi or Bayi Order was a Chinese military award awarded to heroes of the Liberation of China during the First Chinese Civil War. There are three grades: First Class Medal, Second Class Medal, and Third Class Medal.

Li Keqiang Government

The Li Keqiang Government is the Central People's Government of China from 2013. Premier Li Keqiang took office on 15 March 2013. It succeeded the Wen Jiabao government. Premier Li is ranked only second to Party general secretary Xi Jinping among 7 members of the 18th and 19th Politburo Standing Committee, top decision-making body of the Chinese Communist Party (CCP).

The National People's Congress Ethnic Affairs Committee is one of ten special committees of the National People's Congress, the national legislature of the People's Republic of China. The special committee was created during the first session of the 1st National People's Congress in September 1954, and has existed for every National People's Congress except the 4th National People's Congress, during which it was suspended due to the Cultural Revolution.

The National People's Congress Constitution and Law Committee is one of ten special committees of the National People's Congress, the national legislature of the People's Republic of China. The special committee was created during the first session of the 6th National People's Congress in June 1983, and has existed for every National People's Congress since.

The National People's Congress Supervisory and Judicial Affairs Committee is one of ten special committees of the National People's Congress, the national legislature of the People's Republic of China. The special committee was created during the first session of the 7th National People's Congress in March 1988, and has existed for every National People's Congress since.

The National People's Congress Agriculture and Rural Affairs Committee is one of nine special committees of the National People's Congress, the national legislature of the People's Republic of China. The special committee was created during the first session of the 9th National People's Congress in March 1998, and has existed for every National People's Congress since.

The National People's Congress Environment Protection and Resources Conservation Committee is one of nine special committees of the National People's Congress, the national legislature of the People's Republic of China. The special committee was created during the first session of the 8th National People's Congress in March 1993, and has existed for every National People's Congress since.

The National People's Congress Overseas Chinese Affairs Committee is one of nine special committees of the National People's Congress, the national legislature of the People's Republic of China. The special committee was created during the first session of the 6th National People's Congress in June 1983, and has existed for every National People's Congress since.

The National People's Congress Financial and Economic Affairs Committee is one of nine special committees of the National People's Congress, the national legislature of the People's Republic of China. The special committee was created during the first session of the 6th National People's Congress in March 1983, and has existed in every National People's Congress since.

The National People's Congress Education, Science, Culture and Public Health Committee is one of nine special committees of the National People's Congress, the national legislature of the People's Republic of China. The special committee was created during the first session of the 6th National People's Congress in June 1983, and has existed for every National People's Congress since.

The National People's Congress Foreign Affairs Committee is one of nine special committees of the National People's Congress, the national legislature of the People's Republic of China. The special committee was created during the first session of the 6th National People's Congress in June 1983, and has existed for every National People's Congress since.

The Vice Chairperson of the Standing Committee of the National People's Congress is a political office in China. According to the Constitution of the People's Republic of China, Vice Chairpersons are responsible for assisting the Chairman in performing his duties as chair of the Standing Committee of the National People's Congress. Since 1982, Vice Chairpersons are appointed for a term of five years, and cannot serve for more than two terms, just as with the Deputy Speaker of the Chinese Parliament.

Du Zheheng (1910–1975) was a People's Republic of China politician. He was born in Kaiyuan, Liaoning. In 1936, after attending Northeastern University, he went to Xi'an to participate in the Xi'an Incident. In 1937, he joined the Communist Party of China. During the Second Sino-Japanese War, he was a member of the Eighth Route Army, active in Hebei, Shanxi, Shandong and Henan Provinces. He was Secretary of Liaobei Province and vice-chairman of Liaodong. In 1950, he joined the People's Volunteer Army in the Korean War. Upon his return to China, he was agricultural minister for the Northeast Greater Administrative Area. In 1954, upon the dissolution of the greater administrative areas, he was made the 1st governor of his home province.

Xu Jiansheng (1912–1993) was a People's Republic of China politician. He was born in Shibaxiang, Bijie, Guizhou Province. He served as vice-governor and CPPCC Committee Chairman of his home province. He was a delegate to the 1st National People's Congress, 2nd National People's Congress, 3rd National People's Congress and 7th National People's Congress.

The National People's Congress Social Development Affairs Committee is one of ten special committees of the National People's Congress, the national legislature of the People's Republic of China. The special committee was created on March 13, 2018, which under the plan on deepening reform of Party and State Institutions.

References

  1. "代表名单". 中华人民共和国全国人民代表大会. Archived from the original on 12 March 2018. Retrieved 14 September 2012.